Často kladené dotazy (FAQ)

Na koho se mohu s dotazy obracet?

Ještě než začnete klást otázky (osobně, mailem nebo telefonicky), pročtěte si prosím webové stránky děkanátu a II. interní kliniky.


V případě, že jste ani po důkladném pátrání odpověď nenalezli, jsou tu pro Vás k dispozici:


doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

zástupce přednosty pro výuku


Bc. Pavlína Malinová

koordinátorka výuky

,

+420 22496 2607


Potřebuji zápis do indexu/logbooku/jakoukoli osobní konzultaci, kdy a kam mohu přijít?


Jestliže Váš požadavek nelze vyřídit jinak než osobně, využijte prosím konzultačních hodin pana docenta Zemánka, které se konají každou středu od 8.00 do 8.30 hodin na spisovně II. interní kliniky (vchod A14B, 1.patro).


Konzultační hodiny jsou v termínu 14.9.2022 mimořádně zrušeny.


Na stejném místě je k zastižení rovněž koordinátorka výuky Bc. Malinová, a to každý pracovní den od 7:30 do 15:00 hodin. V případě, že se Vám nepodaří se dostavit v konzutačních hodinách, můžete nechat index a potvrzení o absolvování praxe (stáže,…), ev. i jiné požadavky na úřední úkon zde a my se pokusíme Vašemu požadavku co možná nejdříve vyhovět.


Opakující se dotazy ohledně zkoušek - Kdy budou vypsány termíny zkoušek? Kdy a jak zjistím složení zkušební komise?


Termíny zkoušek pro studenty 5. ročníku (Zkouška z interny - B01399) a studenty 3. ročníku stážující na II. interní klinice (Interní propedeutika - B00632) budou vypsány v SIS 2 měsíce před začátkem zkouškového období.


Kapacita zkušebních termínů bude (dle studijního řádu) o 30% vyšší než počet studentů, kteří budou vyzkoušeni. Počet vypsaných termínů je konečný a další termíny již nebudou vypsány. Prosíme Vás, abyste tuto informaci vzali na vědomí a na zkoušky se hlásili s dostatečným předstihem.


Dle Studijního a zkušebního řádu termín zkoušky propadá v případě, že se student nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.


Za včasnou je považována omluva do 3 pracovních dnů před termínem zkoušky (den zkoušky je den čtvrtý).


Co se složení zkušebních komisí týče, jména zkoušejících nebo pracoviště, ze kterých jsou předseda či přísedící ve zkušební komisi, se neoznamují do té doby, než je ukončeno přihlašování a odhlašování na termíny zkoušek v SIS, veškeré dotazy na toto téma budou odmítnuty. Pro Zkoušku z interny - B01399 bude po té, co skončí přihlašování a odhlašování v SIS, zveřejněna úplná komise včetně jmenného seznamu přihlášených studentů v detailu předmětu v SIS a rovněž na nástěnce vedle posluchárny II. interní kliniky (Eiseltova síň).


Co mi pomůže s orientací na klinice?


Speciálně pro studenty je k dispozici podrobný plánek kliniky, který by Vám měl alespoň zezačátku orientaci na naší interně usnadnit.


Fyzicky ho naleznete u nástěnky vedle posluchárny (Eiseltova síň), vchod A14b, 1. patro.Ke stažení zde.Poslední změna: 31. srpen 2022 13:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯