• Odborníci
 • Kardiostimulační centrum a arytmologie

Kardiostimulační centrum a arytmologie


Klinika má v diagnostice a léčbě srdečních arytmií dlouholetou tradici a patří v tomto oboru mezi zavedená pracoviště. Ambulantní vyšetření, konziliární činnost nebo dispenzarizace probíhá jednak v prostorách kadiostimulační ambulance v prostorách kliniky ale také v arytmologické ambulanci na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí.


V současné době jsme schopni zajistit komplexní péči o nemocné se všemi druhy brady i tachyarytmií.


Většina pacientů s problematikou arytmií, zejména nemocní po náročnějších katetrizačních výkonech, je hospitalizována na Antiarytmické jednotce kliniky. Oddělení disponuje devíti monitorovanými lůžky.

Léčebné arytmologické výkony dostupné na II. interní klinice

 • Elektrická kardioverze v ambulantním režimu

 • Implantace kardiostimulátorů

 • Impantace přístrojů pro resynchronizační terapii srdečního selhání

 • Implantace kardioverterů defibrilátorů

 • Katetrizační ablace pro všechny druhy tachyarytmií

Kardiostimulace, implantace ICD a srdeční resynchronizační terapie

Kardiostimulace dnes představuje suverénní metodu léčby pacientů s bradyarytmiemi. Na klinice je prováděna od roku 1974. Od roku 1994 jsou na klinice zaváděny impantabilní kardiovertery-defibrilátory a od roku 2000 provádíme resynchronizační léčbu srdečního selhání. Nemocní po implantacích kardiostimulátrů jsou po výkonu nadále sledováni stran kardiostimulační problematiky v pravidelných intervalech v rutinní kardiostimulační ambulanci.


Lékaři implantační skupiny:

MUDr. Miroslav Pšenička

MUDr. Sudheera Magage

MUDr. Martin Válek, PhD.

MUDr. Eva Kejřová

MUDr. Jana Gandalovičová


Objednávání nemocných k výkonům:

Antiarytmická jednotka   22496 2603

Kardiostimulační ambulance   22496 2641 (v běžné pracovní době)

Katetrizační ablace srdečních arytmií

Na klinice jsou prováděny katetrizační ablace pro celé spektrum poruch srdečního rytmu: tedy výkony pro běžné supraventrikulární tachykardie, fibrilaci síní a přidružené síňové tachykardie (včetně flutteru síní I. typu), komorové tachykardie jak idiopatické, tak provázející strukturální srdeční onemocnění. Nemocní indikovaní ke katetrizační ablaci jsou zařazeni do pořadníku a s předstihem vyzváni k výkonu.


Lékaři elektrofyziologické skupiny, katetrizační ablace:

doc. MUDr. Štěpán Havránek, PhD., vedoucí lékař skupiny

MUDr. Jan Šimek, PhD.

MUDr. Josef Marek

MUDr. Petr Šťovíček

doc. MUDr. Dan Wichterle, PhD.


Objednávání nemocných k výkonům:

 • Arytmologická ambulance na Fakultní poliklinice

  22496 6230 (v běžné pracovní době)

 • Antiarytmická jednotka

  22496 2603

 • Informace o termínech výkonů, pozvání k výkonům

  22496 3249 (v běžné pracovní době)

Kontakty

 • doc. MUDr. Štěpán Havránek, PhD.

  vedoucí lékař arytmologické skupiny

  +420 724 986 466


 • Antiarytmická jednotka

  22496 2603

  Hlavní areál U nemocnice 2, vchod A14A, II. patro


 • Katetrizační a implantační sál

  22496 2616

  Hlavní areál U nemocnice 2, vchod A14A, I. patro


 • Kardiostimulační ambulance

  22496 2641

  Hlavní areál U nemocnice 2, vchod A12B, I. patro


 • Arytmologická ambulance

  22496 6230

  Fakultní poliklinika. Karlovo náměstí 32, budova B, IV. patro


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯