• Pacienti
  • Informace pro pacienty s fibrilací síní a nadváhou

Informace pro pacienty s fibrilací síní a nadváhou


Fibrilace síní je snad nejčastější srdeční arytmií. Jedná se nepravidelnou a rychlou aktivitu síní, která vede k nepravidelnému, často rychlému, srdečnímu rytmu. Všeobecně je známo, že nadváha má podíl na jiných srdečních onemocněních, vysokém krevním tlaku, krevních tucích, cukrovce, onemocněních kloubů. Navíc bylo prokázáno, že obezita má výrazný vliv i na vznik fibrilace síní a úspěšnost její následné léčby.


Léčba fibrilace síní se skládá ze zavedení ředění krve k zabránění vzniku krevních sraženin v hůře se stahujících síních a dále z postupů vedoucích k odstranění arytmie. Mezi tyto metody patří tzv. katetrizační ablace, kdy jsou přes třísla popálením odstraněny zdroje arytmie.


Nejrozšířenějším ukazatelem přítomnosti nadváhy je tzv. Body Mass Index (BMI), který se spočítá jednoduchou rovnicí z pacientovy hmotnosti a výšky. Normální BMI by neměl být vyšší než 25 kg/m2.


Studie ukazují, že u pacientů po ablaci fibrilace síní, jejichž BMI ≥ 27 kg/m2 a podaří se jim zhubnout ≥ 5 % své váhy, je riziko návratu arytmie poloviční. Pokud dojde k zhubnutí o 10 % váhy, je toto riziko přibližně třetinové.

Význam má také cílená úprava životosprávy a hmotnosti pod odborným dohledem.Co tedy dělat?

  • Začít u sebe. Pokud sami sebe nepřesvědčíte, žádná pomoc není účinná.

  • Pokud máte odhodlání, ptejte se svého praktického lékaře, internisty či kardiologa, zda Vás nemůže doporučit k obezitologovi.


Zdroj:

Studie Legacy: Pathak RK. J Am Coll Cardiol 2015, studie Arrest-AF: Pathak RK. J Am Coll Cardiol 2014


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯