• Pacienti
 • Centrum srdečního selhání

Centrum srdečního selhání

Centrum srdečního selhání je ambulance II. Interní kliniky specializovaná na léčbu pacientů se srdečním selháním.


Kromě ambulantního vyšetření lékařem kardiologem zabývajícím se touto problematikou nabízíme možnost echokardiografického vyšetření na přístroji umístěném v prostorách centra, dále denní stacionář pro pacienty s možností ambulantního podávání některých léků nitrožilně nebo provedení některých léčebných výkonů pro pacienty ambulantně (např. punkce hrudníku, zavedení dlouhodobého nitrožilního katetru ve spolupráci s Centrem bolesti VFN) bez nutnosti hospitalizace těchto pacientů na nemocničním lůžku.


Samozřejmostí je návaznost na komplement polikliniky s dostupností laboratoře a rtg vyšetření v budově.


Mimo ordinační hodiny ambulance je možnost konzultace pacientů s lékaři koronární jednotky II. Interní kliniky VFN.


Pracoviště se podílí i na výzkumných projektech jak v rámci klinických grantů, tak i komerčních zejména v rámci výzkumu nových léků nebo léčebných postupů.

Další služby Centra srdečního selhání

 • Možnost konzultace emailem srdecniselhani@vfn.cz

 • Možnost konzultace se sociální sestrou

 • Možnost konzultace s psychologem jak pro u nemocné po prodělaném závažném onemocnění, tak pro příbuzné

 • Pomoc se zajištěním domácí péče o pacienty (hrazeno pojišťovnou) včetně příspěvku na péči, pečovatelské služby, odlehčovací pobyty, zajištění kompenzačních pomůcek (prostřednictvím praktického či ošetřujícího lékaře)

 • Pomoc se zajištěním paliativní péče

 • Zajištění dopravy k lékaři

Představení ambulujících sestřiček

 • Křečková Markéta

 • Bláhová Alena

 • Neumannová Jitka

 • Pleštilová Mirka

 • Volencová Vlasta

 • Staňková Barbora

 • Farníková Eva

 • Hubáčková Kristýna

Recepce: Dana Šnáblová

Informace pro pacienty

Co s sebou k lékaři

 • Zprávy všech specialistů navštívených mezi kontrolami v ambulanci, např. propouštěcí zprávu z hospitalizace

 • Aktuální přehled užívané medikace

 • Přehled domácího monitorování krevního tlaku, pulsu a hmotnosti, popř. obvod břicha

Při zhoršení dušnosti, zvýšení hmotnosti:

Zavolat do ambulance – konzultace, dřívější termín kontroly, telefonická úprava medikace 2 2496 6417

Akutní obtíže mimo ordinační hodiny

Lze kontaktovat lékaře koronární jednotky 224 962 615 (tuto linku prosíme nepoužívat k přeobjednání ani pro jiné neakutní záležitosti)


Podrobné informace o srdečním selhání

Kde nás najdete

Fakultní poliklinika, budova C1-A, 3. patro

Karlovo náměstí 32, Praha 2, PSČ 128 08

2 2496 6417MAPA


Poslední změna: 13. duben 2022 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯