• Informace pro studenty

Informace pro studenty

Distanční forma výuky


Vážení studenti,


aktuálně vyvíjíme maximální možné usíli, abychom Vám poskytli dostačující podklady k samostudiu a rovněž měli možnost prověřit Vaše znalosti, na základě kterých Vám následně budeme moci udělit zápočty. Aktuálně je vytvořen online kurz k předmětu "Kardiovaskulární medicína" v prostředi Moodle, který by měl dočasně nahradit výuku tohoto předmětu. Jeho absolvování bude umožněno přednostně studentům, jejichž výuka měla právě probíhat.


Vše je nové jak pro Vás, tak pro nás, mějte proto moc prosím trpělivost a dejte nám čas Vám poskytnout za běžnou výuku co možná nejkvalitnější náhradu.


Děkujeme za pochopení!Stránka slouží jako studijní podpora pro výuku kardiologie a interní medicíny probíhající na II. interní klinice VFN a 1. LF UK.


Studijní program Všeobecné lékařství:

Pomoc v nesnázích

Všeobecná fakultní nemocnice nabízí pomoc každému vyrovnat se s obtížnými životními situacemi prostřednictvím Kaplanské služby.


Pro vše ostatní je tu koordinátor výuky:

Bc. Denisa Ebelová

sídlo: spisovna vedle posluchárny (cesta)


Před kontaktováním doporučujeme prostudovat sekci Často kladených dotazů.

FAQ


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯