• Odborníci
 • Kardiostimulační centrum a arytmologie

Kardiostimulační centrum a arytmologie

V diagnostice a léčbě srdečních arytmií má II. interní klinika kardiologie a angiologie dlouholetou tradici a patří v tomto oboru mezi špičková pracoviště v České republice. V dubnu 2007 byly otevřeny nové zrekonstruované moderní prostory dvou sálů pro katetrizační ablace arytmií a implantace kardiostimulátorů či kardioverterů-defibrilátorů. Navíc byly otevřeny nové prostory kardiostimulační ambulance. Tímto krokem byla významným způsobem navýšena kapacita pro léčbu nemocných s poruchami srdečního rytmu. V souvislosti s rozšířením kapacity pro nefarmakologickou léčbu arytmií byly zvýšeny i počty ambulantních termínů pro arytmologická konziliární vyšetření v arytmologické ambulanci na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí.


V současné době jsme schopni zajistit komplexní péči o nemocné se všemi poruchami srdečního rytmu.


Vybavení a zkušenosti pracoviště umožňují rutinní provádění katetrových ablací všech běžných supraventrikulárních tachykardií včetně všech typů fibrilace síní a síňových tachykardií; komorových tachykardií včetně tachykardií při strukturálním srdečním onemocnění.


Většina pacientů s problematikou arytmií, zejména nemocní po náročnějších katetrizačních výkonech, je hospitalizována na Antiarytmické jednotce II.interní kliniky. Oddělení disponuje devíti monitorovanými lůžky.

Diagnostické metody pro vyšetření arytmií

Léčebné arytmologické výkony dostupné na II. interní klinice

 • Elektrická kardioverze

 • Implantace kardiostimulátorů včetně biventrikulárních

 • Implantace kardioverterů defibrilátorů

 • Katétrová ablace arytmií

Kardiostimulace

Kardiostimulace dnes představuje suverénní metodu léčby pacientů s bradyarytmiemi. Na klinice je prováděna od r. 1974. V současné době se celkovým počtem výkonů (kolem 500 za rok) řadíme mezi největší stimulační centra. Od r. 2000 provádíme resynchronizační léčbu srdečního selhání – tj. implantaci tzv. biventrikulárních stimulátorů u nemocných s těžkou srdeční nedostatečností rezistentní na farmakologickou léčbu spojenou s dyssynchronní kontrakcí levé komory. Nemocní po implantacích kardiostimulátrů jsou po výkonu nadále sledováni stran kardiostimulační problematiky v pravidelných intervalech v rutinní kardiostimulační ambulanci.


Objednání k výkonům:

 • Antiarytmická jednotka   22496 2603

 • Kardiostimulační sál   22496 2616

 • Kardiostimulační ambulance   22496 2641

Implantace kardioverterů-defibrilátorů (ICD)

Představuje implantaci zařízení schopného rozpoznat a ukončit závažnou, život ohrožující komorovou tachyarytmii. Tyto nákladné přístroje jsme začali implantovat v r. 1994 jako jedni z prvních v České republice. ICD jsou implantovány v rámci primární i sekundární prevence náhlé srdeční smrti či v kombinaci s přístrojem pro léčbu komorové dyssynchronie. V případě potřeby, zejména v případě nutnosti hospitalizace před implantací u nemocných po prodělané arytmické příhodě, prosíme kontaktovat Antiarytmickou jednotku (telefon 22496 2603), jiné kontakty Kardiostimulační ambulance (telefon 22496 2641) či přímo Kardiostimulační sál (telefon 22496 2616).


Kontakty:

(zejména v případě nutnosti hospitalizace před implantací u nemocných po prodělané arytmické příhodě)

 • Antiarytmická jednotka   22496 2603

 • Kardiostimulační sál   22496 2616

 • Kardiostimulační ambulance   22496 2641

Ukázka indukce setrvalé komorové tachykardie při programované stimulaci komor u nemocného léčeného radiofrekvenční ablací substrátu komorové tachykardie a implantací ICD.
Ukázka indukce setrvalé komorové tachykardie při programované stimulaci komor u nemocného léčeného radiofrekvenční ablací substrátu komorové tachykardie a implantací ICD.
   EKG u typického pacienta podstupujícího implantaci trvalého kardiostimulátoru pro AV blokádu.
EKG u typického pacienta podstupujícího implantaci trvalého kardiostimulátoru pro AV blokádu.

Elektrofyziologické vyšetření a katetrizační radiofrekvenční ablace (RFA):

Ablační zákrok je nejmodernější přístup k diagnostice a léčbě celé řady arytmií. Zejména se jedná o supraventrikulární tachykardie (typický nebo atypický flutter síní, AV nodální reentry tachykardie, AV reentry tachykardie při WPW syndromu nebo skryté akcesorní dráze, ektopické sínové tachykardie z pravé či levé síně), všechny typy fibrilace síní a komorové arytmie u pacientů s či bez strukturálního srdečního onemocnění. Vyšetření spočívá v zavedení speciálních elektrod do srdečních oddílů k detekci místa vzniku arytmie a jeho následné odstranění pomocí aplikace radiofrekvenční energie. Metoda byla u nás zavedena v roce 2001. Sál určený ke katetrové ablaci arytmií je nyní vybaven moderním elektrofyziologickým systémem a elektroanatomickým mapovacími systém CARTO.


Přístrojové vybavení elektrofyziologického a ablačního sálu:

 • Rentgenový přístroj OEC GE 9800

 • Elektrofyziologický analyzátor Cardiolab 7000

 • Kardiostimulátor pro elektrofyziologii EP-3i

 • Generátor radiofrekvenční energie Stockert EP Shuttle

 • Defibrilátor/monitor Lifepak 12

 • Elektroanatomické mapování CARTO 3

 • Intrakardiální ultrazvuk Acuson Cypress

Objednávání nemocných:

 • Arytmologická ambulance na Fakultní poliklinice   22496 6230

 • Antiarytmická jednotka   22496 2603

 • Ablační sál   22496 2616

Kontakty

 • MUDr. Miroslav Pšenička

  vedoucí lékař arytmologické skupiny

  22496 2603

 • Fax: 22496 2611

 • Antiarytmická jednotka: 22496 2603, 2694

 • Katetrizační a implantační sál: 22496 2616, 3247

 • Ambulance kardiostimulace: 22496 2641 (pondělí až pátek 7:00 - 15:30)

 • Ambulance poruch srdečního rytmu umistěná v prostorách Fakultní polikliniky: Objednání na tel. čísle 22496 6230 v běžné pracovní době.

Kardiostimulační ambulance a arytmologické sály jsou umístěny v hlavním areálu VFN, budova II. interní kliniky, vchod A12B, 1. patro.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯