Granty a výzkumné projekty

Granty Agentury pro Zdravotnický Výzkum (AZV) ČR


Řešitel na klinice

Název projektu

Roky řešení

Hlavní příjemce

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku (studie ECMO-CS)

2015-2020

Nemocnice Na Homolce

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Účinnost chodecké intervence s využitím krokoměru na fyzickou zdatnost a neurohumorální modulaci u pacientů s chronickým srdečním selháním

2018-2022

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Katetrizační ablace fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s plicní hypertenzí: randomizovaná studie

2018-2021

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.

Katetrizační uzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulancii u rizikových pacientů s fibrilací síní (studie PRAGUE-17)

2015-2020

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.

Funkční hodnocení koronárních stenóz a jeho ovlivnění morfologií plátů a genetickým polymorfismem vybraných genů

2016-2020

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Prognostický význam T1 mapování a globálního longitudinálního speckle strainu u pacientů s chronickou aortální regurgitací

2017-2020

Institut klinické a experimentální medicíny

Granty Technologické Agentury ČR


Řešitel na klinice

Název projektu

Roky řešení

Hlavní příjemce

doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

Zařízení pro neinvazivní automatickou analýzu hemodynamických parametrů

2019-2021

ČVUT v Praze

Grantová Agentura Univezity Karlovy

Řešitel na klinice

Název projektu

Roky řešení

MUDr. Jan Pudil

Predikce ischemické choroby srdeční na základě postižení systémových tepen

2019-2020

Program PROGRES Q38 - Kardiovaskulární výzkumný program

Programy Progres jsou primárním nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na Univerzitě Karlově. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách univerzity.

Projekt SECURE

Projekt SECURE je plánován na roky 2015 - 2020.

Projekt je podpořen v rámci programu EU Horizont 2020. Klinika se na projektu podílí jako jeden z členů mezinárodního konsorcia. Koordinátorem projektu je Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ze Španělska.


Hlavní řešitel na klinice: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.


Projektový manager ve Všeobecné fakultní nemocnici: doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, PhD.


Podrobné informace na webových stránkách Všeobecné fakultní nemocnice.


Poslední změna: 23. leden 2020 21:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯