• O klinice

O klinice

Vážení přátelé, kolegové, studenti a naši milí pacienti,


vítáme Vás na stránkách II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


Naše klinika poskytuje komplexní péči o pacienty se všemi typy srdečních a cévních onemocnění. Spolu s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie a klinikou KARIM je páteřní součástí Kardiocentra VFN.


Na našich stránkách byste měli najít všechny potřebné a užitečné informace ve vztahu k naší činnosti. Naši kolegové ze zdravotnictví informace o rozsahu našich služeb, kam a jak objednat nemocné i pozvánky na naše odborné akce a semináře. Kolegové, kteří mají zájem o vědeckou spolupráci s naší klinikou, zde mohou vyhledat i data týkající se naší výzkumné činnosti.


Naši nemocní zde mohou najít potřebné informace jak se k nám objednat, jak nás v Praze najít, jaká vyšetření a ošetření provádíme i co od ošetření na klinice čekat. Můžete najít i potřebné kontakty, které Vám a Vašim rodinám usnadní další komunikaci s námi.


Studenti 1. lékařské fakulty UK zde naleznou informace o organizaci a obsahu studia na naší klinice, mapky a plánky jak se dostat na jednotlivá místa stáží i základní informace o obsahu seminářů a přednášek.


Naše klinika patří k historicky nejstarším interním klinikám v Česku. Jejími přednosty byly osobnosti jako prof. Thomayer či Pelnář a klinika byla vždy průkopnickým pracovištěm české kardiologie. V mnoha ohledech to platí dodnes a odborná centra působící na klinice představují výjimečné špičkové programy s nejmodernějšími diagnostickými přístupy a léčebnými možnostmi.


Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné informace, které Vás zajímají. V případě, že nikoli, neváhejte se na nás obrátit s dotazy, komentáři a připomínkami.


Naším cílem je poskytování špičkové léčebné péče pro naše nemocné, zajištění komplexní a moderní výuky kardiovaskulární medicíny pro naše studenty a zapojení do výzkumné činnosti přinášející další pokrok v medicíně.


Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC

přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFNInformace pro pacienty


Informace pro studenty


Informace pro lékaře


Kontakty


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯