5. ročník - Zkouška z interny

Organizační informace

Vážení studenti,


termíny zkoušek z interny budou vypsány v SISu 2 měsíce před začátkem zkouškového období.


Kapacita zkušebních termínů bude (dle studijního řádu) o 30% vyšší než počet studentů, kteří mají být vyzkoušeni.


Počet vypsaných termínů je konečný a další termíny již nebudou vypsány. Prosíme Vás, abyste tuto informaci vzali na vědomí a na zkoušky se hlásili s dostatečným předstihem.


Dle Studijního a zkušebního řádu termín zkoušky propadá v případě, že se student nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.


Za včasnou je považována omluva do 3 pracovních dnů před termínem zkoušky (den zkoušky je den čtvrtý).


Student může být zkoušen pouze v případě splnění všech sedmi zápočtů z interny (kardiologie, gastroenterologie, endokrinologie a metabolismus, plicní, nefrologie, revmatologie, hematologie).


Otázky pro Zkoušku z interny (B01399) v 5. ročníku:


1.

a) Astma bronchiale

b) Nehodgkinské lymfomy, chronická lymfocytární leukemie a příbuzné chorobné stavy


2.

a) Trombofilní stavy, antikoagulační léčba

b) Idiopatická plicní fibróza


3.

a) Virové hepatitidy

b) Metabolické osteopatie


4.

a) Endokarditida

b) Dna


5.

a) Diabetes mellitus 2. typu

b) Principy podpůrné léčby v hematologii; Febrilní neutropenie


6.

a) Šokové stavy

b) Osteoporóza


7.

a) Nemoci žaludku a duodena

b) Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty.

Předpoklady darování krve, vyšetření dárce. Hemaferesy v klinické

hematologii a transfuzním lékařství; principy imunohematologie


8.

a) Nemoci tlustého střeva

b) Hypokalémie a hyperkalémie


9.

a) Arteriální hypertenze

b) Exogenní intersticiální plicní procesy (exogenní alergická alveolitida, pneumokoniózy, polékové poškození plic)


10.

a) Hypo- a hyperfunkce štítné žlázy

b) Epidemiologie a prevence KV onemocnění


11.

a) Nemoci žlučníku, žlučových cest a ikterus

b) Vaskulitidy a polymyalgia revmatika


12.

a) Nemoci jícnu

b) Bradykardie


13.

a) Nemoci jater

b) Tachykardie


14.

a) Akutní selhání ledvin

b) Vady mitrálního ústí


15.

a) Vady aortálního ústí

b) Myeloproliferativní choroby - CML a Ph negativní myeloproliferace


16.

a) Srdeční selhání

b) Onemocnění gonád, polyglandulární syndromy


17.

a) Kardiopulmonální resuscitace

b) Monoklonální gamapatie, plasmocytom; amyloidosa


18.

a) Bronchogenní karcinom

b) Vady pravého srdce, vrozené srdeční vady


19.

a) Pneumonie, plicní absces

b) Osteoartróza


20.

a) Chronická obstrukční plicní nemoc

b) Krvácení do GIT


21.

a) Nemoci slinivky

b) Hluboká žilní trombóza a plicní embolie


22.

a) Onemocnění periferních tepen a žil

b) Komplikace jaterní cirhózy


23.

a) Cévní mozkové příhody

b) Onemocnění pleury


24.

a) Chronické formy ICHS

b) Vrozené nemoci ledvin


25.

a) Akutní koronární syndromy

b) Spondyloartritidy


26.

a) Nemoci tenkého střeva

b) Endokrinní hypertenze


27.

a) Urgentní stavy v pneumologii

b) Onemocnění nadledvin


28.

a) Chronické selhání ledvin

b) Myokarditida, onemocnění perikardu


29.

a) Onemocnění aorty

b) Onemocnění hypofýzy a hypotalamu


30.

a) Diabetes mellitus 1. typu

b) Funkční poruchy GIT


31.

a) Kolorektální karcinom

b) Glomerulopatie při systémových chorobách (diabetes, ANCA vaskulitidy,

antiGBM, myelom)


32.

a) Akutní leukemie, dřeňové útlumy, myelodysplastický syndrom

b) Kardiomyopatie


33.

a) Hodgkinův lymfom; dif. dg. uzlinového syndromu a splenomegalie

b) Hyponatrémie a hypernatrémie, změny obsahu vody v organismu


34.

a) Tuberkulóza

b) Poruchy fosfokalciového metabolismu, onemocnění příštítných tělísek


35.

a) Poruchy metabolismu sérových lipidů- dyslipidemie

b) Tubulointersticiální nefritidy


36.

a) Obezita

b) Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida


37.

a) Plicní hypertenze

b) Poruchy výživy


38.

a) Anemie hemolytické; hypoproliferativní (sideropenická; chronických

onemocnění, megaloblastové)

b) Systémová onemocnění pojiva


39.

a) Glomerulonefritidy

b) Metabolický syndrom a kardiometabolické riziko


40.

a) Krvácivé stavy; trombocytopenie, trombocytopatie, syndrom diseminované

intravaskulární koagulace

b) Uzly, nádory a záněty štítné žlázyPoslední změna: 30. srpen 2021 14:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯