Kardiologie - mentor

Aktuální stav výuky Kardiologie-mentor v akademickém roce 2020/2021

Milí zájemci o kardiologii,


dokud nám to podmínky dovolují, rádi bychom výuku tohoto předmětu zachovali v co možná nejvíce praktické formě. Proto Vás moc prosíme, docházejte na kliniku vždy se zakrytým nosem a ústy, využívejte dezinfekci umístěnou na chodbě před posluchárnou ihned po svém příchodu, dodržujte doporučované rozestupy a závěrem snad to nejdůležitější, osobně na kliniku docházejte pouze v případě, že se cítíte zdraví a nemáte žádné podezření, že byste mohli být nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, ale i jakýmkoli jiným vysoce nakažlivým onemocněním.


Děkujeme!


Sylabus

Kurz mentor v kardiologii je určen pro vážné zájemce o obor kardiologie a vnitřní lékařství, kteří chtějí získat praktické zkušenosti před nástupem do svého zaměstnání. Výuka je zaměřená na individuální praktickou edukaci studentů 4., 5. a 6. ročníku v praktických kardiologických a interních dovednostech nad rámec standardního logbooku.


Výuka předmětu v zimním semestru začne ve druhém výukovém týdnu (od 6.10.2020) dle rozpisu:Výuka předmětu v letním semestru začne dle rozvrhu v prvním výukovém týdnu (od 22.2.2021) dle rozpisu.Poslední změna: 3. květen 2021 12:10 
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯