• Pacienti
 • Informace před hospitalizací

Informace před hospitalizací

Co s sebou vzít do nemocnice

 • občanský průkaz

 • kartičku pojišťovny

 • léky, které běžně užíváte

 • toaletní potřeby

 • osobní prádlo

 • je možné mít u sebe mobilní telefon

 • větší částku peněz je možné uložit v pokladně VFN (informace u staniční sestry oddělení)

 • nemocnice neručí za cenné věci a peníze, které si ponecháte u sebe; pokud to není nezbytně nutné, vezměte si sebou pouze minimální hotovost

Nástup do nemocnice

V den plánovaného nástupu k hospitalizaci jsou pacienti přijímaní v Příjmové ambulanci II. interní kliniky (pokud lékař neurčí jinak), odkud jsou směrování na příslušná oddělení kliniky. Děje se tak v dopoledních hodinách mezi 7.30-12.00.


Kde nás najdete

Návštěvy nemocných

 • návštěvy nemocných jsou povoleny denně, nejlépe od 14.00 do 17.00, v neděli a o svátcích od 13.00 do 17.00, mimo tyto hodiny po osobní domluvě s ošetřujícím personálem

 • na odděleních JIP jsou návštěvy možné po domluvě s lékařem nebo sestrou JIP

 • informace o stavu pacientů podává ošetřující lékař pověřeným osobám, které jsou uvedeny pacientem ve zdrav. dokumentaci, denně od 14.00 do 16.00

S čím můžete na klinice počítat

 • všechny pokoje na klinice jsou vybaveny televizory

 • je možné použít telefonní ústřednu

 • v areálu VFN je obchod s potravinami a restaurace Momento (přesná poloha restaurace)

 • v případě zájmu o bohoslužbu máte možnost navštívit kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí, o Vašem odchodu na bohoslužbu informujte lékaře a sestru ve službě

 • kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno, je nepřípustná i konzumace alkoholických nápojů

Domácí řád

Pravidla průběhu hospitalizace pacientů na II. interní klinice jsou shrnuta v domácím řádu kliniky.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯