Kardiovaskulární rehabilitace a sportovní kardiologie


Organizace výuky v ZS 2021/2022

Milé studentky, milí studenti,


v letošním roce se snad budeme mít možnost setkávat osobně na seminářích, které budou v zimním semestru probíhat na sborovně II. interní kliniky (Pavilon A14, vchod A, 4. patro) každý čtvrtek mezi 14-15 hod.


V rámci seminářů se dozvíte zejména o pohybové aktivitě z různých úhlů: Začlenění pohybu v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních chorob, ale také o vlivu extrémního objemu pohybových aktivit na kardiovaskulární systém.

Předmět je určen studentům magisterského programu všeobecné lékařství, studentům bakalářského i magisterského programu nutriční terapie a fyzioterapie.


Podmínky zápočtu

Zápočet bude udělen na základě prezence a aktivní účast v předmětu.


Kontakt

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

garant předmětu


Poslední změna: 19. duben 2024 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯