2004

Abergel, Eric; Chatellier, Gilles; Hagege, Albert A.; Oblak, Agnes; Linhart, Aleš; Ducardonnet, Alain; Menard, Joel: Serial left ventricular adaptations in world-class professional cyclists. Implications for disease screening and follow-up.

Journal of the American College and Cardiology 2004, 44, (č.1), s.144-149.


Aschermann, Michael: Doporučení k diagnostice a léčbě nestabilní anginy pectoris - revize 2003. Guidelines for diagnosis and treatment of unstable angina pectoris - revision 2003.

Cor et Vasa-Kardio 2004, 46, (č.1), s.K3-K8.


Aschermann, Michael: Intravaskulární ultrazvuk. Intravascular ultrasound.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.380-390. ISBN: 80-7262-290-0.


Aschermann, Michael: Koronární angioskopie. Coronary angioplasty.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.391-393. ISBN: 80-7262-290-0.


Aschermann, Michael: Nestabilní angina pectoris. Unstable angina pectoris.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.650-687. ISBN: 80-7262-290-0.


Aschermann, Michael: Nové intrakoronární diagnostické metody. New intracoronary diagnostic methods.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.378-380. ISBN: 80-7262-290-0.


Aschermann, Michael; Aschermann, Ondřej: Kmenové buňky po akutním infarktu myokardu. Stem cellsafter myocardial infarction.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.8), s.355-357.


Aschermann, Michael; Aschermann, Ondřej: Koronární angioplastika. Coronary angioplasty.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.1251-1276. ISBN: 80-7262-290-0.


Aschermann, Michael; Češka, Richard; Kuneš, Pavel; Kořínek, Josef: Ateroskleróza. Atherosclerosis.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.559-595. ISBN: 80-7262-290-0.


Aschermann, Michael; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Aschermann, Ondřej: Využití kmenových buněk v

regeneraci myokardu. Autologous bone-marrow stem cells for myocardial regeneration.

Časopis lékařů českých 2004, 143, (č.1), s.71-74.


Aschermann, Michael; Kuneš, Pavel: Laboratorní metody. Laboratory methods.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.343-350. ISBN: 80-7262-290-0.


Aschermann, Michael; Mrázek, Vratislav: Diagnostická koronarografie, ventrikulografie a

endomyokardiální biopsie. Diagnosis koronarography, ventriculography and endomyocardial biopsy.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.367-377. ISBN: 80-7262-290-0.


Beck, M.; Ricci, R.; Widmer, U.; Dehout, F.; Garcia de Lorenzo, A.; Kampmann, C.; Linhart, Aleš;

Sunder-Plassmann, G.; Houge, G.; Ramaswami, U.; Gal, A.; Mehta, A.: Fabry disease: overall effects of agalsidase alfa treatment.

European Journal of Clinical Investigation 2004, 34, (č.12), s.838-844.


Berka, Petr; Tomečková, Marie; Rauch, Jan: Studie STULLONG - hodnocení metodami data mining.

STULLONG study - analysis by the data mining methods.

Autor-editor publikace: Zvárová, Jana Přečková ,. Petra: Informační technologie v péči o zdraví. Sborník semináře.,

Praha, EuroMISE, 2004, s.128-134. ISBN: 80-903431-1-2.


Bělohlávek, Jan: Perkutánní revaskularizace a elevace troponinu. Percutaneous revascularization and troponin elevation.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.3), s.185-187.


Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš: Srdce a ledviny - kardiorenální interakce. The heart and the kidney – cardiorenal interactions.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.1383-1388. ISBN: 80-7262-290-0.


Brejníková, Martina; Danzig, Vilém: Neočekávané komplikace u pacientky s hypertenzní krizí.

Unexpected complications in a patient suffering from an emergent hypertesion crisis.

Kazuistiky v diabetologii 2004, 2, (č.4), s.40-41.


Buchtela, David; Anger, Zdeněk; Peleška, Jan; Veselý, Arnošt; Zvárová, Jana: Presentation of medical guidelines on a computer. LN00B107.

Autor-editor publikace: Marius Duplaga et al.: Studies in Health Technology and Informatics. Vol.105. Transformation of healthcare with information technologies.,

Amsterdam, IOS Press, 2004, s.166-171. ISBN: 1-58603-4438-3.


Bulava, Alan; Slavík, Luděk; Fiala, Martin; Heinc, Petr; Škvařilová, Marcela; Lukl, Jan; Krčová, Věra;

Indrák, Karel: Endothelial damage and activation of the hemostatic system during radiofrequency catheter isolation of pulmonary veins.

Journal of interventional cardiac electrophysiology 2004, 10, (č.3), s.271-279.


Bulava, Alan; Škvařilová, Marcela; Marek, D.; Kociánová, E.; Lukl, J.: Akutní infarkt myokardu jako

důsledek zevní komprese prorůstajícího adenokarcinomu plic. Acute myocardial infarction as a result of external compression by the spreading bronchogenic adenocardinoma.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.4), s.321-324.


Bulava, Alan; Škvařilová, Marcela; Hrčková, Yvona; Richter, Marek; Marek, Dan; Lukl, Jan: Může

biventrikulární stimulace vést k normalizaci systolické funkce levé komory? Dva připady z praxe.

Interní medicína pro praxi 2004, (č.7), s.364-369.


Bulava, Alan; Škvařilová, Marcela; Mažárová, A.: Výzmané ST deprese při ergometrickém vyšetření u

mladých asymptomatických jedinců.

Interní medicína pro praxi 2004, 6, (č.4), s.218-220.


Bultas, Jan: Betablokátory. Starý pes, který umí nové kousky. Betablockers. The old drugs with new

attributes.

Causa Subita 2004, 7, (č.5), s.178-179.


Bultas, Jan: Ezetimib - selektivní inhibitor absorpce cholesterolu. Ezetimib - the selective inhibitor of

cholesterol absorption.

Remedia 2004, 14, (č.2), s.214-216.


Bultas, Jan: Je angina pectoris nejčastějším projevem chronické myokardiální ischémie? Is angina the

most frequent manifestation of myocardial ischemia?

Causa Subita 2004, 7, (č.9), s.345-346.


Bultas, Jan: Léčba anginy pectoris. Jak dnes, jak zítra? Angina pectoris therapy. What to do today, what tomorrow.

Medicína po promoci 2004, 5, (č.3), s.14-30.


Bultas, Jan: Nejčastější chyby v léčbě anginy pectoris. The most frequent mistakes in angina treatment.

Practicus 2004, 3, (č.2), s.58-66.


Bultas, Jan: Péče o nemocného po infarktu myokardu. Jak optimálně postupovat a jaké chyby děláme

nejčastěji? The care of patient after myocardial infarction. What is the optimum processing and what type of mistakes do we most frequency?

Medicína po promoci 2004, 5, (č.6), s.59-68.


Bultas, Jan: Proč někteří nemocní neodpovídají na léčbu a proč se u jiných nemocných setkáváme s

toxickými projevy léku? Why any patients do not respond to the therapy and why others suffer from toxic symptoms of drugs?

Současná klinická praxe 2004, (č.3), s.6-17.


Bultas, Jan: Zátěžové testy. Stress tests.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.247-253. ISBN: 80-7262-290-0.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Léčba arteriální hypertenze - proš, kdy a jak? The treatment of

arterial hypertension.

MediNews 2004, (č.1), s.24-26.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Léčba trombotických stavů - kde jsme a kam se ubíráme. Treatment

of thrombosis - where we are and whre we are going.

Remedia 2004, 14, (č.2), s.182-200.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Nové trendy farmakoterapie kardiovaskulárních chorob. New trends

in pharmacotherapy of cardiovascular diseases.

PACE News 2004, (č.3), s.1-14.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Nové trendy farmakoterapie kardiovaskulárních chorob. New trends in pharmacotherapy of cardiovascular diseases.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.suppl.1), s.37-58.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Nové trendy v léčbě hypertenze. New trends in the treatment of hypertension.

Medicína po promoci 2004, 5, (č.2), s.17-23.


Bultas, Jan; Karetová, Debora: Současné trendy v léčbě srdečního selhání. Current trends in the heart failure therapy.

EDUKAFARM 1. Symposium - Kardiologie - současné a nové trendy., 2004, s.2-9.


Bultas, Jan; Magage, Sudheera Aklakalanka; Karetová, Debora: Fabry disease.

Autor-editor publikace: A.Zimran: Glycolipid storage disorders,

Abingdon, Adis International, 2004, s.39-48. ISBN: 1-904667-01-5.


Chochola, Miroslav: Onemocnění aorty indikovaná k endovaskulární terapii. Endovascular stent-graft for diseases of the descending aorta thoracic.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.1048-1057. ISBN: 80-7262-290-0.


Chochola, Miroslav: S žilní trombózou se setká každý lékař. With deep vein thrombosis meets every physician.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2004, 53, (č.5), s.10-10.


Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Jirát, Simon; Skalická, Lenka; Aschermann, Michael: Chronická ileofemorální žilní okluze. Ilicefemoral venous chronic occlusion.

Postgraduální medicína 2004, 6, (č.4), s.446-451.


Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel: Možnosti intervenční léčby onemocnění tepen dolních končetin. Options in interventional treatment of lower extremities peripheral vascular disease.

Interní medicína pro praxi 2004, (č.11), s.542-546.


Cífková, Renata; Horký, Karel; Widimský, Jiří sen; Widimský, Jiří jr; Filipovský, Jan; Grundmann, Milan; Monhart, Václav; Rosolová, Hana; Souček, Miroslav; Špinar, Jindřich; Vítovec, Jiří: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Guidelines for diagnosis and therapy of arterial hypertension - version 2004.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy.,

Praha, Triton, 2004, s.117-146. ISBN: 80-7254-570-1.


Cífková, Renata; Horký, Karel; Widimský, Jiří sen; Widimský, Jiří jr; Filipovský, J.; Grudmann, M.; Monhart, V.; Rosolová, Hana; Souček, M.; Špinar, J.; Vítovec, J.: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Guidelines for diagnosis and therapy of arterial hypertension - version 2004.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.9), s.709-722.


Cífková, Renata; Horký, Karel; Widimský, Jiří sen; Widimský, Jiří jr: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - návrh verze 2004. Guidelines for diagnosis and therapy of arterial hypertension. Version 2004.

Hypertenze 2004, 7, (č.1), s.5-19.


Cífková, Renata; Horký, Karel; Widimský, Jiří sen; Widimský, Jiří jr; Filipovský, J.; Grudmann, M.; Monhart, V.; Rosolová, Hana; Souček, M.; Špinar, J.; Vítovec, J.: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Guidelines for diagnosis and therapy of arterial hypertension - version 2004.

Hypertenze 2004, 7, (č.2), s.9-24.


Danzig, Vilém; Bani Hani, Amjad; Linhart, Aleš; Lachmanová, Jana; Mokrejšová, M.; Jančová, E.; Tesař, V.: Echocardiographical findings in the population of long-term hemodialysis patients two-year follow-up. 10th Assisi european meeting on cardionephrology. Assise, April 1-3,2004.

Autor-editor publikace: Timio, Mario: Cardionephrology 8.,

Cozensa, Editoriale Bios, 2004, s.185-186. ISBN: 88-7740-369-1.


Danzig, Vilém; Horák, Jan; Kovárník, Tomáš; Frausová, Doubravka: Těžké a obtížně řešitelské postižení koronárního řečiště u diabetika 2.typu. A difficult and complicated solution to a serious case of an inadequate coronary blood flow in a patient suffering from type 2 diabetes.

Kazuistiky v diabetologii 2004, 2, (č.3), s.36-38.


Danzig, Vilém; Urbánek, Petr; Mareček, Zdeněk: Akutní hepatitida C u diabetika 2.typu. Acute hepatitis in diabetic type 2 patient.

Kazuistiky v diabetologii 2004, 2, (č.1), s.13-16.


Eisenkolbová, Kateřina; Jansa, Pavel: Ošetřovatelská péče o nemocné s primární plicní hypertenzí.

Sestra 2004, (č.4), s.35-36.


Češka, Richard; Aschermann, Michael: Plazmatické lipidy, dyslipidémie.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.465-504. ISBN: 80-7262-290-0.


Goláň, Lubor: Chyby a úskalí terapie statiny. Errors and chalenges in statin therapy.

Interní medicína pro praxi 2004, (č.1), s.31-32.


Goláň, Lubor; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Netuka, M.; Bosanska, L.; Lubanda, Hana; Linhart, Aleš; Šimek, Stanislav; Charalampidi, Khanimana; Aschermann, Michael: Tobacco use amongst high school students in the Czech republic.

Central European Journal of Public Health 2004, 12, (č.1), s.32-35.


Gregor, Pavel; Linhart, Aleš: Kardiomyopatie a myokarditidy. Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.270-272. ISBN: 80-7262-290-0.


Havránek, Štěpán; Mlček ,. M.; Paclt, I.; Slavíček, J.; Kittnar, O.; Dohnalová, A.; Brizman, E.; Hála, P.; Pišvejcová, K.: QT dispersion estimated from 80 body surface potential map leads and from 12-leads ECG in psychiatric patients treated with Dosulepin.

Prague Medical Report 2004, 105, (č.1), s.53-63.


Heller, Samuel; Linhart, Aleš; Jindra, Antonín; Jáchymová, Marie; Horký, Karel; Peleška, Jan; Hlubocká, Zuzana; Umnerová, Věra; Aschermann, Michael: Association of - 344/T/C aldosterone synthase polymorphism (CYP11B2) with left ventricular structure and humoral parameters in young normotensive men.

Blood Pressure 2004, 13, (č.3), s.158-163.


Holm, František; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Semrád, M.; Roháč, J.; Vondráček, Vladimír; Miler, I.; Vaněk, Ivan; Goláň, Lubor; Aschermann, Michael: Les facteurs cliniques et operatoires associés a la mortalité hospitaliére aprés chirurgie d´une sténose du tronc commun de l´artére coronaire gauche. Analyse rétrospective de janvier 1998 a decembre 1999.

Journal des maladies vasculaires 2004, 29, (č.2), s.89-93.


Horák, Jan: Poměrná průtoková rezerva.Fractional flow reserve.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.397-401. ISBN: 80-7262-290-0.


Horák, Jan; Aschermann, Michael: Buněčná léčba po akutním infarktu myokardu. Cell therapy after myocardial infarction.

Intervenční a akutní kardiologie 2004, 3, (č.1), s.17-21.


Horký, Karel: Antihypertenzní léčba a riziko diabetu mellitu. Antihypertensive therapy and risk of diabetes mellitus.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy.,

Praha, Triton, 2004, s.16-29. ISBN: 80-7254-570-1.


Horký, Karel: Antihypertenzní léčba a riziko diabetu mellitu. Antihypertensive therapy and risk of diabetes mellitus.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 2.symposium - sborník přednášek Praha, 7.4.2004.,

Praha, Triton, 2004, s.18-28. ISBN: 80-7252-508-4.


Horký, Karel: Blokátory kalciového kanálu. Calcium channel bolckers.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří a. kol: Hypertenze.,

Praha, Triton, 2004, s.272-282. 590 s. ISBN: 80-7254-515-9.


Horký, Karel: Natriuretické peptidy v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Natriuretic peptides in the diagnosis and therapy of cardiovascular diseases.

Kapitoly z kardiologie 2004, 6, (č.1), s.18-21.


Horký, Karel: Nová mezinárodní doporučení pro léčbu hypertenze. New international recommendations (guidelines) of hypertension therapy.

EDUKAFARM 1. Symposium - Kardiologie - současné a nové trendy., 2004, s.26-34.


Horký, Karel: Organoprotektivní účinky antihypertenziv nezávisle na snížení krevního tlaku. Organoprotection of some antihypertensive drugs independet on bloo-pressure lowering effect.

Interní medicína pro praxi 2004, 6, (č.10), s.479-483.


Horký, Karel: Patogeneze arteriální hypertenze. Pathogenesis of arterial hypertension.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří a. kol: Hypertenze.,

Praha, Triton, 2004, s.89-106. 590 s. ISBN: 80-7254-515-9.


Horký, Karel: Přínos fixní kombinace antihypertenziv v léčbě hypertenze. The advantages of antihypertensive drugs fixed combination in the therapy of hypertension.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.6), s.418-421.


Horký, Karel: Prof.MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC - 60 roků.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.11), s.805-806.


Horký, Karel: Systém renin-angiotensin a arteriální hypertenze. The renin-angiotensin system and arterial hypertension. monografie. autor kapitoly.

Autor-editor publikace: Marek, Josef: Endokrinní hypertenze,

Praha, Galén, 2004, s.1-45. 208 s. ISBN: 80-7262-270-6.


Horký, Karel; Widimský, Jiří jr: Arteriální hypertenze. Arterial hypertension.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.413-460. ISBN: 80-7262-290-0.


Horký, Karel; Widimský, Jiří jr: Chronická arteriální hypotenze. Chronic arterial hypotension.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.461-464. ISBN: 80-7262-290-0.


Horký, Karel; Widimský, Jiří sen: Hypertenzní krize - emergentní a urgentní stavy. Hypertensive crisis - emergent and urgent situations.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří a. kol: Hypertenze.,

Praha, Triton, 2004, s.361-371. 590 s. ISBN: 80-7254-515-9.


Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Riedel, M.; Pafko, Pavel; Susa, Zdeněk: Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR. Guidelines for fiagnostics anf treatment of pulmonary arterial hypertension in the Czech Republic.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.9), s.698-708.


Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Riedel, Martin; Pafko, Pavel; Susa, Zdeněk: Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR. Guidelines for diagnostics and treatment of pulmonary arterial hypertension in the Czech Republic.

Cor et Vasa-Kardio 2004, 46, (č.3), s.K35-K44.


Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Kunstýř, Jan: První dvě úspěšné plicní endarterektomie v ČR provedeny ve VFN. The first two successful pulmonary endarterectomies were performed in Czech Republic in VFN.

Nemocnice 2004, (č.5), s.4-6.


Jansa, Pavel; Sládková, Helena; Susa, Zdeněk; Aschermann, Michael: Současné možnosti diagnostiky a léčby plicní hypertenze v České republice. Present ways of diagnosing and treatment of pulmonary hypertension in the Czech Republic.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.9), s.689-694.


Jirát, Simon; Magage, Sudheera Aklakalanka; Skalická, Lenka: Duplexní sonografie v léčbě a diagnostice žilních nemocí. Duplex sonography in the treatment and diagnosis of venous diseases.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2004, 53, (č.5), s.18-20.


Jirát, Simon; Skalická, Lenka; Karetová, Debora; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Aschermann, Michael; Bárta, Martin: Aneuryzma abdominální aorty. Abdominal aortic aneurysms.

Postgraduální medicína 2004, 6, (č.4), s.355-360.


Jirát, Simon; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav: Nové léčebné postupy u syndromu dolní duté žíly. New therapeutic approaches in the treatment of vena cava inferior syndrome.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2004, 53, (č.5), s.16-17.


Kamínek, Milan; Škvařilová, Marcela; Ostřanský, Jiří; Hušák, Václav; Metelková, Iva; Mysliveček, Miroslav: 201Tl a 99mTc-MIBI gated SPECT u pacientů s rozsáhlými perfizními defekty: srovnání programu 4D-MSPECT s kontrastní levostrannou ventrikulografií. 201Tl and 99mTc-MIBI gated SPECT in patients with large perfusion defects: Comparison of 4D-MSPECT software with contrast left ventriculography.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.3), s.133-136.


Kamínek, Milan; Škvařilová, Marcela; Ostřanský, Jiří; Mysliveček, Miroslav; Richter, Marek: Zátěžové spect vyšetření po opakované revaskularozaci. Stress spect imaging after repeated revascularization.

Intervenční a akutní kardiologie 2004, 3, (č.1), s.31-33.


Kamínek, Milan; Škvařilová, Marcela; Ostřanský, Jiří; Hušák, Václav; Metelková, Iva; Mysliveček, Miroslav; Lang, Otto: Zjištěné tranzientní poischemické omráčení levé komory (technikou gated SPECT) pomáhá při identifikaci pacientů s nemocí více koronárních tepen. Transient postischemic left ventricular stunning as measured by gated SPECT helps to identify patients with multivessel coronary artery disease.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.4), s.188-192.


Kamínek, Milan; Škvařilová, Marcela; Ostřanský, Jiří; Mysliveček, Miroslav; Lang, Otto: Zobrazení myokadiální perfuze a funkce technikou gated SPECT u pacientů s blokem levého Tawarova raménka. Myocardial perfusion and function gated SPECT imaging in patients with left bundle branch block.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.6), s.297-300.


Karetová, Debora: Dalteparinum. Dalteparin.

Remedia 2004, 14, (č.2), s.101-109.


Karetová, Debora: Dušnost v ordinaci praktického lékaře. Dyspnea in consulting room of a general practitioner.

MediNews 2004, 3, (č.2), s.78-80.


Karetová, Debora: Je rezistence na aspirin uměle vytvořeným problémem? Is the aspirin resistance a real problem?

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2004, 53, (č.25), s.18-19.


Karetová, Debora; Bultas, Jan; Aschermann, Michael: Antiagregační léčba. Antiplatelet therapy.

Farmakoterapeutické informace, 2004, (č.2), s.1-4.


Karetová, Debora; Bultas, Jan: Antikoagulační léčba v ambulantní praxi. Anticoagulation therapy in the ambulatory treatment.

Medicína pro praxi, 2004, (č.2), s.61-64.


Karetová, Debora; Novotný, Karel: Varixy dolních končetin - současné možnosti léčby. Varices of the lower extremitie - current possibilities of the treatment.

Causa Subita 2004, 7, (č.3), s.122-126.


Kejřová, Eva; Anger, Zdeněk; Šimečková, Marie; Faltus, Václav; Tomečková, Marie: Možnosti zpracování exportních dat Holterovského monitorování.

Autor-editor publikace: Zvárová, Jana Přečková ,. Petra: Informační technologie v péči o zdraví. Sborník semináře.,

Praha, EuroMISE, 2004, s.111-116. ISBN: 80-903431-1-2.


Kittnar, O.; Paclt, I.; Mlček, M.; Slavíček, J.; Dohnalová, A.; Havránek, Štěpán; Brizman, E.; Kitzlerová, E.; Pišvejcová, K.: GAUK 34/2002, MSM 111100001 + MSM 111100008. QT Dispersion and electrical heart field morphology in patients treated with Dosulepin.

Physiological Research 2004, 53, s.379-386.


Kolář, Jiří: Interpretace EKG záznamu. Minikurz - 6.díl.

Sestra 2004, (č.4), s.61-61.


Kolář, Jiří: Interpretace EKG záznamu. Minikurz - 7.díl.

Sestra 2004, (č.5), s.12-12.


Kolář, Jiří: Interpretace EKG záznamu. Minikurz - 4.díl.

Sestra 2004, (č.2), s.53-53.


Kolář, Jiří: Interpretace EKG záznamu. Minikurz - 5.díl.

Sestra 2004, (č.3), s.52-52.


Kolář, Jiří: Interpretace EKG záznamu. Minikurz - 8.díl.

Sestra 2004, (č.6), s.47-47.


Kolář, Jiří: Interpretace EKG záznamu. Minikurz - 3.díl.

Sestra 2004, (č.1), s.44-44.


Kolář, Jiří: Jubileum profesora MUDr, Michaela Aschermann, DrSc., F.E.S.C.

Intervenční a akutní kardiologie 2004, 3, (č.4), s.224-244.


Kolář, Jiří; Hlaváčková, Ludmila: Počátky výuky lékařství v českém jazyce.

Časopis lékařů českých 2004, 143, (č.1), s.57-58.


Kovárník, Tomáš; Aschermann, Michael: Regrese aterosklerotických plátů při léčbě statiny. Regression of atherosclerotic plaques during treatment with statins.

Časopis lékařů českých 2004, 143, (č.10), s.669-675.


Kovárník, Tomáš; Řezníček, Vít; Nováčková, Kateřina; Horák, Jan; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael: Ruptury aterosklerotických plátů u nemocných se stabilní vs. nestabilní anginou pectoris. Atherosclerotic plaque rupture in patients with stable and unstable angina pectoris.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.8), s.365-370.


Krška, Zdeněk; Danzig, Vilém; Kvasnička, Jan; Linhart, Aleš: Laparoscopic cholecystectomy in patients with cardiac valvular disease.

Surgical Endoscopy 2004, 18, (č.suppl.1), s.90-90.


Laš, Vladimír; Berka, Petr; Tomečková, Marie: Expertní systém pro hodnocení rizika výskytu aterosklerózy.

Autor-editor publikace: Zvárová, Jana Přečková, Petra: Informační technologie v péči o zdraví. Sborník semináře.,

Praha, EuroMISE, 2004, s.117-123. ISBN: 80-903431-1-2.


Lindner, J.; Pavlíková, M.; Zvárová, Jana; Grus, T.; Peleška, Jan: Interim analysis of the medical database MITRYT concentrated on arrythmia after mitral valve operation.

Proceedings of the international joint meeting EuroMISE 2004.,

Prague, EuroMISE, 2004, 19-19. ISBN: 80-903431-0-4.


Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Kunstýř, Jan; Mayer, Eckhard; Grus, Tomáš; Heller, Samuel; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael; Tošovský, Jan: Naše první zkušenosti s plicní endarterektomií pro chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi. Our initial experience with pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.11), s.552-555.


Lindner, Jaroslav; Pavlíková, Markéta; Zvárová, Jana; Peleška, Jan; Grus, Tomáš; Grusová, Gabriela: Analysis of the Medical Database MITRYT.

Autor-editor publikace: Zvárová, Jana Přečková ,. Petra: Informační technologie v péči o zdraví. Sborník semináře.,

Praha, EuroMISE, 2004, s.158-162. ISBN: 80-903431-1-2.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Niederle, Petr; Gregor, Pavel: Chlopenní vady. Valvular heart disease.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.273-280. ISBN: 80-7262-290-0.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Hodnocení struktury a funkce srdečních oddílů. Cardiac structure and function assessment.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.262-269. ISBN: 80-7262-290-0.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Intrakardiální útvary a jiné zdroje periferních embolizací. Intracardiac masses and other sources of peripheral embolization.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.283-284. ISBN: 80-7262-290-0.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Vilikus, Zdeněk; Aschermann, Michael: Sportovní srdce z pohledu kardiologa. Athlete´s heart from the cardiologist´s point of view.

Kapitoly z kardiologie 2004, 6, (č.3), s.88-95.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Vilikus, Zdeněk; Aschermann, Michael: Srdce u sportovců. Athlete´s heart.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.1411-1420. ISBN: 80-7262-290-0.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Gregor, Pavel: Technika echokardiografického vyšetření. Technique of echocardiograpic examination.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.258-2262. ISBN: 80-7262-290-0.


Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Vrozené srdeční vady v dospělosti. Congenital heart disease in adults.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.286-292. ISBN: 80-7262-290-0.


Lukáš, Jiří; Stříteský, Martin; Bělohlávek, Jan; Novák, František; Haas, Tomáš: Tracheostomie - analýza šestiletého období. Tracheostomy - analysis of the sic-year period.

Otorinolagyngologie a foniatrie 2004, 52, (č.2), s.87-91.


Malík, Jan; Wichterle, Dan; Haas, Tomáš; Melenovský, Vojtěch; Šimek, Jan; Štulc, Tomáš: Repeatability of noninvasive surrogates of endothelial function.

American Journal of Cardiology 2004, 94, s.693-696.


Mehta, A.; Ricci, R.; Widmer, U.; Dehout, F.; Garcia de Lorenzo, A.; Kampmann, C.; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, G.; Ries, M.; Beck, M.: Fabry disease defined: baseline clinical manifestations of 366 patients in the Fabry Outcome Survey.

European Journal of Clinical Investigation 2004, 34, (č.3), s.236-242.


Niederle, Petr; Linhart, Aleš: Fyzikální principy echokardiografie. Physical principles of echocardiography.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.254-257. ISBN: 80-7262-290-0.


Novotný, Karel; Šlais, Marek; Semrád, Michal; Karetová, Debora; Tošovský, Jan: Chirurgická rekonstrukce hlubokého žilního systému při chronické žilní insuficienci. The surgical reconstruction of deep vein system in chronic venous insufficiency.

Postgraduální medicína 2004, 6, (č.4), s.452-455.


Paleček, Tomáš; Gregor, Pavel; Linhart, Aleš: Onemocnění perikardu. Disease of the pericardium.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.280-282. ISBN: 80-7262-290-0.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Bultas, Jan; Aschermann, Michael: Comparison of early diastolic mitral annular velocity and flow propagation velocity in detection of mild to moderate left ventricular diastolic dysfunction.

European Journal of Echocardiography 2004, 5, s.196-204.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Endokarditidy. Endocarditis.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.282-283. ISBN: 80-7262-290-0.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Ischemická choroba srdeční. Coronary artery disease.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.269-270. ISBN: 80-7262-290-0.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Onemocnění aorty. Disease of the aorta.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.284-286. ISBN: 80-7262-290-0.


Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Horák, Jan; Goláň, Lubor; Dobiáš, Miloš; Vaněk, Ivan; Aschermann, Michael: Raritní kombinace těsné stenózy aortální bioprotézy s iatrogenně vzniklým Gerbodeho defektem. A rare combination of a significant aortic bioprothesis stenosis with Gerbode´s defect of iatrogenic etiology.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.4), s.183-186.


Paleček, Tomáš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Magage, Sudheera Aklakalanka; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Kardiální manifestace Fabryho choroby: současné znalosti. Cardiac Manifestation of Fabry´s Disease: Current Knowledge.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.11), s.846-851.


Peleška, Jan: Špatně léčená hypertenze. Poor treatment of hypertension.

Kazuistiky v diabetologii 2004, 2, (č.4), s.33-36.


Peleška, Jan; Anger, Zdeněk; Tomečková, Marie; Zvárová, Jana: Evropská a česká doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze a jejich význam pro praxi. European and Czech guidelines for management of arterial hypertension and its practical significance.

Kazuistiky v diabetologii 2004, 2, (č.4), s.29-32.


Peleška, Jan; Anger, Zdeněk; Gutter, Zdeněk; Zvárová, Jana: Některé nové přístroje ve službách telemedicíny.

Autor-editor publikace: Zvárová, Jana Přečková ,. Petra:

Informační technologie v péči o zdraví. Sborník semináře.,

Praha, EuroMISE, 2004, s.106-110. ISBN: 80-903431-1-2.


Pšenička, Miroslav: Kardiální synkopa.

Bulletin - Sdružení praktických lékařů 2004, 14, (č.3), s.59-60.


Riedel, Martin; Widimský, Jiří sen; Susa, Zdeněk; Jansa, Pavel: Onemocnění plicní cirkulace.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.947-1009. ISBN: 80-7262-290-0.


Sedláček, Kamil; Kořínek, Josef; Aschermann, Michael: Genetika a genomika.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.543-558. ISBN: 80-7262-290-0.


Sládková, Helena; Jansa, Pavel; Susa, Zdeněk; Aschermann, Michael: Patofyziologie a klasifikace plicní hypertenze. Pathophysiolohy and classification of pulmonary hypertension.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.9), s.685-688.


Staněk, Vladimír; Bultas, Jan; Škvařilová, Marcela; Aschermann, Michael: Chronická ischemická choroba srdeční. Chronic coronary artery diseases.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.596-644. ISBN: 80-7262-290-0.


Stolarz, K.; Staessen, J. A.; Kawecka-Jaszcz, K.; Brand, E.; Bianchi, G.; Kuznetsova, T.; Casiglia, E.; Fagard, R. H.; Filipovský, J.; Peleška, Jan: Genetic variation in CYP11B2 and AT1R influences heart rate variability conditional on sodium excretion.

Hypertension 2004, 44, (č.2), s.156-162.


Susa, Zdeněk: Chronická bronchitida.

Současná klinická praxe 2004, (č.2), s.32-39.


Susa, Zdeněk: Chvála zdravotnictví.

Současná klinická praxe 2004, (č.2), s.3-3.


Susa, Zdeněk: Incidit in Scyllam....

Kapitoly z kardiologie 2004, 6, (č.4), s.144-146.


Susa, Zdeněk: Mezi Scyllou a Charybdou.

Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy) 2004, 51, (č.45), s.22-23.


Susa, Zdeněk: Nové poznatky o plicní hypertenzi.

Kardiologická revue 2004, (č.1), s.10-14.


Susa, Zdeněk: Tradiční východní medicíny.

Současná klinická praxe 2004, (č.3), s.3-3.


Šimek, Stanislav: Intervenční kardiologie na 12.výročním kongresu České kardiologické společnosti v Brně.

Intervenční a akutní kardiologie 2004, 3, (č.3), s.155-157.


Šimek, Stanislav: Léčíme správně akutní infarkt zadní stěny?Do we treat posterior wall acute myocardial infarction properly?

Intervenční a akutní kardiologie 2004, 3, (č.3), s.107-108.


Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Horák, Jan; Kovárník, Tomáš; Řezníček, Vít; Škulec, Roman; Danzig, Vilém; Mrázek, Vratislav: Koronární stenty uvolňující farmaka (DES - Drug Eluting Stents) - revoluce v léčbě ischemické choroby srdeční. Drug Eluting Stents (DES) - revolutiinary treatment for coronary heart disease.

Remedia 2004, 14, (č.2), s.153-165.


Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Holm, František; Humhal, Jiří; Linhart, Aleš; Pšenička, Miroslav; Roháč, J.; Řezníček, Vít; Kovárník, Tomáš; Mrázek, Vratislav: Vliv přímé koronární angioplastiky na dlouhodobou prognózu nemocných s diabetes mellitus. How does the primary coronary angioplasty effect the long term prognosis of dibetes mellitus.

Vnitřní lékařství 2004, 50, (č.2), s.118-125.


Šimek, Stanislav; Kuchynka, Petr; Horák, Jan; Kovárník, Tomáš; Kalousková, Marta; Zima, Tomáš; Aschermann, Michael: PAPP-A u pacientů s akutními koronárními syndromy - marker závažné prognózy. PAPP-A in patients with acute coronary syndromes - marker of poor prognosis.

Autor-editor publikace: Zvárová, Jana Přečková ,. Petra: Informační technologie v péči o zdraví. Sborník semináře.,

Praha, EuroMISE, 2004, s.156-157. ISBN: 80-903431-1-2.


Šimek, Stanislav; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Aschermann, Michael; Humhal, Jiří; Horák, Jan; Kovárník, Tomáš; Pšenička, Miroslav; Goláň, Lubor; Danzig, Vilém; Mrázek, Vratislav: How does the time to treatment affects the long-term prognosis for patients with acute myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty?

Kardiologia Polska 61, (č.8), s.91-99.


Šimková, Renata; Kazdová, L.; Karasová, L.; Šimek, Stanislav; Pelikánová, T.: Effect of acute hyperglycaemia on sodium handling and excretion of nitric oxide metabolites, bradykinin and cGMP in Type 1 diabetes mellitus.

Diabetic medicine 2004, 21, s.968-975.


Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Linhart, Aleš; Kolář, Jiří; Aschermann, Michael: Účinnost bifázické a monofázické elektrické kardioverze u pacientů se supraventrikulární tachykardií. The efficacy of biphasic and monophasic electrical cardioversion in patients with supraventricular tachycardia.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.5), s.215-219.


Škvařilová, Marcela; Lukl, Jan; Bulava, Alan; Kellneová, Ivana; Holm, František: Spontánní disekce věnčité tepny. Spontaneous coronary artery dissection.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.2), s.76-79.


Škvařilová, Marcela; Rozsíval, Vladimír; Krajina, Antonín; Bulava, Alan; Fiala, Martin; Lukl, Jan: Transcatheter coronary fistula closure as a treatment of monomorphic ventriculat tachycardia. Transkatetrizační uzávěr koronární píštěle jako způsob léčby monomorfní komorové tachkardie.

Cor et Vasa 2004, 46, (č.6), s.287-289.


Štochl, J.; Rauch, J.; Mrázek, Vratislav: Data mining in medical databases.

Proceedings of the international joint meeting EuroMISE 2004.,

Prague, EuroMISE, 2004, 36-36. ISBN: 80-903431-0-4.


Šťovíček, Petr: Ambulantní monitorování EKG. Ambulatory monitoring ECG.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.238-244. ISBN: 80-7262-290-0.


Šťovíček, Petr; Kolář, Jiří: Elektrokardiografie. Electrocardiography.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.181-237. ISBN: 80-7262-290-0


Táborská, Kateřina; Linhart, Aleš: Nádory srdce. Tumors of the Heart.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.1059-1078. ISBN: 80-7262-290-0.


Tomečková, Marie; Grunfeldová, Hana; Peleška, Jan; Hanuš, Pavel; Malý, Marek; Martinková, Patricie; Pokorný, Vít: Ambulance preventivní kardiologie v EuroMISE centru - Kardio. Preventive cardiology out-patient department in EuroMISE - Cardio.

Autor-editor publikace: Zvárová, Jana Přečková ,. Petra: Informační technologie v péči o zdraví. Sborník semináře.,

Praha, EuroMISE, 2004, s.93-97.


Trefný, M.; Paleček, Tomáš; Susa, Zdeněk; Linhart, Aleš; Slavíček, J.; Trefný, Z.: Echokardiografické nálezy u syndromu spánkové apnoe. Echocardiographic abnormalities in obstructive sleep-apnoe syndrome.

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie 2004, 67/100, (č.4), s.260-264.


Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Jirát, Simon; Heller, Samuel; Urbánková, Jana; Skalická, Lenka; Aschermann, Michael: Katetrizační léčba hluboké žilní trombózy, časné a dlouhodobé výsledky. Catheterisation treatment of deep venous thrombosis, early and long-term outcomes.

Interní medicína pro praxi 2004, 6, (č.12), s.576-580.


Veselka, Josef; Linhart, Aleš: Prof.MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC (21.11.1944).

Cor et Vasa-Kardio 2004, 46, (č.11), s.K173-K173.


Wichterle, Dan; Camm, J.; Malík, Marek: Turbulence slope after atrial premature complexes is an independent predictor of mortality in survivors of acute myocardial infarction.

Journal of cardiovascular electrophysiology 2004, 15, s.1350-1356.


Wichterle, Dan; Malík, Marek: Heart rate turbulence in pacing studies.

Autor-editor publikace: Malík, Marek +. Camm, A. John: Dynamic Electrocardiography.,

New York, Futura, 2004, 194-202. ISBN: 0-4051-1960-8.


Wichterle, Dan; Šimek, Jan; La Rovere, Teresa; Schwartz, Peter J.; Camm, A. John; Malík, Marek: Prevalent low-frequency oscillation of heart rate. Novel predictor of mortality after myocardial infarction.

Circulation 2004, 110, s.1183-1190.


Widimský, Jiří sen; Susa, Zdeněk; Jansa, Pavel: Plicní hypertenze.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.1010-1030. ISBN: 80-7262-290-0.

Želízko, Michal; Aschermann, Michael; Mrázek, Vratislav: Diagnostická srdeční katetrizace. Diagnostic heart catheterization.

Autor-editor publikace: Aschermann, Michael a. kol: Kardiologie,

Praha, Galén, 2004, s.351-366. ISBN: 80-7262-290-0.Poslední změna: 28. říjen 2018 22:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯