Centrum pro plicní hypertenzi

Spektrum a nabídka služeb

Centrum pro plicní hypertenzi se jako jediné v ČR zabývá komplexní diagnostikou a léčbou všech typů chronické plicní hypertenze, zejména:


  • plicní arteriální hypertenze včetně specifické léčby,

  • chronické tromboembolické plicní hypertenze včetně léčby chirurgické (endarterektomie plicnice) a katetrizační (balónková olicní angioplastika) pro celou ČR a SR.

Vhodní pacienti

  • nemocní s gradientem trikuspidální regurgitace při ECHO vyšetření více jak 35 mmHg při vyloučení významnější patologie v oblasti chlopní a myokardu levého srdce,

  • nemocní s gradientem trikuspidální regurgitace při ECHO vyšetření 30-35 mmHg při vyloučení významnější patologie v oblasti chlopní a myokardu levého srdce, pokud jsou přítomny symptomy podezřelé z plicní hypertenze nebo gradient progreduje.

O pracovišti

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je největším expertním centrem pro plicní hypertenzi v České republice. Působí v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se všem typům chronické plicní hypertenze. Je největším pracovištěm pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR. Jako jediné se zabývá komplexní léčbou chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH). Od roku 2004 bylo v Kardiocentru VFN provedeno více jak 300 plicních endarterektomií s výsledky srovnatelnými se špičkovými zahraničními pracovišti. Pracoviště poskytuje tuto léčbu rovněž nemocným referovaným ze zahraničí (Slovensko, Rumunsko). Vedle chirurgické a farmakologické léčby rozvíjí centrum v posledních letech intenzivně také perkutánní léčbu CTEPH pomocí balónkové angioplastiky. Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je největším expertním centrem pro plicní hypertenzi v České republice. Působí v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice. Věnuje se všem typům chronické plicní hypertenze. Je největším pracovištěm pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR. Jako jediné se zabývá komplexní léčbou chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH). Od roku 2004 bylo v Kardiocentru VFN provedeno více jak 300 plicních endarterektomií s výsledky srovnatelnými se špičkovými zahraničními pracovišti. Pracoviště poskytuje tuto léčbu rovněž nemocným referovaným ze zahraničí (Slovensko, Rumunsko). Vedle chirurgické a farmakologické léčby rozvíjí centrum v posledních letech intenzivně také perkutánní léčbu CTEPH pomocí balónkové angioplastiky.


Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze patří od roku 2017 mezi 17 evropských expertních center, které jsou součástí Evropské referenční sítě (European Reference Network) zaměřené na problematiku plicní hypertenze.

Kontakty

Centrum pro plicní hypertenzi VFN

II. interní klinika VFN a 1. LF UK

U nemocnice 2

128 08 Praha 2


doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

vedoucí lékař centra


MUDr. David Ambrož


MUDr. Vladimír Dytrych

Telefony

Ambulance

+420 22496 2629, +420 22496 2630


Lůžkové oddělení

+420 22496 2648, +420 22496 2658


Bezplatná linka: 800 333 340

(určena pro neodkladné konzultace a pro lékaře objednávající pacienty)

Odkazy

  • Centrum disponuje vlastními stránkami s podrobnými informacemi pro lékaře i pacienty.

  • Stránky Sdružení pacientů s plicní hypertenzí v ČR.

Kde nás najdete

Ambulance plicní hypertenze je umístěna v prostorách odborných ambulancí v přízemí budovy II. interní kliniky - vchod A14B.


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯