Ambulance chlopenních vad

II. interní klinika kardiologie a angiologie nabízí komplexní zajištění diagnostiky a péče o nemocné s chlopenními vadami. Následně provádíme sledování pacientů s chlopenními protézami či po jiných výkonech na chlopních. Zabýváme se celým spektrem jak získaných, tak vrozených vývojových vad srdce a využíváme plné spektrum zobrazovacích metod. Máme k dispozici invazivní i neinvazivní vyšetřovací metody. Naším hlavním úkolem je diagnostika a návrh dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu. Mnozí z takto vyšetřených jsou následně odesíláni k operaci na kardiochirurgické pracoviště našeho Kardiocentra nebo k intervenčnímu katetrizačnímu řešení (TAVI, Mitraclip, balónková valvuloplastika). Celý proces je ve spolupráci se spádovým kardiologem a praktickým lékařem.


Nemocné se zjištěnou chlopenní vadou, u nichž ještě není nutné operační řešení, dále sledujeme klinicky a sonograficky, dle závažnosti vady a klinického stavu obvykle v intervalu 3 měsíců až 1 rok.


V případě, že pacienta indikujeme k chirurgickému nebo intervenčnímu řešení vady, je za hospitalizace provedeno katetrizační a předoperační vyšetření. U pacientů, kteří jsou indikováni k výkonu na chlopních provádíme: laboratorní odběry včetně krevní skupiny, parametrů srážlivosti, biochemických parametrů, vyšetření moče. Dále RTG srdce a plic, vyšetření plicních funkcí a ultrazvukové vyšetření karotid. K vyloučení infekčního ložiska doplňujeme sonografické vyšetření břicha, rentgenové vyšetření vedlejších dutin nosních s ORL vyšetřením, stomatologické vyšetření a u žen gynekologické vyšetření. Většinu z těchto vyšetření lze po dohodě s pacientem doplnit ambulantně.

Kontakty

Objednávání pacientů

22496 2634, 22496 2635


MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D.


MUDr. Gabriela Dostálová, Ph.D.


MUDr. Lenka Eremiášová

Kde nás najdete

Ambulance chlopenních vad je umístěna v prostorách odborných ambulancí v přízemí budovy II. interní kliniky - vchod A14B.

Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯