Kardiologie - mentor

Sylabus

Dvousemestrální kurz mentor v kardiologii je určen pro vážné zájemce o obor kardiologie a vnitřní lékařství, kteří chtějí získat praktické zkušenosti před nástupem do svého zaměstnání. Výuka je zaměřená na individuální praktickou edukaci studentů 4., 5. a 6. ročníku v praktických kardiologických a interních dovednostech nad rámec standardního logbooku.


Bližší informace a rozpis stáží najdete v SISu v detailu předmětu.Poslední změna: 19. duben 2024 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯