• Odborníci
 • Kardiostimulační centrum a arytmologie

Kardiostimulační centrum a arytmologie


Klinika má v diagnostice a léčbě srdečních arytmií dlouholetou tradici a patří v tomto oboru mezi zavedená pracoviště. Ambulantní vyšetření, konziliární činnost nebo dispenzarizace probíhá jednak v prostorách kadiostimulační ambulance v prostorách kliniky ale také v arytmologické ambulanci na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí.


V současné době jsme schopni zajistit komplexní péči o nemocné se všemi druhy brady i tachyarytmií.


Většina pacientů s problematikou arytmií, zejména nemocní po náročnějších katetrizačních výkonech, je hospitalizována na Antiarytmické jednotce kliniky. Oddělení disponuje devíti monitorovanými lůžky.

Léčebné arytmologické výkony dostupné na II. interní klinice

 • Elektrická kardioverze v ambulantním režimu

 • Implantace kardiostimulátorů

 • Impantace přístrojů pro resynchronizační terapii srdečního selhání

 • Implantace kardioverterů defibrilátorů

 • Katetrizační ablace pro všechny druhy tachyarytmií

Kardiostimulace, implantace ICD a srdeční resynchronizační terapie

Kardiostimulace dnes představuje suverénní metodu léčby pacientů s bradyarytmiemi. Na klinice je prováděna od roku 1974. Od roku 1994 jsou na klinice zaváděny impantabilní kardiovertery-defibrilátory a od roku 2000 provádíme resynchronizační léčbu srdečního selhání. Nemocní po implantacích kardiostimulátrů jsou po výkonu nadále sledováni stran kardiostimulační problematiky v pravidelných intervalech v rutinní kardiostimulační ambulanci.


Lékaři implantační skupiny:

MUDr. Miroslav Pšenička

MUDr. Sudheera Magage

MUDr. Martin Válek, PhD.

MUDr. Eva Kejřová

MUDr. Jana Gandalovičová


Objednávání nemocných k výkonům:

Antiarytmická jednotka   22496 2603

Kardiostimulační sál   22496 2616 (v běžné pracovní době)

Kardiostimulační ambulance   22496 2641 (v běžné pracovní době)

Katetrizační ablace srdečních arytmií

Na klinice jsou prováděny katetrizační ablace pro celé spektrum poruch srdečního rytmu: tedy výkony pro běžné supraventrikulární tachykardie, fibrilaci síní a přidružené síňové tachykardie (včetně flutteru síní I. typu), komorové tachykardie jak idiopatické, tak provázející strukturální srdeční onemocnění. Nemocní indikovaní ke katetrizační ablaci jsou zařazeni do pořadníku a s předstihem vyzváni k výkonu.


Lékaři elektrofyziologické skupiny, katetrizační ablace:

doc. MUDr. Štěpán Havránek, PhD., vedoucí lékař skupiny

MUDr. Jan Šimek, PhD.

MUDr. Josef Marek

MUDr. Petr Šťovíček

doc. MUDr. Dan Wichterle, PhD.


Objednávání nemocných k výkonům:

 • Arytmologická ambulance na Fakultní poliklinice

  22496 6230 (v běžné pracovní době)

 • Antiarytmická jednotka

  22496 2603

 • Informace o termínech výkonů, pozvání k výkonům

  22496 3249 (v běžné pracovní době)

Kontakty

 • doc. MUDr. Štěpán Havránek, PhD.

  vedoucí lékař arytmologické skupiny

  +420 724 986 466


 • Antiarytmická jednotka

  22496 2603

  Hlavní areál U nemocnice 2, vchod A14A, II. patro


 • Katetrizační a implantační sál

  22496 2616

  Hlavní areál U nemocnice 2, vchod A14A, I. patro


 • Kardiostimulační ambulance

  22496 2641

  Hlavní areál U nemocnice 2, vchod A12B, I. patro


 • Arytmologická ambulance

  22496 6230

  Fakultní poliklinika. Karlovo náměstí 32, budova B, IV. patro


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯