• Informace pro studenty

Informace pro studenty

Aktuálně k akademickému roku 2020/2021

Milé studentky, milí studenti,


veškeré potřebné informace k výuce v tomto nestandardním období byste měli mít dostupné v SIS i na webových stránkách pod jednotlivými předměty. Pokud budete mít jakékoli nejasnosti, či náměty a návrhy ke zlepšení, neváhejte se prosím obrátit na pracovníky zodpovědné za organizaci výuky na našem pracovišti.


Děkujeme!Stránka slouží jako studijní podpora pro výuku kardiologie a interní medicíny probíhající na II. interní klinice VFN a 1. LF UK.


Studijní program Všeobecné lékařství:

Pomoc v nesnázích

Všeobecná fakultní nemocnice nabízí pomoc každému vyrovnat se s obtížnými životními situacemi prostřednictvím Kaplanské služby.


Pro vše ostatní je tu koordinátor výuky:

Bc. Denisa Ebelová

sídlo: spisovna vedle posluchárny (cesta)


Před kontaktováním doporučujeme prostudovat sekci Často kladených dotazů.

FAQ


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯