Echokardiografická laboratoř

Echokardiografická laboratoř poskytuje komplexní ultrazvukový diagnostický servis v rámci Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice a pro spolupracující pracoviště a lékaře. Rutinně jsou prováděna transthorakální (TTE) a transesofageální vyšetření (TEE) včetně zátěžových (fyzická i farmakologická zátěž).


Echokardiografická vyšetření jsou prováděna denně, od 8.00 do 15.00 hodin. Každoročně je v laboratoři provedeno přibližně 8 000-9 000 echorkadiografických vyšetření.


Výzkumné úsilí pracovníků laboratoře je zaměřeno především na deformační zobrazení myokardu (strain rate imaging), 3D echokardiografii a sledování nemocných s unikátními onemocněními dispenzarizovanými ve specializovaných ambulancích kliniky (viz Centrum pro plicní hypertenzi, Centrum pro Fabryho chorobu a Centrum pro choroby myokardu a perikardu). Výsledky výzkumné práce echokardiografické laboratoře jsou každoročně prezentovány na domácích i zahraničních odborných akcích, originální práce jsou publikovány v prestižních lékařských časopisech (viz publikace kliniky).


Pracovníci echokardiografické laboratoře jsou hlavními pořadateli každoročního jednodenního sympozia s mezinárodní účastí PRAGUECHO, které je věnováno aktuálním otázkám echokardiologie.

Kontakty

Echokardiografické vyšetřovny se nacházejí jak v přízemí kliniky (vchod A14B, v prostorách vyhrazeným specializovaným ambulancím), tak i v prostorách fakultní polikliniky na Karlově náměstí (4. patro).


  •   22496 2634, 2635 - pracoviště v budově kliniky, TTE+TEE

  •   22496 6213 - pracoviště v budově fakultní polikliniky, TTE


prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

vedoucí pracoviště

Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯