Centrum pro plicní hypertenzi

Spektrum a nabídka služeb

Centrum pro plicní hypertenzi se jako jediné v ČR zabývá komplexní diagnostikou a léčbou všech typů chronické plicní hypertenze, zejména:


  • plicní arteriální hypertenze včetně specifické léčby,

  • chronické tromboembolické plicní hypertenze včetně léčby chirurgické (endarterektomie plicnice) a katetrizační (balónková olicní angioplastika) pro celou ČR a SR.

Vhodní pacienti

  • nemocní se střední nebo vysokou pravděpodobností přítomnosti plicní hypertenze při echokardiografickém vyšetření, která není vysvětlitelná významným srdečním nebo plicním onemocněním,

  • nemocní by měli být do centra referováni ideálně s výsledkem echokardiografického vyšetření, vyšetřením plicních funkcí a s výsledek ventilačně-perfúzní scintigrafie.

O pracovišti

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je největším expertním centrem pro plicní hypertenzi v České republice. Působí v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se všem typům chronické plicní hypertenze. Je největším pracovištěm pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR. Jako jediné se zabývá komplexní léčbou chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH). Od roku 2004 bylo v Kardiocentru VFN provedeno více jak 400 plicních endarterektomií s výsledky srovnatelnými se špičkovými zahraničními pracovišti. Pracoviště poskytuje tuto léčbu rovněž nemocným referovaným ze zahraničí (Slovensko, Rumunsko). Vedle chirurgické a farmakologické léčby rozvíjí centrum v posledních letech intenzivně také perkutánní léčbu CTEPH pomocí balónkové angioplastiky. Do konce roku 2021 zde bylo provedeno 330 těchto výkonů.


Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze patří od roku 2017 mezi 17 evropských expertních center, které jsou součástí Evropské referenční sítě (European Reference Network) zaměřené na problematiku plicní hypertenze. Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR má centrum od roku 2022 statut Centra vysoce specializované péče pro vzácná respirační onemocnění.

Kontakty

Centrum pro plicní hypertenzi VFN

II. interní klinika VFN a 1. LF UK

U nemocnice 2

128 08 Praha 2


prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

vedoucí lékař centra


MUDr. David Ambrož


MUDr. Vladimír Dytrych

Telefony

Ambulance

+420 22496 2629, +420 22496 2630


Lůžkové oddělení

+420 22496 2648, +420 22496 2658


Bezplatná linka: 800 333 340

(určena pro neodkladné konzultace a pro lékaře objednávající pacienty)

Odkazy

  • Centrum disponuje vlastními stránkami s podrobnými informacemi pro lékaře i pacienty.

  • Stránky Sdružení pacientů s plicní hypertenzí v ČR.

Kde nás najdete

Ambulance plicní hypertenze je umístěna v prostorách odborných ambulancí v přízemí budovy II. interní kliniky - vchod A14B.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯