Granty a výzkumné projekty

Granty Agentury pro Zdravotnický Výzkum (AZV) ČR


Řešitel na klinice

Název projektu

Roky řešení

Hlavní příjemce

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Účinnost chodecké intervence s využitím krokoměru na fyzickou zdatnost a neurohumorální modulaci u pacientů s chronickým srdečním selháním

2018-2022

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Katetrizační ablace fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s plicní hypertenzí: randomizovaná studie

2018-2021

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorů

2021-2021

1. LF UK v Praze

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Evaluace nových biomarkerů Fabryho choroby u vybraných skupin pacientů v České republice

2017-2020

1. LF UK v Praze

Granty Technologické Agentury ČR


Řešitel na klinice

Název projektu

Roky řešení

Hlavní příjemce

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

Zařízení pro neinvazivní automatickou analýzu hemodynamických parametrů

2019-2021

ČVUT v Praze

Grantová Agentura Univezity Karlovy

Řešitel na klinice

Název projektu

Roky řešení

MUDr. Jan Pudil

Predikce ischemické choroby srdeční na základě postižení systémových tepen

2019-2020

Projekty financované z institucionální podpory MZ ČR

Řešitel na klinice

Název projektu

Roky řešení

MUDr. Daniel Rob

Registr srdečních zástav

2020-2022

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Syntéza datových výstupů implantabilních přístrojů pro potenciální využití v centrech srdečního selhání

2020-2023

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Implementace hands-on tréningu a simulačních scénářů do péče o pacienty s nutností resuscitace

2020-2023

MUDr. Milan Dusík

Vliv fibrilace síní a síňových tachykardií na hemodynamiku u nemocných s různým typem srdečního selhávání a plicní hypertenzí

2020-2022

Program COOPERATIO

Cooperatio je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, který od 1. 1. 2022 nahradil programy Progres (jež skončily k 31. 12. 2021). Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách univerzity.


Postup pro správnou dedikaci pracoviště


Poslední změna: 6. říjen 2022 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯