• Informace pro studenty

Informace pro studenty

Aktualita - Den otevřených dveří

Vážení budoucí lékaři a kolegové, milí studenti,


rádi bychom Vás pozvali na neformální setkání na naší klinice a rádi bychom Vám ji přestavili jako Vaše možné budoucí pracoviště. Máme v úmyslu přijmout další mladé lékaře, kteří mají vážný zájem o kardiologii nebo angiologii a práci na jedné z nejstarších interních klinik. Cílem setkání je zcela otevřeně představit podstatu práce na klinice, roli ve výuce studentů medicíny, průběh postgraduálního vzdělání, podmínky získání specializace a možnosti dalšího působení v podoborech kardiologie a angiologie.Rádi také probereme možnosti vědecké práce a možnost PhD studia.


Setkání je určeno zejména studentům 6. ročníku všeobecného lékařství, kteří uvažují o kardiologii nebo angiologii jako svém profesním zaměření, ale rádi přivítáme všechny studenty lékařských fakult i z nižších ročníků, kteří o svém dalším směřování nejsou rozhodnuti.


Termín setkání: 25. 2. 2021 od 13.00, posluchárna II. interní kliniky


Pozvánka a program

Aktuálně k akademickému roku 2020/2021

Milé studentky, milí studenti,


veškeré potřebné informace k výuce v tomto nestandardním období byste měli mít dostupné v SIS i na webových stránkách pod jednotlivými předměty. Pokud budete mít jakékoli nejasnosti, či náměty a návrhy ke zlepšení, neváhejte se prosím obrátit na pracovníky zodpovědné za organizaci výuky na našem pracovišti.


Děkujeme!


Stránka slouží jako studijní podpora pro výuku kardiologie a interní medicíny probíhající na II. interní klinice VFN a 1. LF UK.


Studijní program Všeobecné lékařství:

Pomoc v nesnázích

Všeobecná fakultní nemocnice nabízí pomoc každému vyrovnat se s obtížnými životními situacemi prostřednictvím Kaplanské služby.


Pro vše ostatní je tu koordinátor výuky:

Bc. Denisa Ebelová

sídlo: spisovna vedle posluchárny (cesta)


Před kontaktováním doporučujeme prostudovat sekci Často kladených dotazů.

FAQ


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯