Doktorské studium

Pracovníci kliniky v doktorském studiu biomedicíny

 • Ambrož David, MUDr.

 • Bouček Tomáš, Ing.

 • Dusík Milan, MUDr.

 • Eremiášová Lenka, MUDr.

 • Hádek Bedřich, Ing.

 • Holub Josef, MUDr.

 • Horáková Johana, MUDr.

 • Hronová Michaela, MUDr.

 • Jeníšová Agáta, MUDr.

 • Jeřábek Štěpán, MUDr.

 • Kuchynková Sylvie, MUDr. et Mgr.

 • Kyšperská Kristýna, MUDr.

 • Marek Josef, MUDr.

 • Němeček Eduard, MUDr.

 • Paďour Michal, MUDr.

 • Podzimková Jana, MUDr.

 • Pudil Jan, MUDr.

 • Rajčinová Mirela, MUDr.

 • Rob Daniel, MUDr.

 • Rücklová Zuzana, MUDr.

 • Steklá Barbora, MUDr.

 • Širanec Michal, MUDr.

 • Šmalcová Jana, MUDr.

 • Šotolová Iveta, MUDr.

Seznam školitelů

Studijní program Zobrazovací metody v lékařství:

 • Dostálová Gabriela, MUDr., Ph.D.

 • Havránek Štěpán, doc. MUDr., Ph.D.

 • Hlubocká Zuzana, MUDr., Ph.D.

 • Kuchynka Petr, doc. MUDr., Ph.D.

 • Linhart Aleš, prof. MUDr., DrSc.

 • Paleček Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.

Studijní program Fyziologie a patofyziologie člověka:

 • Aschermann Michael, prof. MUDr., PhD.

 • Bělohlávek Jan, prof. MUDr., Ph.D.

 • Havránek Štěpán, doc. MUDr., Ph.D.

 • Jansa Pavel, doc. MUDr., Ph.D.

 • Karetová Debora, doc. MUDr., Ph.D.

 • Kořínek Josef, doc. MUDr., Ph.D.

 • Kovárník Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.

 • Kuchynka Petr, doc. MUDr., Ph.D.

 • Linhart Aleš, prof. MUDr., DrSc.

 • Lubanda Jean-Claude, doc. MUDr. Ph.D.

 • Paleček Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.

 • Tuka Vladimír, doc. MUDr., Ph.D.

 • Válek Martin, MUDr., PhD.

 • Wichterle Dan, doc. MUDr., Ph.D.

 • Zemánek David, doc. MUDr., Ph.D.

Studijní program Biochemie a patobiochemie:

 • Danzig Vilém, doc. MUDr., Ph.D.

Studijní program Lékařská biofyzika:

 • Bělohlávek Jan, doc. MUDr., Ph.D.

 • Wichterle Dan, doc. MUDr., Ph.D.

Studijní program Biomedicínská informatika:

 • Šimek Jan, MUDr., Ph.D.

Studijní program Preventivní medicína a epidemiologie:

 • Tuka Vladimír, doc. MUDr., Ph.D.

Oborová rada Kineziologie a rehabilitace:

 • Tuka Vladimír, doc. MUDr., Ph.D.


Poslední změna: 11. duben 2022 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯