• Odborníci
  • Centrum pro choroby myokardu a perikardu

Centrum pro choroby myokardu a perikardu

Pracovní skupina chorob myokardu a perikardu provádí komplexní diagnostiku a léčbu všech druhů onemocnění myokardu a perikardu včetně raritních onemocnění metabolických a neuromuskulárních. V této oblasti spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: Radiodiagnostickou klinikou, Ústavem nukleární medicíny, Ústavem dědičných metabolických poruch, Klinikou dětského a dorostového lékařství, Neurologickou klinikou, Ústavem biologie a lékařské genetiky a Laboratoří molekulární kardiologie.


Unikátními programy našeho centra představují diagnostika a specifická léčba zánětlivé kardiomyopatie (včetně bioptické diagnostiky), amyloidózy srdce, sarkomerických forem hypertrofické kardiomyopatie i jejich fenokopií (u symptomatických obstruktivních forem je pro nemocné k dispozici alkoholová septální ablace či chirurgické myektomie) a dále diagnostika a léčba konstriktivní perikarditidy.


Jako jedno z mála v České republice poskytuje naše pracoviště též program rutinní genetické diagnostiky kardiomyopatií.


Většina nemocných trpící chorobami myokardu a perikardu, kteří byli na klinice vyšetřeni ambulantně či za hospitalizace, jsou nadále pravidelně sledováni ve specializované ambulanci, v trvalé spolupráci s primárními ošetřujícími ambulantními kardiology.


Nedílnou součástí činnosti pracovní skupiny chorob myokardu a perikardu je prezentace vlastních vědeckých pozorování na domácích i zahraničních kardiologických kongresech a v českých i zahraničních odborných časopisech.

Kontakt

22496 2634, 22496 2635

Prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.

Doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

MUDr. Lenka Roblová


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯