2006

Knihy a kapitoly v knihách


1. Aschermann, Michael: Endokarditidy.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.292-308. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


2. Aschermann, Michael: Přehled fyziologie srdce a krevního oběhu.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.183-188. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


3. Aschermann, Michael:

Rozhovor s Jiřím Widimským. Cesta za poznáním srdce.,

Praha, Galen, 2006, s.276. ISBN: 80-7262-397-4.


4. Bělohlávek, Jan: Šok.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.199-205. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


5. Bultas, Jan: Ischemická choroba srdeční.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.255-275. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


6. Bultas, Jan: Srdeční selhání.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.205-215. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


7. Bultas, Jan: Úvod k informacím o léčivých přípravcích.

Medical tribune Pharmindex brevíř 2006. Kardiologie/angiologie,

Praha, Medical Tribune, 2006, s.139-171. 518 s. ISBN: 80-903708-1-0.


8. Bultas, Jan: Vyšetřovací metody v kardiologii.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.188-189. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


9. Danzig, Vilém; Šimek, Stanislav; Šimková, Renata a. kol:

Ischemická choroba srdeční u diabetiků,

Praha, Maxdorf, 2006, 283 s. ISBN: 8073450798.


10. Horký, Karel: Systémová arteriální hypertenze. Chronická arteriální hypertenze.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.237-255. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


11. Horký, Karel: Profesor Vančura a hypertenze - 50 let vývoje názorů na patogenezi a terapii onemocnění.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr. a. kol: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 4.sympozium - sborník přednášek.,

Praha, Triton, 2006, s.13-23. ISBN: 80-7254-790-9.


12. Humhal, Jiří: Zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.195-199. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


13. Jansa, Pavel: Onemocnění plicního oběhu.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.308-315. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


14. Jansa, Pavel: Plicní embolie a plicní hypertenze.

Autor-editor publikace: pořadatel Karel Roztočil: Angiologie 2006. Trendy soudobé angiologie. Sv.l.,

Praha, Galen, 2006, s.131-139. s.149. ISBN: 80-7262-415-6.


15. Karetová, Debora: Choroby žil.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.347-357. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


16. Kolář, Jiří; Kautzner, Josef; Pšenička, Miroslav a kol:

Základy elektrokardiografie. Arytmií a akutních koronárních syndromů.,

Praha, 2006, s. ISBN: 80-86232-04-2.


17. Linhart, Aleš: The heart in Fabry disease.

Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael ,. Sunder-Plassmann Gere:

Fabry disease. perspectives from 5 years of FOS.,

Oxford, PharmaGenesis, 2006, s.189-201. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.


18. Linhart, Aleš: Hypertrofie levé komory u atletického srdce.

Autor-editor publikace: Veselka, Josef a. kol: Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata,

Praha, Galén, 2006, s.119-127. 159 s. ISBN: 80-7262-443-1.


19. Linhart, Aleš: Kardiomyopatie u nemocných s Fabryho chorobou a dalšími lyzosomálními chorobami.

Autor-editor publikace: Veselka, Josef a. kol: Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata,

Praha, Galén, 2006, s.129-140. 159 s. ISBN: 80-7262-443-1.


20. Linhart, Aleš: Nesarkometrické kardiomyopatie.

Autor-editor publikace: Veselka, Josef a. kol: Hypertrofická kardiomyopatie a příbuzná témata,

Praha, Galén, 2006, s.113-118. 159 s. ISBN: 80-7262-443-1.


21. Linhart, Aleš: Snížení krevního tlaku pomocí blokády systému renin-angiotenzin-aldosteron: je kardioprotektivní u fibrilace síní?

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr. a. kol: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 4.sympozium - sborník přednášek.,

Praha, Triton, 2006, s.159-164. ISBN: 80-7254-790-9.


22. Mehta, Atul; Beck, Michael; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, Gere: Concluding remarks.

Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael ,. Sunder-Plassmann Gere:

Fabry disease. perspectives from 5 years of FOS.,

Oxford, PharmaGenesis, 2006, s.417-418. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.


23. Mehta, Atul; Beck, Michael; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, Gere; Widmer, Urs: History of lysosomal storage diseases: an overview.

Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael ,. Sunder-Plassmann Gere:

Fabry disease. perspectives from 5 years of FOS.,

Oxford, PharmaGenesis, 2006, s.1-7. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.


24. Mehta, Atul; Beck, Michael; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, Gere: Monitoring and follow-up of patients.

Autor-editor publikace: Mehta Atul, Beck Michael ,. Sunder-Plassmann Gere:

Fabry disease. perspectives from 5 years of FOS.,

Oxford, PharmaGenesis, 2006, s.405-410. 423 s. ISBN: 1-903539-03-X.


25. Paleček, Tomáš: Echokardiografie.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.189-195. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.


26. Vařejka, Petr: Onemocnění aorty.

Autor-editor publikace: Pavel, Klener: Vnitřní lékařství,

Praha, Galén, 2006, s.315-319. 1158 s. ISBN: 80-7262-430-X.
Články v zahraničních časopisech


27. Aschermann, Michael: A view from Prague.

Circulation, 2006, 113, (č.2), s.5-5. Imf=11.632


28. Aschermann, Michael; Bělohlávek, Jan and Acute ischemic syndromes investigators: Comparison of fondaparinux and enocaparin in acute coronary syndromes.

New England of Medicine, 2006, 354, (č.14), s.1464-1476. Imf=44.016


29. Barbey, Frédéric; Brakch, Noureddine; Linhart, Aleš; Rosenblatt-Velin, Nathalie; Jeanrenaud, Xavier; Qanadi, Salah; Steinmann, Beat; Burnier, Michel; Paleček, Tomáš; Bultas, Jan; Hayoz, Daniel: Cardiac and vascular hypertophy in Fabry Disease. Evidence for a new mechanism indepent of blood pressure and glycosphingolipid deposition.

Arterosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, 2006, 26, s.839-844. ISSN: Imf=7.053.


30. Barbey, Frédéric; Brakch, Noureddine; Linhart, Aleš; Jeanrenaud, Xavier; Paleček, Tomáš; Bultas, Jan; Burnier, Michel; Hayoz, Daniel: Increased carotid intima - media thickness in the absence of atherosclerotic plaques in an adult population with Fabry disease.

Acta Paediatrica, 2006, (č.suppl.451), s. 63-68. ISSN: Imf=1.277.


31. Boudík, František; Reissigová, Jindra; Hrach, K.; Tomečková, Marie; Bultas, Jan; Anger, Zdeněk; Aschermann, Michael; Zvárová, Jana: Primary prevention of coronary artery disease among middle aged men in Prague: Twenty-year follow-up results.

Atheriosclerosis, 2006, 184, (č.1), s.86-93. ISSN: Imf=3.777.


32. Eng, Christine; Germain, Dominique; Banikazemi, Maryam; Warnock, David G.; Wanner, Christoph; Hopkin, Robert J.; Bultas, Jan; Lee, Philip; Sims, Katherine; Brodie, Scott E.; Pastores, Gregory M.; Strotmann, Joerg M.; Wilcox, William R.: Fabry disease: Guidelines for the evaluation and management of multi-organ system involment.

Genetic medicine, 2006, 8, (č.9), s.539-548. ISSN: Impf=3.082.


33. Horký, Karel: Antonín Vančura and arterial hypertension. 50 year´s evolution in the conception of pathogenesis and treatment of the disease.Profesor Vančura a hypertenze. 50 let vývoje názorů na patogenezi a terapii onemocnění.

Kidney and Blood Pressure Research, 2006, 29, s.237-242. Impf=2.408


34. Jakubík, Peter; Janota, Tomáš; Widimský, Jiří jr.; Zelinka, Tomáš; Strauch, B.; Petrak, O.; Benáková, H.; Bezdíčková, D.; Wichterle, Dan; Zima, Tomáš; Hradec, Jaromír: Impact of essential hypertension and primary aldosteronism on plasma brain natriuretic peptide concentration.

Blood Pressure. 2006, 15, s.302-307 Impf=1.241


35. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Ambrož, David; Bečvář, Radim; Tegzová, D.; Linhart, Aleš: Plicní arteriální hypertenze u systémových onemocnění pojiva. Pulmonary hypertension associated to conncetive tissue diaseases.

Rheumatologia, 2006, 20 (č.1), s.13-18


36. Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Magage, Sudheera Aklakalanka; Uhlíková, Petra; Paleček, Tomáš; Ledvinová, Jana; Poupětová, H.; Dobrovolný, R.; Hřebíček, M.; Elleder, Milan: Fabry disease - Clinical manifestation and genetics.

Acta Paediatrica 2006, (č.suppl.451), s. 124-124. Imf=1.277,37. Kleinert, Julia; Dehout, Francois; Schwarting, Andreas; Garcia de Lorenzo, Abelardo; Ricci, Roberta; Kampmann, Christoph; Beck, Michael; Rawaswami, Uma; Linhart, Aleš; Gal, Andreas; Houge, Gunnar; Widmer, Urs; Mehta, Atul; Sunder-Plassmann, Gere: Prevalence of uncontrolled hypertension in patients with Fabry disease.

American Journal of Hypertension 2006, 19, s.782-787 Imf=3.496


38. Lidove, O.; Rawaswami, U.; Jaussaud, R.; Barbey, F.; Maisonobe, T.; Caillaud, C.; Beck, M.; Sunder-Plassmann, G.; Linhart, Aleš; Mehta, A.: Hyperhidrosis: a new and often early symptom in Fabry disease. International experience and data from the Fabry Outcome Survey.

International Journal of Clinical Practice, 2006, 60, (č.9), s.1053-1059. Imf=1.143


39. Lindner, J.; Jansa, Pavel; Kunstýř Jan; Bláha, Jan: Chirurgická léčba chronické trombembolické plicn¡ hypertenze - endarterektomie plicn¡ch tepen.

Slovenská chirurgia, 2006, 3, (č.3), s.20-23.


40. Lindner, J.; Jansa, Pavel; Kunstýř, J.; Mayer, E.; Bláha, J.; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Grus, Tomáš; Ambrož, David; Tošovský, Jan; Vítková, Ivana: Implementation of a new programme for the Surgical Treatment of CTEPH in the Czech Republic – Pulmonary endarterectomy.

Thoracic and Cardiovascular Surgery 2006, 54, s.528-531 Imf= 0.935


41. Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Magage, Sudheera Aklakalanka; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Aschermann, Michael: Early diastolic mitral annular velocity and color M-mode flow propagation velocity in the evaluation of left ventricular diastolic function in patients with Fabry disease.

Heart Vessels 2006, 21, (č.1), s.13-19. Imf=1.346,


42. Říhová, Zuzana; Merta, Miroslav; Špička, Ivan; Žabka, Jiří; Ryšavá, Romana; Chochola, Miroslav; Meisnerová, Eva; Vítková, Ivana; Povýšil, Ctibor; Reiterová, Jana; Tesař, Vladimír: Unusual manifestation of AL amyloidosis-stenosis of inferior vena cava.

Nephrology Dialysis Transplatation 2006, 21, s.1430-1433. Imf=2.976,


43. Šimek, Stanislav; Kuchynka, Petr; Goláň, Lubor; Danzig, Vilém; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Reperfuzní léčba akutního infarktu myokardu a současné postavení fibrinolytik. Reperfusion therapy of acute myocardial infarction, present role of thrombolytic treatment.

Kardiológia pre prax, 2006, 4, (č.2), s.87-93.


44. Šimková, I.; Pacák, J.; Riecanský, I.; Vulev, I.; Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Lang, I.; Klepetko, W.: Initial experiences with novel therapy for pulmonary hypertension in Slovakia.

Bratislavské lekárske listy, 2006, 107, (č.6-7), s.239-247.


45. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Kolář, Jiří; Gandalovičová, Jana; Dytrych, Vladimír; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Serum cardiac markers response to biphasic and monophasic electrical cardioversion for supraventricular tachyarrhythmia - a randomised study.

Resuscitation, 2006, 70, (č.3), s.423-431. Impf=2.804


46. Štrauch, Branislav; Petrák, Ondřej; Wichterle, Dan; Zelinka, Tomáš; Holaj, Robert; Widimský, Jiří jr: Increased arterial wall stiffness in primary aldosteronism in comparison with essential hypertension.

American Journal of Hypertension, 2006, 19, s.909-914. Impf=3.496


47. Šťovíček, Petr; Fikar, Miroslav; Wichterle, Dan: Temporal pattern of conduction recurrence during radiofraquency ablation for typical atrial flutter.

Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 2006, 17, (č.6), s.628-631. Impf=3.285


48. Wichterle, Dan; Melenovský, Vojtěch; Šimek, Jan; Mal¡k, Jan; Mal¡k, Marek: Hemodynamics and autonomic control of heart rate turbulence.

Journal of cardiovascular electrophysiology, 2006, 17, s.286-291. Impf=3.285


49. Widimský, Petr; Stellova, B.; Groch, L.; Aschermann, Michael; Branny, M.; Želízko, M.; Stasek, J.; Formanek, P.: Prevalence of normal coronary angiography in the acute phase of suspected ST-elevation myocardial infarction: Experience from the PRAGUE studies.

Canadian Journal of Cardiology, 2006, 22, (č.13), s.1147-52. Impf=1.357
Články v českých časopisech


51. Aschermann, Michael: Pohlednice z Prahy a pohled na nás.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.1), s.8-9.


52. Aschermann, Michael; Jansa, Pavel; Ambrož, David: Léčba plicní arteriální hypertenze.

Sanquis, 2006, (č.44), s.18-21


53. Aschermann, Michael; Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Aschermann, Ondřej: Diagnostické metody využívané v průkazu regrese koronární aterosklerózy.

Kapitoly z kardiologie, 2006, 8, (č.2), s.46-51.


54. Aschermann, Michael; Kovárník, Tomáš; Veselka, Josef; Linhart, Aleš: Perspektivy intervenční kardiologie.

Kardiologie v primární péči 2006, 1 (č.1), s.21-25.


55. Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Nemocní po akutním infarktu myokardu - co více můžeme nabídnout?

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4), s.128-130.


56. Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Nové poznatky o aterogenezi.

Postgraduální medicína, 2006, (č.Mimořádná příloha), s.14-20.


57. Bartůněk, Petr; Goričan, Karel; Mrázek, Vratislav; Vařejka, Petr; Veiser, T.; Hercogová, J.; Hulínská, D.; Janovská, D.: Lyme Borreliosis infection as a cause of dilated cardiomyopathy.

Prague Medical Report, 2006, 107, (č.2), s.213-226.


58. Bečvář, Radim; Štork, J.; Jansa, Pavel: Nové trendy v diagnostice a léčbě systémové sklerodermie. New trends in diagnosis and treatment of systemic sclerosis.

Vnitřní lékařství 2006, 52 (7-8), s. 712-717


59. Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Plicní embolie: stále aktuální problém.

Sanquis, 2006, (č.44), s.26-27.


60. Beran, Stanislav: Hyperkoagulační stavy.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.424-428.


61. Beran, Stanislav: Syndrom horní duté žíly - možnosti intervenční léčby. Superior vena cava syndrome - potential of the intervention therapy.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.5), s.349-352.

62. Boudík, František; Reissigová, Jindra; Hrach, K.; Tomečková, Marie; Bultas, Jan; Anger, Zdeněk; Aschermann, Michael; Zvárová, Jana: Primární prevence ischemické choroby srdeční u mužů středního věku v Praze: výsledky dvacetiletého sledování. Primary prevention of ischemic heart disease in middle-aged men living in Prague: Results of twenty-yaer research.

Vnitřní lékařství, 2006, 52, (č.4), s.339-347.


63. Bultas, Jan: Aterotrombóza. Současné názory na patogenezi.

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.5), s.78-86.


64. Bultas, Jan: Farmakoekonomický pohled na léčbu a profylaxi kardiovaskulárních chorob.

Remedia, 2006, 16, (č.3), s.294-297.


65. Bultas, Jan: Ivabradin. Ivabradine.

Remedia, 2006, 16, (č.5), s.463-473.


66. Bultas, Jan: Kombinační léčba dyslipidemií. Combination therapy of dyslipidemia.

Interní medicína pro praxi, 2006, 8, (č.7/8), s.314-322.


67. Bultas, Jan: Léčba chronického srdečního selhání - nedlužíme našim nemocným nic? Therapy of patients with heart failure - Do we owe anything to our patients?

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.4), s.249-258.


68. Bultas, Jan: Léčba chronického srdečního selhání včera, dnes a zítra.

Sanquis, 2006, (č.44), s.13-21.


69. Bultas, Jan: Postavení beta-blokátorů v léčbě arteriální hypertenze, abychom nevylili vaničku i s dítětem.

Causa Subita, 2006, 9, (č.7), s.255-256.


70. Bultas, Jan: Rezistence vůči kyselině acetylsalicylové a clopidogrelu. Komentář.

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.4), s.19-22.


71. Bultas, Jan: Torcetrapib - Nové hypolipidemikum na obzoru.

Farmakoterapie, 2006, (č.2), s.151-153.


72. Bultas, Jan; Karetová, Debora: Kombinace antitrombotik aneb plavba mezi Scyllou a Charybdou.

Remedia, 2006, 16, (č.3), s.252-260.


73. Danzig, Vilém; Zámečník, Libor: Sexuální dysfunkce jako dominující subjektivní potíž v průběhu léčby esenciální hypertenze. Sexual dysfunction as a dominating subjective symptom during the treatment of essential hypertension.

Kazuistiky v diabetologii 2006, č.1. s. 29-31


74. Havránek, Štěpán; Bělohlávek, Jan; Škulec, Vladimír; Dytrych, Vladimír; Urban, Tomáš; Linhart, Aleš: Pozdní manifestace perforace pravé komory stimulační elektrodou. Late manifestation of right ventricle perforation by external cardiac pacing.

Intervenční a akutní kardiologie 2006, 5(6), s.259-260


75. Heller, Samuel: Moderní endovaskulární léčba akutních cévních uzávěrů.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.438-441.


76. Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Skalická, Lenka; Procházka, Pavel; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Endovaskulární léčba akutních cévních uzávěrů. Endovascular treatment of acute vascular occlusions.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.5), s.363-367.


77. Horký, Karel: Mají některá antihypertenziva organorpotektivní účinky nezávislé na snížení krevního tlaku?

Sanquis, 2006, (č.44), s.28-32.


78. Horký, Karel: Profesor Vančura a hypertenze. 50 let vývoje názorů na patogenezi a terapii onemocnění.

Hypertenze, 2006, 9, (č.2), s.7-9.


79. Chochola, Miroslav: Angiologie v roce 2006.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.413-414.


80. Chochola, Miroslav: Buněčná terapie v léčbě chronické kritické končetinové ischémie.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.442-446.


81. Chochola, Miroslav; Linhart, Aleš: Epidemiologie ischemické choroby dolních končetin. Epidemiology of peripheral arterial occlusive disease.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.5), s.368-370.


82. Chochola, Miroslav; Márová, Kateřina; Linhart, Aleš: Burgerova choroba. Buerger´s disease.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.5), s.358-362.


83. Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Křivánek, Jiří: Katetrizační léčba onemocnění hrudní aorty.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.451-455.


84. Jáchymová, Marie; Masters, B. S.; Horký, Karel; Zima, Tomáš; Martásek, Pavel: Syntázy oxidu dusnatého, typické hemoflavoproteiny a jejich komplikovaná enzymologie. Nitric oxide synthase, typical flavohemoprotein and their complicated enzymology.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.7), s.526-531.


85. Jakubík, Peter; Janota, Tomáš; Wichterle, Dan; Widimský, Jiří jr; Benáková, Hana; Zelinka, Tomáš; Hradec, Jaromír; Zima, Tomáš: Může závažná esenciální hypertenze způsobit vzestup BNP vedoucí k falešné diagnóze srdečního selhání? Can severe essential hypertension raise BNP levels resulting in a misdiagnosis of heart failure?

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.2), s.48-54.


86. Janota, Tomáš; Malík, Jan; Holaj, Robert; Šimek, Jan: Méně obvyklé nežádoucí účinky amiodaronu. Less common side effects of amiodarone.

Intervenční a akutní kardiologie, 2006, 6, (č.1), s.90-92.


87. Janota, Tomáš; Malík, Jan; Holaj, Robert; Šimek, Jan: Méně obvyklé nežádoucí účinky amiodaronu.

Interní medicína pro praxi, 2006, 8, (č.11), s.513-514.


88. Jansa, Pavel: Plicní arteriální hypertenze u vrozených srdečních vad. Pulmonary arterial hypertension in congenitalheart disease.

Interní medicína pro praxi, 2006, 8, (č.6), s.266-269.


89. Jansa, Pavel: Role sildenafilu v léčbě plicní arteriální hypertenze.

Farmakoterapie, 2006, (č.2), s.132-134.


90. Jansa, Pavel: Sildenafil citrát v léčbě plicní hypertenze. Sildenafil citrate in control of pulmonary hypertension.

Remedia, 2006, 16, (č.3), s.309-312.


91. Jansa, Pavel: Treprostinil, stabilní analog prostacyklinu v terapii plicní arteriální hypertenze. Treprostinil, stable prostacyclin analogue, in the treatment of pulmonary arterial hypertension.

Remedia, 2006, 16, (č.3), s.313-315.


92. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Lindner, J.; Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Linhart, Aleš: Současné možnosti diagnostiky a léčby chronické plicní hypertenze. Contemporary prospects for the chronic pulmonary hypertension.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.4), s.264-268.


93. Jirát, Simon; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Duplexní sonografie v diagnostice žilních onemocnění.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.419-423.


94. Jirát, Simon; Novotný, Karel; Magage, Sudheera Aklakalanka; Semrád, Michal; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Perkutánní léčba pokatetrizačních pseudoaneuryzmat.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.456-459.


95. Karetová, Debora: Erytromelalgie - funkční mikroangiopatie nebo neuropatie?

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.suppl.3), s.16-19.


96. Karetová, Debora: Varixy dolních končetin.

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.1), s.60-65.


97. Karetová, Debora; Bultas, Jan: Dlouhodobá antikoagulační léčba dnes a v blízké perspektivě.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.429-434.98. Karetová, Debora; Chochola, Miroslav; Linhart, Aleš: Prevence trombembolické nemoci ve vnitřním lékařství. Prevention of thrombembolic disease in internal medicine.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.5), s.353-357.


99. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Aschermann, Michael: Časná diagnostika koronární aterosklerózy.

Postgraduální medicína, 2006, (č.Mimořádná příloha), s.21-25.


100. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Dostál, Ondřej; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Virtuální histologie - nová metoda v intervenční kardiologii. Virtual histology - a novel methods in interventional cardiology.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.5), 192-196.


101. Kvasnička, Jan; Horák, Jan; Kvasnička, Tomáš; Bílková, Jana; Humhal, Jiří; Šimek, Stanislav; Kovárník, Tomáš; Malíková, Iva; Bohuslávek, Jan; Aschermann, Michael: Změny koagulace při PCI po jednorázovém podání nízkomolekulárního heparinu enoxaparinu v dávce 0,75 mg/kg hmotnosti i.v. – farmakokinetická studie. Changes in coagulation after single i.v. bolus 0,75 mg per kg of the low molecular weight heparin enoxaparin during PCI – a pharmacokinetic study.

Cor et Vasa 2006, 48(6), s.218-225


102. Lindner, J.; Jansa, Pavel; Kunstýř, J.; Bláha, J.; Grus, T.; Mlejnský, F.; Heller, Samuel; Škvařilová, Marcela; Ambrož, David; Tošovský, J.; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Křivánek, J.; Vítková, Ivana; Stříteský, M.: Endarterektomie pliních tepen - chirurgická léčba chronické trombembolické plicní hypertenze. Pulmonary endarterectomy - the surgical treatment of chronic tromboembolic pulmonary hypertension.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.4), s.307-312.


103. Linhart, Aleš: Aktuální problémy v diagnostice preklinického orgánového postižení u arteriální hypertenze.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.mimořádná příloha), s.26-30.


104. Linhart, Aleš: Antihypertenszní terapie a její metabolické účinky. Metabolic effects of blood presure-lowering treatment.

Remedia, 2006, 16, (č.3), s.286-290.


105. Linhart, Aleš: Komentář k článku Vašků A.et al.: Příspěvek k farmakogenetice chronického serdečního selhání - betablokátory.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.2), s.152-153.


106. Linhart, Aleš: Metabolické účinky antihypertenziv: nastal čas změnit naše postupy při výběru léků první volby?

Sanquis, 2006, (č.14), s.9-12.


107. Lukáš, Jindřich; Valvoda, Jaroslav; Rambousek, Petr; Bělohlávek Jan; Novák, František; Stříteský, Martin; Dušková, Jaroslava; Haas, Tomáš: Standardn¡ a punkčn¡ dilatačn¡ trachostomie. Porovnán¡ výsledků a komplikac¡. Standard and puncture dilatation tracheostomy: comparison of results and complications.

Otorinolaryngologie a foniatrie, 2006, 55, (č.3), s.144-149.


108. Paleček, Tomáš; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Kardiomyopatie a genetika.

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.6), s.65-70.


109. Poláček, Pavel; Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Dytrych, Vladimír; Linhart, Aleš: Současný přístup k diagnostice a léčbě pacientů s akutními koronárními syndromy.Current approach to the diagnostics and therapy of acute coronary syndromes.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.4), s.269-278.


110. Pšenička, Miroslav; Kejřová, Eva; Gandalovičová, Jana: Trvalá kardiostimulace v léčbě srdečního selhání.Long-lasting cardiostimulation in the treatment of heart failure.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.4), s.259-263.


111. Reková-Vymětalová, Petra; Bauer, Jiří; Goláň, Lubor; Fiksa, Jan; Sváčková, Dagmar; Lakomý, Stirad; Tal, David: Abnormality srdečního s¡ňového septa a cévn¡ mozkové př¡hody. The atrial septum abnormalities and cerebrovascular accidents.

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2006, 69-102, (č.1), s.27-32.


112. Skalická, Lenka: Hluboká žilní trombóza - klinická manifestace a diagnostika.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.415-418.


113. Skalická, Lenka: Kritická končetinová ischémie - klinická manifestace a diagnostika.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.435-437.


114. Susa, Zdeněk: Plicní hypertenze a možnosti její léčby.

Sanquis, 2006, (č.44), s.22-24.


115. Šimek, Stanislav; Danzig, Vilém; Šimková, Renáta; Horák, Jan;Kuchynka, Petr; Linhart, Aleš: Léčba trombotického uzávěru degenerovaného žilního aortokoronárního bypassu. Treatment of thrombotic occlusion of degenerated saphenous aortocoronary bypaaa graft.

Kazuistiky v diabetologii, 2006, 4 č.2), s.10-12


116. Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Danzig, Vilém; Kuchynka, Petr; Goláň, Lubor; Bělohlávek, Jan; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Akutní koronární syndromy a nová doporučení pro strategii léčby nemocných.

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.1), s.66-73.


117. Šimek, Stanislav; Šimková, Renata; Dostál, Ondřej; Skalická, Hana; Kuchynka, Petr; Danzig, Vilém; Goláň, Lubor; Linhart, Aleš: Poruchy glukózového metabolizmu a význam orálního glukózového tolerančního testu u nemocných s akutními koronárními syndromy. Abnormal glucose metabolism and the role oral glucose tolerance test in patients with acute coronary syndromes.

Intervenční a akutní kardiologie, 2006, 5, (č.4), s.174-180.
118. Vařejka, Petr; Linhart, Aleš: Aneuryzma břišní aorty.

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.447-450.


119. Vařejka, Petr; Linhart, Aleš: Cévní manifestace syndrom horní hrudní apertury. Vascular involvement in thoracic outlet syndrome.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.5), s.344-348.


120. Zahin, M. S.; Kocík, M.; Goričan, Karel; Veiser, T.; Humhal, Jiří; Večeřová, A.; Žák, Aleš: Tako-tsubo kardiomyopatie - naše zkušenosti a přehled aktuálních poznatků. Tako-tsubo cardiomyopathy - our experience and review of current knowledge.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.12), s.943-948.


121. Zlatohlávek, Lukáš; Král, Jiří; Špaček, Miroslav; Šimek, Stanislav: Pacientka s konstriktivní perikarditidou.

Kapitoly z kardiologie, 2006, 8, (č.1), s.34-36.

Abstrakta ze zahraničních kongresů


122. Brůha, Radan; Jáchymová, Marie; Petrtýl, Jaromír; Vítek, Libor; Urbánek, Petr; Kaláb, Milan; Linhart, Aleš; Jansa, Pavel; Hlubocká, Zuzana; Douša, Miroslav; Švestka, Tomislav; Mareček, Zdeněk: Genetic polymorphism of enos in liver cirrhosis. Relationship to severity of portal hypertension and the effect of treatment with carvedilol. 14th United European gastroenterology Week, Berlin, Německo, 21.-25.10.2006.

Gut 2006, 55, (č.suppl.V), s.A43-A43. IF=7.692,


123. Bultas, Jan; Paleček, Tomáš; Dostálová, Gabriela; Karetová, Debora; Hájek, M.; Linhart, Aleš: Progression of left ventricular hypertrophy in Fabry disease is faster in patients with phosphocreatine depletions: a P-31 magnetic resonance spectroscopy study. 7th European Round Table on Fabry disease. October 27-28, 2006, Barcelona, Spain.

Towards comprehensive disease management, 2006, s.23-23.


124. Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Right ventricular involvement in Fabry disease. 7th European Round Table on Fabry disease. October 27-28, 2006, Barcelona, Spain.

Towards comprehensive disease management, 2006, s.21-21.


125. Endrys, J.; Jansa, Pavel; Stasek, J.; Bis, J.; Horák, Jan: Bronchopulmonary collaterals as a new tool for differentiation of chronic thromboembolic from idiopathic pulmonary hypertension. Pulmonary circulation european forum 2006, 1-3 June 2006, Warsaw, Poland.

Kardiologie Polska, 2006, 64, (č.suppl.1), s.S41-S42.


126. Goláň, Lubor; Hlubocká, Zuzana; Táborská, Kateřina; Kejřová, Eva; Charalampidi, K.; Bani Hani, Amjad; Linhart, Aleš: Results of long-term intensive risk factor modification on left ventricular hypertrophy and carotid intima-media thickness. Czech-Belgian Symposium, October 7, 2006, Mariánské Lázně, Czech Republic.

Kidney and Blood Pressure Research, 2006, 29, (č.4), s.245-245. IF=2.408


127. Havránek, Štěpán; Šťovíček, Petr; Pšenička, Miroslav; Wichterle, Dan: Turbulent behavior of sinus nodal discharge after ventricular train drives during programmed electrical stimulation. 15th World Congress, June 14-17, 2006, Nice, French Riviera.

Europace, 2006, 8, (č.suppl.1), s.99PW/9. IF=1.461


128. Hlubocká, Zuzana; Jáchymová, Marie; Heller, Samuel; Umnerová, Věra; Lánská, V.; Horký, Karel; Linhart, Aleš: Association of selected candidate gene polymorphisms with essential hypertension and resistance to therapy. Czech-Belgian Symposium, October 7, 2006, Mariánské Lázně, Czech Republic.

Kidney and Blood Pressure Research, 2006, 29, (č.4), s.246-246. IF=2.408


129. Hlubocká, Zuzana; Jáchymová, Marie; Horký, Karel; Lánská, V.: Association of selected candidate gene polymorphisms with essential hypertension and resistance to therapy. 16th European Meeting on Hypertension, June 12-15,2006, Madrid, Spain.

Journal of Hypertension 2006, 24, (č.suppl.4), s.333-333. Imf.4.871,


130. Hlubocká, Zuzana; Paleček, Tomáš; Mareček, Zdeněk; Martásek, Pavel; Kejřová, Eva; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Cardiac involvement in Wilson´s disease - left ventricular contractility decrease revealede by midwall fractional shortening. 10.annual meeting Prague, Czech Republic 6-9 December 2006.

European Journal of Echocardiography, 2006, 7, (č.suppl.1), s.S211-S211.


131. Horký, Karel: Aldosterone receptor blockade in cardiovascular therapy – historical perspectives.

28th World Conh´gress ióf Internal Medicine, 10-13 November 2006, Taipei, Taiwan 2006, s.112-113


132. Janota, T.; Jakubík, P.; Widimský, Jiří Jr.; Zelinka, Tomáš; Benáková, H.; Bezdíčková, D.; Zima, Tomáš; Wichterle, Dan: Impact of severe hypertension and left ventricular hypertrophy on BNP plasma concentrations. 16th European Meeting on Hypertension, June 12-15,2006, Madrid, Spain.

Journal of Hypertension 2006, 24, (č.suppl.4), s.377-377. Imf.4.871,


133. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Jáchymová, Marie; Ambrož, David; Horák, Jan; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Effect of the Asp298 variant of endothelial nitric oxide synthase on acute pulmonary vasodilator testing response in idiopathic pulmonary arterial hypertension. Pulmonary circulation european forum 2006, 1-3 June 2006, Warsaw, Poland.

Kardiologie Polska, 2006, 64, (č.suppl.1), s.S103-S104.


134. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: PAH - challenge in diagnosis and treatment. 40th Annual Scientific Meeting, 15-18 March, Prague, Czech Republic.

European Journal of Clinical Investigation, 2006, 36, (č.suppl 1), s.72-72. IF=2.684


135. Jansa, Pavel; Jáchymová, Marie; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Gene polymorphisms of endothelial nitric oxide synthase in pulmonary arterial hypertension. Pulmonary circulation european forum 2006, 1-3 June 2006, Warsaw, Poland.

Kardiologie Polska, 2006, 64, (č.suppl.1), s.S88-S88.


136. Jansa, Pavel; Škvařilová, Marcela; Jáchymová, Marie; Paleček, Tomáš; Bečvář, R.; Tegzová, D.; Ambrož, David; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Gene polymorphisms of endothelial nitric oxide synthase in pulmonary arterial hypertension.

Proceedings of the American Thoracic society, 2006, 32, s.A510-A510.


137. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Dostál, Ondřej; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: The differences in plaque morphology and composition in patients with stable and unstable angina pectoris assessed by intravascular ultrasound and virtual histology.

American journal of Cardiology 2006, 98 (č.8A), s.222M-222M suppl.S. IF 3.059


138. Krška, Zdeněk; Danzig, Vilém; Kvasnička, Jan: Hemodynamic response to laparoscopic cholecystectomy in patients with chronic heart failure. 13th International congress of the EAES, Venice Lido, It lie, 1-4.6.2006.

Surgical Endoscopy 2006, 20, (č.suppl.1), s.161-161. IF = 1.746,

139. Lindner, J.; Maruna, Pavel; Jansa, Pavel; Bláha, Jan; Gurlich, Robert; Soukupová, Jiřina; Tošovský, Jan; Aschermann, Michael: Expression of cytokines in patients in patients undergoing pulmonary endarterectomy. 14th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, Osaka, Japonsko, 1-3.6.2006.

Toward the Next Stage, 2006, s.358-358.


140. Linhart, Aleš; Hughes, DA.: Age adjusted severity scoting for Fabry disease.

Journal of Inherited Metabolic Disease 2006, 29( suppl.1), s.132-132 IF=1.722


141. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Hlubocká, Zuzana: Left ventricular systolic function assessment using midwall fractional shortening in hypertensive patients. Czech-Belgian Symposium, October 7, 2006, Mariánské Lázně, Czech Republic.

Kidney and Blood Pressure Research, 2006, 29, (č.4), s.246-246. IF=2.408


142. Mehta, Atul; Beck, Michael; Linhart, Aleš; Sunder-Plassmann, Gere: Treatment outcome and safety of agalsidase alfa in Fabry disease: Data from FOS – The Fabry outcome surevy.

Journal of Inherited Metabolic disease 2006, 29( suppl.1), s. 28-28 132 IF=1.722


143. Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Hlubocká, Zuzana; Horák, Jan; Škvařilová, Marcela; Ambrož, David; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Are pulmonary artery pulsatility indices useful in differentiating chronic pulmonary thromembolism from pulmonary arterial hypertension? Pulmonary circulation european forum 2006, 1-3 June 2006, Warsaw, Poland.

Kardiologie Polska, 2006, 64, (č.suppl.1), s.S43-S43.


144. Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Lindner, J.; Hlubocká, Zuzana; Ambrož, David; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: The effect of pulmonary endarterectomy on the severity of functional tricuspid regurgitation in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. 10.annual meeting Prague, Czech Republic 6-9 December 2006.

European Journal of Echocardiography, 2006, 7, (č.suppl.1), s.S202-S202.


145. Paleček, Tomáš; Skalická, Lenka; Lachmanová, Jana; Tesař, Vladimír; Linhart, Aleš: The effect of preload reduction by hemodialysis on conventional and novel parameters of left ventricular systolic and diastolic function. 10.annual meeting Prague, Czech Republic 6-9 December 2006.

European Journal of Echocardiography, 2006, 7, (č.suppl.1), s.S123-S123.


146. Peleška, Jan; Anger, Zdeněk; Buchtela, D.; Tomečková, Marie; Veselý, A.; Zvárová, Jana: Formalized interconnected guidelines on cardiovascular disease prevention and those for management of diabetes, dyslipidemia and hypertension. Formalizace propojených doporučených postupů pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku, hypertenzi, diabetes mellitus, dyslipidemie, obezitu a kouření. 16th European Meeting on Hypertension June 12-15,2006,Madrid, Spain.

Journal of Hypertension 2006, 24, (č.4 suppl.), s.172-172. Imf.4.871,


147. Peleška, Jan; Anger, Zdeněk; Buchtela, D.; Tomečková, Marie: Is substantial improvement in blood pressure and other risk factor control in primarz care possible? Czech-Belůgian Symposium, October 7, 2006, Mariánské Lázně, Czech Republic.

Kidney and Blood Pressure Research, 2006, 29, (č.4), s.253-253. Imf 2.408


148. Pretl, Martin; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Šonka, Karel: Efekt terapie CPAP u pacientů s prekapilární plicní hypertenzí a obstrukčn¡ spánkovou apno¡ - pilotn¡ studie. 20.Slovenský a Český neurologický zjazd 27.-30.9.2006 Košice, Slovenská republika.

Neurologia pre prax, 2006, 7, (č.suppl.2), s.20-20.


149. Sedlář, Martin; Trča, Stanislav; Demeš, Rudolf; Zeman, Miroslav; Chochola, Miroslav; Vondráčková, M.: Poranění srdce a velkých cév v hrudníku.

Zborník abstraktov. 4.Slovenský chirurgický kongras, Nitra, SR, 6-8.9.2006, 2006, s.57-57.


150. Strotmann, J.; Pinderski, L.; Bultas, Jan; Wanner, C.; Weidemann, F.: Cardiac involvement in Fabry disease: About numbers and notions. 7th European Round Table on Fabry disease. October 27-28, 2006, Barcelona, Spain.

Towards comprehensive disease management, 2006, s.20-20.


151. Šimek, Jan; Svobodová, Jarmila; Jakub¡k, Peter; Wichterle, Dan: Baroreflex sensitivity assessment by the use of digital photoplethysmography. 15th World Congress, June 14-17, 2006, Nice, French Riviera.

Europace, 2006, 8, (č.suppl.1), s.180PW/4. IF=1.461


152. Šimek, Stanislav: Prjamaja koronarnaja angioplastika dlja ostrogo infarkta miokarda v češskoj respublike,.

1. Rossijsko-češskij medicinskij forum. Sbornik materialov. 21-24 nojabrja 2006, Čeljabinsk.,

Čeljabinsk, Ministerstvo zdravoochranenija čeljabinskoj oblasti, 2006, s.7-8.


153. Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Kuchynka, Petr; Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Goláň, Lubor; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Bone marrow harvest early after AMI may not be safe. Acute cardiac care congress, 21-24 October 2006, Prague, Czech Republic.

Acute Cardiac Care, 2006, 8, (č.2 suppl.), s.50-50.


154. Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Bělohlávek, Jan; Humhal, Jiří; Kovárník, Tomáš; Danzig, Vilém; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Why is the posterior myocardial infarction underdiagnosed, undertreated and a frequent cause of mechanical complications? Acute cardiac care congress, 21-24 October 2006, Prague, Czech Republic.

Acute Cardiac Care, 2006, 8, (č.2 suppl.), s.19-19.


155. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Dytrych, Vladimír; Pšenička, Miroslav; Horák, Jan; Aschermann, Michael: Indukce mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě - nová naděje.

Abstrakty. 25. Dni mladých internistov. 25-26, Máj 2006, Martin, Slovensko, 2006, s.


156. Štrauch, B.; Petrák, O.; Wichterle, Dan; Zelinka, Tomáš; Holaj, R.; Widimský, Jiří jr: Arterial stiffness in endocrine hypertension. Czech-Belgian Symposium, October 7, 2006, Mariánské Lázně, Czech Republic.

Kidney and Blood Pressure Research, 2006, 29, (č.4), s.250-250. IF=2.408


157. Tegzová, Dana; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Kamen¡k, Libor: Cardiovascular damage and pulmonary hypertension in SLE. Results of study. 6th central european congress of rheumatology, Bled, Slovinsko 4-6.5.2006.

Zdravniski vestnik, 2006, 75, (č.suppl), s.47-48.


158. Trefný, Martin; Susa, Zdeněk; Čelakovský, Pavel; Trefný, Zdeněk: Unrecognised systemic hypertension in patients with obstructive sleep apnoea. 16th ERS Annual congress, Munich, Germany, September 2-6,2006.

European Respiratory Journal 2006, 28, (č.suppl.50), s.643-643. IF=3.947


159. Wichterle, Dan; Bulková, Veronika; Fikar, Miroslav; Havránek, Štěpán; Šťovíček, Petr; Savelieva, Irina; Mal¡k, Marek: Heart rate turbulence and the retrograde ventriculoatrial conduction. 15th World Congress, June 14-17, 2006, Nice, French Riviera.

Europace, 2006, 8, (č.suppl.1), s.59PW/1. IF=1.461


160. Wichterle, Dan; Bulková, Veronika; Fikar, Miroslav; Havránek, Štěpán; Šťovíček, Petr: Heart rate turbulence after atrial premature complexes depends on coupling interval and atrioventricular nodal conduction. 15th World Congress, June 14-17, 2006, Nice, French Riviera.

Europace, 2006, 8, (č.suppl.1), s.59PW/2. IF=1.461


161. Wichterle, Dan; Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Bulková, Veronika; Šťovíček, Petr: Ventriculophasic modulation of intraatrial conduction in typical atrial flutter. Scientific sessions 2006, November 12-16,2006, Chicago, Illinois.

Circulation, 2006, 114, (č.suppl. No. 18), s.II520-II520. IF=11.632


162. Wichterle, Dan; La Rovere, Maria Teresa; Schwartz, Peter J.; Mal¡k, Marek: Heart rate turbulence onset after atrial premature complexes and cardiac autonomic regulations. 15th World Congress, June 14-17, 2006, Nice, French Riviera.

Europace, 2006, 8, (č.suppl.1), s.60PW/3. IF=1.461


Abstrakta z českých kongresů
163. Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Jirát, Simon; Škvařilová, Marcela; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Prevalence posttrombotických změn hlubokých žil dolních končetin u nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.2-3.


164. Ambrož, David; Tegzová, D.; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Výskyt plicní hypertenze u systémového lupus erythematodes: echokardiografická studie. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.3-3.


165. Bělohlávek, Jan: Hemoeliminační metody v kardiologii. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.7-7.


166. Bělohlávek, Jan: Novinky v léčbě šokových stavů. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.8-8.


167. Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Poláček, Pavel; Linhart, Aleš: Infekce MRSA u nemocného po protrahované kardiopulmonální resuscitaci. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.7-8


168. Beran, Stanislav; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Mrázek, Vratislav; Komárková, J.; Linhart, Aleš: Deep vein thrombosis and congenital anomaly of the inferior vena cava. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ - Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.35-36.


169. Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Heller, Samuel; Komárková, J.; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Anomálie dolní duté žíly jako příčina ileofemorální trombózy. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.6-6.


170. Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Heller, Samuel; Mrázek, Vratislav; Komárková, J.; Linhart, Aleš: Atrézie a hypoplázie dolní duté žíly - relativně častá příčina ileofemorální trombózy u mladých jedinců.

Abstrakty. 25. Dni mladých internistov. 25-26, Máj 2006, Martin, Slovensko, 2006, s.


171. Blažková, R.; Vlčková, R.; Kolešková, Ivana; Havránek, Štěpán; Pšenička, Miroslav; Mrázek, Vratislav: Brugadův syndrom. Kasuistika. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.9-9.


172. Brůha, Radan; Jáchymová, Marie; Petrtýl, Jaromír; Vítek, Libor; Urbánek, Petr; Kaláb, Milan; Linhart, Aleš; Jansa, Pavel; Hlubocká, Zuzana; Douša, Miroslav; Švestka, Tomislav; Mareček, ZdenÏk: Genetický polymorfismus eNOS u pacientů s jaterní cirhozou, vztah k závažnosti portálná hypertenze a účinnosti léčby carvedilolem.Genetic polymorphism of enos in liver cirrhosis. Relationship to severity of portal hypertension and the effect of treatment with carvedilol.

34.májové hepatologické dny 2005. Karlovy Vary 3.-5.5.2006 Sborník abstrakt., 2006, s.1-1.


173. Bultas, Jan: Interaction of drugs used in angiology. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.12-12.


174. Demeš, Rudolf; Výborný, Josef; Trča, Stanislav; Uchytil, Zdeněk; Stříteský, Martin; Bělohlávek, Jan; Hořejš, Josef; Schwarz, Zdeněk; Homolka, Jiří; Marel, Miroslav et al: Život ohrožující tupá poranění hrudníku.

13.Pražský chirurgický den - Jiráskův den. Praha 8.6.2006, 2006, s.1-1.


175. Dostál, Ondřej; Kovárník, Tomáš; Mrázek, Vratislav: Skutečná velikost ramus intrerventricularis anterior versus velikost implantovaných stentů. Studie s intravaskulárním ultrazvukem.

32. Den mladých kardiologů. Praha, 13.června 2006, 2006, s.30-30.


176. Dostálová, Gabriela; Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Neobvyklá příčina akutního infarktu myokardu v mladém věku. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.20-21.


177. Dytrych, Vladimír; Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Pseudotrombocytopenie u nemocného s akutním STEMI spodní stěny léčeného Abciximabem. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.22-23.


178. Eckertová, E.; Sagačová, M.; Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Linhart, Aleš: Riziko a prevence kontrastové nefropatie u angiografických vyšetření. Úloha sestry. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.23-23.


179. Eisenkolbová, K.; Michetshlagerová, P.; Bělohlávek, Jan; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš: Kvalitní edukace je předpokladem aktivní spolupráce pacienta s ošteřujícím personálem. Modelový případ u nemocného s plicní arteriální hypertenzí. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.23-23.


180. Goláň, Lubor; Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Skalická, Lenka; Beran, Stanislav; Dostál, Ondřej; Kuchynka, Petr; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Hyperhomocysteinemie a stupeň koronární aterosklerózy u pacientů po elektivní perkutánní koronární intervenci. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.28-29.


181. Havránek, Štěpán; Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Dytrych, Vladimír; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Vztah hyponatremie a akutního infarktu myokardu. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.30-31.


182. Hlubocká, Zuzana; Mareček, Zdeněk; Paleček, Tomáš; Kejřová, Eva; Linhart, Aleš: Srdeční postižení u nemocných s Wilsonovou chorobou - zkrácení středního obvodového vlákna jako parametr kontraktility. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.33-33.


183. Holaj, R.; Wichterle, Dan; Zelinka, T.; Štrauch, B.; Petrák, O.; Widimský, Jiří jr: Zvýšená intimo-mediální tloušťka společné karotidy u nemocných s primárním hyperaldosteronismem ve srovnání s nemocnými s esenciální hypertenzí. IGA MZ ČR NR/8155-5.

Sborník abstrakt. 23.konference České společnosti pro hypertenzi. 15. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologiew ČKS. 11.konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 5.-7.října 2006, Mariánské Lázně,

Praha, Galén, 2006, s.22-23. ISBN: 80-7254-790-9.


184. Horký, Karel: Blokátory aldosteronu u hypertenze - historické perspektivy. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.36-36.


185. Chochola, Miroslav; Pytlík, R.; Kobylka, P.; Skalická, Lenka; Beran, Stanislav; Vařejka, Petr: Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischaemia by autologous transplatation of bone-marrow cells. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.31-31.


186. Jakubík, P.; Janota, Tomáš; Widimský, Jiří jr; Hradec, Jaromír; Benáková, Hana; Wichterle, Dan: Změny koncentrace B-typu natriuretického peptidu u resistentní hypertenze. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.41-41.


187. Jansa, Pavel: Diagnostika a léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.43-43.


188. Jansa, Pavel; Ambrož, David; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: První zkušenosti s intravenózním podáním treprostinilu u plicní arteriální hypertenze v ČR. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.43-44.


189. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Sildenafil citrát v léčbě plicní hypertenze. 13.sjezd České internistické společnosti,Brno, 1-4.listopadu 2006.

Vnitřní lékařství, 2006, 52, (č.11), s.1109-1109.


190. Jansa, Pavel; Jáchymová, Marie; Tegzová, D.; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Genový polymorfismus endoteliální NO syntázy u plicní arteriální hypertenze. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.43-43.


191. Jansa, Pavel; Lindner, J.; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Bečvář, R.; Linhart, Aleš: Naše zkušenosti s centralizací nemocných s plicní hypertenzí. 13.sjezd České internistické společnosti,Brno, 1-4.listopadu 2006.

Vnitřní lékařství, 2006, 52, (č.11), s.1109-1110.


192. Jirát, Simon; Novotný, Karel; Skalická, Lenka; Chochola, Miroslav; Karetová, Debora; Vařejka, Petr; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Diagnostika a léčba hluboké žilní trombózy v těhotenství. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.46-46.


193. Jirát, Simon; Novotný, K.; Magage, Sudheera Aklakalanka; Semrád, M.; Linhart, Aleš: Transcutaneous application of human thrombin in treatment of postcatheterization pseudoaneurysmata. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.25-26.


194. Karetová, Debora; Bultas, Jan: Advances in antiplatelet therapy. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.11-11.


195. Karetová, Debora; Dostál, Ondřej: Suboptimal intesity of risk factor modification in peripheral arterial disease. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.28-29.


196. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Dostál, Ondřej; Aschermann, Michael: Rozdíly v morfologii aterosklerotických plátů ve věnčitých u nemocných se stabilní a nestabilní anginou pectoris. Studie s intravaskulárním ultrazvukem a virtuální histologií.

32. Den mladých kardiologů. Praha, 13.června 2006, 2006, s.29-29.


197. Kovárník, Tomáš; Jansa, Pavel; Horák, Jan; Goričan, Karel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Externí komprese kmene levé věnčité tepny u nemocných s plicní arteriální hypertenzí. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.54-55.


198. Kuchynka, Petr; Šimek, Stanislav; Procházka, Pavel; Goláň, Lubor; Danzig, Vilém; Dostál, Ondřej; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Traumatická disekce RIA jako příčina IM. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.57-57.


199. Lindner, J.; Jansa, Pavel; Kunstýř, J.; Mayer, E.: New programme on surgical treatment of CTEPH in the Czech Republic - pulmonary endarterectomy. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.12-12.


200. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Skalická, Lenka; Lachmanová, Jana; Tesař, Vladimír: Vliv hemodialýzou navozeného poklesu předtížení na konvenční a nové parametry systolické a diastolické funkce levé komory. ECHOdny 2006, Darovanský dvůr, 21.-23.9.2006.

Cor et Vasa-Kardio, 2006, 48, (č.9), s.K184-K184.


201. Malá, M.; Nováková, G.; Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Linhart, Aleš: Metody trombolytické léčby a specifika ošetřovatelské péče u nemocných při trombolýze. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.65-65.


202. Márová, Kateřina; Chochola, Miroslav; Goláň, Lubor; Křivánek, J.: Pylephlebitis associated with appendicitis. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.22-22.


203. Novotný, K.; Táborský, J.; Chochola, Miroslav; Jirát, Simon: Combined treatment of thoracic outlet syndrome; results of 11 years follow up. 31.Angiological days, February 2006, Prague, Czech Republic.

CEVJ- Central European Vascular Journal, 2006, 5, (č.1), s.27-27.


204. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Hlubocká, Zuzana; Lindner, Jaroslav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Časné změny regiolnálních rychlostních a deformačních charakteristik volné stěny pravé komory po plicní endarterektomii u nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí: Tkáňová dopplerovská a Strain/Strain rate analýza. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.88-88.


205. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, J.; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Strain/Strain rate analýza volné stěny pravé komory u nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí po provedení plicní endarterektomie. ECHOdny 2006, Darovanský dvůr, 21.-23.9.2006.

Cor et Vasa-Kardio, 2006, 48, (č.9), s.K188-K189.


206. Skalická, Lenka; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Heller, Samuel; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Naše první zkušenosti s léčbou aneurysmat břišní aorty (AAA) pomocí implantace stentgraftu aortfix. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.101-102.


207. Svobodová, I.; Bělohlávek, Jan; Grünfeldová, H.; Linhart, Aleš: Paradoxní embolizace u pacientky s PFO, aneuryzmatem síňového septa a Chiariho síťkou po provedení TEE. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.104-104.


208. Šimek, Jan; Svobodová, J.; Jakubík, P.; Wichterle, Dan: Stanovení baroreflexní senzitivity pomocí pulsní oximetrie. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.107-107.


209. Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Kuchynka, Petr; Skalická, Hana; Goláň, Lubor; Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Linhart, Aleš; Mrázek, Vratislav: Odběr kostní dřeně v časné fázi akutního infarktu nemusí být bezpečný. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.107-108.


210. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Pšenička, Miroslav; Horák, Jan; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Použití mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě s kardiogenním šokem.

32. Den mladých kardiologů. Praha, 13.června 2006, 2006, s.40-40.


211. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Pšenička, Miroslav; Horák, Jan; Poláček, Pavel; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Použití mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě s kardiogenním šokem. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.109-109.


212. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Pšenička, Miroslav; Poláček, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Reaktivita na volumexpanzi u nemocných po srdeční zástavě léčených mírnou hypotermií. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.109-110.


213. Škvařilová, Marcela; Kitzlerová, E.: Deprese, hostilita a anxieta - popelky v primární i sekundární prevenci ICHS. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.110-110.


214. Štrauch, B.; Petrák, O.; Zelinka, Tomáš; Holaj, R.; Wichterle, Dan; Widimský, Jiří jr: Hypernatremie přispívá ke zvýšené tuhosti cévní stěny u primárního hyperaldosterismu. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.113-113.215. Trčková, Radka; Škrnová, L.; Valentová, R.; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Role echokardiografie v diagnostice srdečních nádorů. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.118-118.


216. Uchytil, Zdeněk; Demeš, Rudolf; Výborný, Josef; Bakosová, Miroslava; Bělohlávek, Jan; Danzig, Vilém: Možnosti neinvazivního monitorování hemodynamiky u nepenetrujících hrudních traumat. 13.Pražský chirurgický den - Jiráskův den. ČR, Praha, 8.6.25006. 2006, s.1-1.


217. Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Skalická, Lenka; Jirát, Simon; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Katetrizační léčba uzávěrů infrainguinálních cévních rekonstrukcí. Současné možnosti a naše zkušenosti. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.121-121.


218. Wichterle, Dan; Bulková, Veronika; Fikar, Miroslav; Havránek, Štěpán; Šťovíček, Petr: Heart rate turbulence after atrial premature complexes depends on coupling interval and atrioventricular nodal conduction. 4.České a slovenské sympozium, 29-31.1.2006, Zl¡n.

Intervenčn¡ a akutn¡ kardiologie, 2006, 5, (č.suppl.A), s.34-34.


219. Wichterle, Dan; Bulková, Veronika; Fikar, Miroslav; Havránek, Štěpán; Šťovíček, Petr; Savelieva, I.; Mal¡k, Marek: Heart rate turbulence in the presence and absence of retrograde ventriculoatrial conduction. 4.České a slovenské sympozium, 29-31.1.2006, Zl¡n.

Intervenčn¡ a akutn¡ kardiologie, 2006, 5, (č.suppl.A), s.35-35.


220. Wichterle, Dan; Camm, A. John; Mal¡k, Marek: Preserved heart rate turbulence slope identifies low-risk postinfarction patients with left ventricular dysfunction. 14. výročn¡ sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.125-125.


221. Wichterle, Dan; Camm, A. John; Mal¡k, Marek: Preserved heart rate turbulence slope identifies low-risk. 4.České a slovenské sympozium, 29-31.1.2006, Zl¡n.

Intervenčn¡ a akutn¡ kardiologie, 2006, 5, (č.suppl.A), s.34-35.


222. Wichterle, Dan; Camm, A. John; Malík, Marek: Preserved heart rate turbulence slope identifies low-risk postinfarction patients with left ventricular dysfunction. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.125-125.


223. Zahin, M.; Goričan, Karel; Humhal, Jiří; Kocík, M.; Veiser, T.; Žák, Aleš: Takotsubo kardiomyopatie. Kasuistika. 14. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 7-10.května 2006, Brno.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.4 suppl.), s.127-127.


Ostatní


224. Aschermann, Michael; Jansa, Pavel: Plicní hypertenze a cor pulmonale. Komentář k poznámkám MUDr. Pavle Jerie.

Kardiologická revue, 2006, (č.1), s.80-80.


225. Bultas, Jan: Vliv antihypertenziv na rozvoj diabetu 2.typu. Má metabolický účinek antihypertenziv klinický význam? Komentář.

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.5), s.29-30.


226. Horký, Karel: Životní jubileum prof.MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

Medicína po promoci, 2006, 7, (č.suppl.3), s.5-6.


227. Chochola, Miroslav: Angiologie.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.5), s.343-343.


228. Jansa, Pavel: Plicní cirkulace – velké téma pro nejmenší pracovní skupinu České kardiologické společnosti.

Plicní cirkulace 2006, 1 (č.1), s.2-2


229. Kuchynka, Petr; Šimek, Stanislav; Procházka, Pavel; Goláň, Lubor; Danzig, Vilém; Dostál, Ondřej; Mrázek, Vratislav; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Traumatická disekce koronární tepny jako příčina infarktu myokardu. Traumatic dissection of coronary artery as a cause of myocardial infarction.

Intervenční a akutní kardiologie, 2006, 6, (č.2), s.93-94.


230. Linhart, Aleš: Aktuální problémy v diagnostice preklinického orgánového postižení u Quo vadis, česká angiologie?

Postgraduální medicína, 2006, 8, (č.4), s.351-351.


231. Susa, Zdeněk: Eliška Přemyslovna a pivo.

Vnitřní lékařství, 2006, 52, (č.9), s.834-835.


232. Susa, Zdeněk: Kašák, V.: Asthma bronchiale.

Časopis lékařů českých, 2006, 145, (č.1), s.63-63.


233. Susa, Zdeněk: MUDr. Jan Fučík (11.září 1932 - 7.srpna 2006).

Cor et Vasa-Kardio, 2006, 48, (č.10), s.K195-K195.


234. Susa, Zdeněk: O věcech podstatných.

Současná klinická praxe, 2006, 5, (č.1), s.4-4.


235. Škvařilová, Marcela; Bělohlávek, Jan; Paleček, Tomáš; Šimek, Stanislav; Horák, Jan: Koronární mikropíštěle ústící do levé komory.

Cor et Vasa, 2006, 48, (č.1), s.11-11.


Poslední změna: 28. říjen 2018 22:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯