Akutní příjem

Zelená linka pro objednávání nemocných a komunikaci s naším katetrizačním oddělením

Tato linka by měla sloužit ke zjednodušení komunikace mezi Vámi a naším pracovištěm. Od 1. 12. 2007 je možno volat v kteroukoliv denní či noční hodinu na číslo 800 217 222 a objednat pacienta k elektivnímu nebo urgentnímu katetrizačnímu vyšetření. Dosavadní telefonní čísla 224 962 606 v pracovní době a 224 96 2600 v mimopracovní dobu (koronární jednotka) zůstávají ovšem nadále v platnosti.

Zelená linka pro přijetí pacientů na koronární jednotku

Na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN je pro účely příjmu „koronárních“ pacientů v provozu zelená linka s číslem 800 332 345. Tato linka je primárně určena pro záchranné služby a pracoviště mimo VFN ke zjednodušení příjmu akutních pacientů.


Linku nosí v pracovní době vedoucí lékař Koronární jednotky II. interní kliniky a v době ÚPS lékař ve službě.


Poslední změna: 9. listopad 2021 21:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯