Nadační fond VFN

Nadační fond VFN

U Nemocnice 2

Praha 2

IČO: 25740920

bankovní spojení:

Komerční banka Praha 2, Italská 2

číslo účtu: 273533560207/0100 VS202


Předseda správní rady: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯