Centrum srdečního selhání

Na II. interní klinice kardiologie a angiologie bylo vytvořeno centrum dispenzarizující pacienty s těžkými formami srdečního selhání různé etiologie. Cílem této ambulance je nabídnout těmto nemocným komplexní kardiologickou péči s možnostmi využití nejmodernějších terapeutických postupů.


Toto centrum je vytvořeno v úzké spolupráci a návaznosti na ostatní specializované ambulance a programy II. interní kliniky - (program kardiomyopatií a myokarditid, ambulance ICHS a PTCA, ambulance chlopenních vad, centrum plicní hypertenze). K péči o nemocné je využíván celý komplement dostupných vyšetřovacích metod. Na klinice jsou v indikovaných případech dostupné i nefarmakologické postupy léčby chronického srdečního selhání jako resynchronizační terapie zavedením biventrikulární stimulace, případně implantace ICD. V případě nutnosti jsou nemocní hospitalizováni na standardních lůžkových odděleních či na odděleních intenzívní péče kliniky. II. interní klinika ve spolupráci s dalšími klinikami Kardiocentra VFN (II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie a KARIM VFN) nabízí i možnost použítí urgentní mechanické srdeční podpory pro nemocné s kritických selháním oběhu nebo ventilace. K dispozici jsou i přístroje pro ventilační podporu a hemoeliminační metody. Aktivně rovněž spolupracujeme s transplantačním centrem IKEM.

Ordinační hodiny

Každé úterý a čtvrtek, mimo státem uznávaných svátků 9:00-16:00.

Objednávání pacientů

22496 2638 (ambulance, úterý a čtvrtek 8.00-16.00)

V případě nutnosti kontaktu mimo pracovní dobu je možné telefonovat na telefonní čísla Koronární jednotky 224 962 618, 224 962 600 nebo 800 332 345.

Kontakty

Centrum srdečního selhání je umístěno v prostorách Fakultní polikliniky, budova C1 (A) – střed, 3. patro.


Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

vedoucí lékař


Všeobecná fakultní nemocnice

II. interní klinika kardiologie a angiologie

Ambulance srdečního selhání

U Nemocnice 2

128 08, Praha 2


Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯