Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny 1

Aktuální stav výuky Kazuistik z KVM v akademickém roce 2020/2021

Organizace výuky v ZS 2020/2021

Milé studentky, milí studenti,


s ohledem na aktuální epidemiologická opatření by měla být zachována pouze praktická výuka. Proto bude v zimním semestru výuka tohoto volitelného předmětu probíhat distančně, pomocí samostudia. Výukové materiály máte k dispozici v kurzu Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny 1 ve výukovém prostředí Moodle.

Podmínky zápočtu

Zápočet bude udělen na základě samostudia poskytnutých materiálů v Moodle.

Kontakt

MUDr. Martin Válek, Ph.D.

koordinátor předmětu


Poslední změna: 16. únor 2021 08:16 
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯