• Odborníci
 • Invazivní angiologie a angiologická intenzivní péče

Invazivní angiologie a angiologická intenzivní péče

Cévní angiolinka periferní angiografie nabízí kompletní spektrum diagnostických a intervenčních výkonů v angiologii.

Diagnostické výkony

 • Angiografie všech lokalizací tepen a žil

 • Intravaskulární ultrazvuk

Léčebné výkony

 • Perkutánní transluminální angioplastika a stenting tepen dolních končetin, renálních tepen, tepen oblouku aorty, viscerálních tepen, žil

 • Implantace stentgraftů do disekcí, aneuryzmat hrudní a břišní aorty

 • Katetrizační léčba hluboké trombózy dolních a horních končetin

 • Lokální trombolytická léčba akutních cévních uzávěrů

 • Perkutánní aspirační techniky. Implantace kavárních filtrů

 • Perkutánní sympatektomie

 • Embolizace cévních malformací, pseudoaneuryzmat a nádorů

 • Zavádění permanentních katétrů

Objednávání pacientů

 • Elektivní výkony:

  22496 2510

  22496 3186

 • Semiurgentní výkony:

  (do několika dnů s nutností hospitalizace na standardním oddělení nebo angiologické jednotce intenzivní péče (AJIP))

  22496 2867

 • Urgentní výkony (ihned):

  22496 2510 - cathlab

  22496 2867 - AJIP

Kontakt

II. interní klinika VFN

angiografie periferie

U nemocnice 2

128 08, Praha 2


MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

vedoucí oddělení

+420 724 291 874


Jitka Čapová, DiS.

vedoucí sestra

22496 2510


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯