• Informace pro odborníky

Informace pro odborníky


II. interní klinika disponuje a nabízí služby na těchto odborných pracovištích:


 • Centrum pro plicní hypertenzi

  I. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze se tradičně věnuje problematice plicní cirkulace. Na tuto tradici navázalo Centrum pro plicní hypertenzi, které bylo konstituováno v roce 1998.


 • Centrum pro Fabryho chorobu

  Jedním ze specifik II. interní kliniky 1. LF UK a VFN je orientace na vzácnější metabolická onemocnění s postižením kardiovaskulárního ústrojí. Během posledních 10 let bylo vytvořeno specializované pracoviště orientované na péči o nemocné s lysozomálními chorobami, zejména s Fabryho chorobou. V úzké spolupráci s Ústavem pro dědičná metabolická onemocnění VFN je možno nabídnout diagnostiku a komplexní péči o dospělé nemocné. V současné době pečujeme téměř o stovku nemocných.


 • Centrum pro kardiomyopatie

  Jedním ze specifických a rychle se rozvíjejících programů II. interní kliniky je problematika kardiomyopatií. V této oblasti představuje klinika referenční centrum již pro řadu pracovišť celé České republiky.


 • Intenzivní kardiologická péče

  Týmy lékařů pracuje na vysoce specializovaných pracovištích intenzivní péče. Intenzivní koronární péče na II. interní klinice je založena na bohaté tradici a v posledních letech prošla významnou modernizací a rozšířením. Svým rozsahem, který čítá koronární jednotku s celkem 9 lůžky, intermediární jednotku s 9 lůžky a jednotku intenzívní angiologické péče také s 10 lůžky poskytuje dostatečnou lůžkovou základnu pro péči o kriticky nemocné pacienty s kardiologickou i angiologickou problematikou ve všech fázích akutního onemocnění.


 • Kardiostimulační centrum a arytmologie

  V diagnostice a léčbě srdečních arytmií má II.interní klinika kardiologie a angiologie dlouholetou tradici a patří v tomto oboru mezi špičková pracoviště v České republice. V dubnu 2007 byly otevřeny nové zrekonstruované moderní prostory dvou sálů pro katetrizační ablace arytmií a implantace kardiostimulátorů či kardioverterů-defibrilátorů. V souvislosti s rozšířením kapacity pro nefarmakologickou léčbu arytmií byly zvýšeny i počty ambulantních termínů pro arytmologická konziliární vyšetření v arytmologické ambulanci na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí.


 • Katetrizační laboratoř

  Pracoviště zajišťuje celé kompletní spektrum diagnostických a intervenčních výkonů v kardiologii.


 • Invazivní angiologie a angiologická intenzivní péče

  I. interní klinika představuje jedno z nejkomplexnějších angiologických pracovišť v ČR. Diponuje kompletně vybavenou specializovanou jednotkou intenzivní angiologické péče (AJIP), moderně vybaveným katetrizačním sálem a vysoce specializovaným týmem lékařů a sester poskytujících odbornou péči nemocnýcm s onemocněními periferních tepen a žil.


 • Neinvazivní angiologie

  Na klinice je k dispozici komplexně vybavené centrum pro neinvazivní diagnostiku a léčbu cévních onemocnění.


 • Echokardiografická laboratoř

  Echokardiografická laboratoř poskytuje komplexní ultrazvukový diagnostický servis v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice a pro spolupracující pracoviště a lékaře. Rutinně jsou prováděna transthorakální (TTE) a transesofageální vyšetření (TEE) včetně zátěžových (fyzická i farmakologická zátěž).


 • Centrum srdečního selhání

  Na II.interní klinice kardiologie a angiologie byla vytvořeno nové centrum pro nemocné s chronickým srdečním selháním.


 • Ambulance chlopenních vad

  Ambulance zajišťuje péči o nemocné se srdečními chlopenními vadami.


 • Fakultní poliklinika

  Kardiologické oddělení Fakultní polikliniky na Karlově nám. (budova B, 4. patro) zajišťuje rutinní ambulantní provoz II. interní kliniky. V provozu jsou ambulance: Kardiologická, Kardiostimulační, Arytmologická, Angiologická, PTCA poradna. Z vyšetřovacích metod jsou k dispozici: běžné EKG, EKG dle Holtera, zátěžové EKG, 24hodinové monitorování krevního tlaku, echokardiografie, vyšetření klaudikačního intervalu na běhátku. Nově je na FP přemístěna i ambulance pro nemocné s Fabryho chorobou.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯