Neinvazivní angiologie

Oddělení neinvazivní angiologie II. interní kliniky je tvořeno cévní ambulancí a vaskulární ultrazvukovou laboratoří v hlavní budově kliniky, další pracoviště je na Fakultní poliklinice.Hlavním úkolem ambulance a sonografie je diagnostika cévních onemocnění a návrh dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu. Mnozí z vyšetřených jsou odesíláni k intervenčním či cévně chirurgickým výkonům. Komplikované pacienty dále ambulantně sledujeme a řídíme jejich dlouhodobou léčbu.


Specializujeme se na široké spektrum cévních onemocnění. Při stanovení diagnózy využíváme řady metod – od zátěžového testu na běhátku a jednoduchého dopplerovského vyšetření přes moderní zobrazovací metody, jako je duplexní sonografie, počítačová tomografie a nukleární magnetická rezonance (ve spolupráci s Radiodiagnostickou klinikou).


Onemocnění periferních tepen představuje rozsáhlou problematiku, zřetelně však převažují onemocnění v důsledku aterosklerózy. Léčíme i přidružená onemocnění, která k ateroskleróze vedou (např. hypertenzi, diabetes, vysoké hladiny tuků atd.). Diagnostikujeme a léčíme i vzácnější, neaterosklerotická tepenná postižení.


  


Žilní problematiku reprezentuje zejména hluboká žilní trombóza a její komplikace – plicní embolizace a chronická žilní nedostatečnost. Spolupracujeme s ambulancí hojení ran a cévními chirurgy, provádějícími radikální léčbu varixů.


Cévní ultrazvuk představuje moderní vyšetřovací metodu, která umožňuje kvalitní zobrazení cévního systému prakticky celého těla. Nejčastěji jde o tepny zásobující mozek, končetinové tepny, břišní aortu; žilní systém se vyšetřuje zejména na končetinách.


Cévní ambulance je propojena s ultrazvukovým pracovištěm, což umožňuje kompexní a bezprostřední diagnostiku. Tvoří ale také důležitý „servisní článek“pro chod kliniky - poskytuje informace o stavu cév pacienta, např. před plánovanými srdečními operacemi. Řeší se zde i případné komplikace invazivních výkonů (např. uzavírání pokatetrizačních pseudovýdutí podáním trombinu).


Lékaři ultrazvukového pracoviště se podílejí na pregraduální a postgraduální výchově lékařů.

Kontakty

Cévní ambulance i sonografické oddělení se nacházejí v přízemí kliniky (vchod A14B), v prostorách vyhrazeným specializovaným ambulancím. Provoz je každodenní (pondělí–pátek) od 8.30 do 15.30 hod.


Na vstupní vyšetření (na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty), i kontrolní a ultrazvukové je nutno se předem objednat (optimálně v odpoledních hodinách):

  •   22496 2639 - Cévní ambulance

  •   22496 2633 - Cévní ultrazvuk

Urgentní stavy náhlého zhoršení dispenzarizovaných pacientů řeší zejména Společný interní příjem nemocných ve VFN (tzv. SPIN – v budově 3. interní kliniky, U Nemocnice 1, Praha 2)


Další naše pracoviště, disponující obdobnými možnostmi diagnostiky a léčby cévních onemocnění, je na Fakultní poliklinice, Karlovo nám. 32, v budově B, ve 4. patře.

Cévní ambulance zde je v provozu vždy v úterý a ve středu.

Pacienti se objednávají na tel. 22496 6230.


doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

vedoucí odděleníSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯