• Kontakty

Kontakty


II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U nemocnice 2

128 08 Praha 2


prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

přednosta kliniky


doc. MUDr. Jean Claude Lubanda, Ph.D.

primář kliniky


Bc. Helena Ondráčková, DiS.

sekretariát

+420 22496 2605


doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

zástupce přednosty pro intenzivní medicínu


doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

zástupce přednosty pro výuku


doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výzkum


Mgr. Jana Hrušková

vrchní sestra

+420 22496 2613

Lékaři a zaměstnanci

  • Pokud hledáte kontakt na některého pracovníka kliniky (telefon, e-mail), můžete využít fakultní seznam všech zaměstnanců kliniky.

  • Znáte-li jméno a příjmení člověka, kterému chcete poslat e-mail, můžete psát také na adresu ve formě: jmeno.prijmeni@vfn.cz

  • Kontakt na jednotlivé lékaře lze také vyhledat v seznamu lékařů.


Poslední změna: 26. červen 2020 14:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯