3. ročník - Interní propedeutika

Anotace předmětu

Seznamuje studenty s obecnou problematikou klinické medicíny (anamnéza, somatické vyšetřování, základní vyšetřovací a léčebné postupy, nejdůležitější právní předpisy v klinické medicíně) a nabyté znalosti prakticky procvičuje s využitím fantomových pomůcek i reálně u lůžka nemocného.


Poslední změna: 19. duben 2024 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯