EKG v intenzivní péči


Organizace výuky v ZS 2019/2020

středa od 14:45 do 16:00

posluchárna II. interní kliniky VFN (Eiseltova síň) - budova A14, vchod B, 1. patro

(1x za 14 dní)

Rozpis výuky

Podmínky zápočtu

Zápočet na základě prezence na konci semestru v poslední výukový den.

Kontakt

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

koordinátor předmětu


Poslední změna: 17. září 2019 10:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯