Centrum pro Fabryho chorobu


Centrum pro Fabryho chorobu se věnuje diagnostice a léčbě pacientů s tímto vzácnějším metabolickým onemocněním. Úzce spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, například s Ústavem dědičných metabolických poruch, Klinikou dětského a dorostového lékařství či Centrem pro kardiomyopatie. Do centra pro Fabryho chorobu je rovněž koncentrována celorepubliková péče o pacienty s tímto dědičným multiorgánovým onemocněním.


Všichni pacienti trpící Fabryho chorobou jsou ambulantně či za hospitalizace komplexně vyšetřeni a jsou nadále pravidelně sledováni v naší specializované ambulanci.


Centrum rovněž indikuje zahájení specifické terapie. Nasazení této terapie, je-li indikována včas před rozvojem pokročilé renální insuficience, vede ke snížení bolestí, zlepšení kvality života, zpomalení progrese hypertrofie levé komory, a především stabilizaci renálních funkcí našich pacientů. Jednou z variant je enzymová substituční terapie (ERT), podávaná formou pravidelných infuzí, někteří pacienti dostávají léčbu přímo v našem stacionáři, mimopražští pacienti pak v místě bydliště. U vhodných pacientů poskytujeme léčbu perorální. Konvenční léčba nemoci zahrnuje dále tlumení bolesti pomocí analgetik, nefroprotekci (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a blokátory angiotenzinových receptorů), podávání antiarytmik nebo implantaci kardiostimulátoru, dialýzu a transplantaci ledvin.


V současné době pečujeme o více než 180 nemocných, čímž se řadíme na světovou špičku v této oblasti.

Kontakt

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

MUDr. Gabriela Dostálová, Ph.D.

MUDr. Lenka Roblová

MUDr. Eva Svobodová Machajová

MUDr. Kristýna Kyšperská

22496 6230

736 278 510

Kde nás najdete

Specializovaná ambulance Centra pro Fabryho chorobu je umístěna v ambulantních prostorách II. interní kliniky v budově Fakultní polikliniky, 4. patro.


Další informace lze nalézt na:

www.vzacna-onemocneni.cz (stránky v českém jazyce)

www.fabrynetwork.org (stránky v angličtině)


Základní informace o chorobě obsahuje sekce stránek pro pacienty:

Informace pro pacienty s Fabryho Chorobou


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯