Důležité kontakty

Akutní kardiologická péče

Koronární jednotka

+420 80033 2345 (nepřetržitě)

+420 22496 2618

+420 22496 2600

+420 22496 2687

zodpovědná osoba: Prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. ( )

Katetrizační sál srdeční

+420 80021 7222 (nepřetržitě)

+420 22496 2606

+420 22496 2691

zodpovědná osoba: Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD. ( )


Akutní angiologická péče

Angiologická JIP

+420 22496 2867 (nepřetržitě)

zodpovědná osoba: As. MUDr. David Ambrož ( )

Katetrizační sál angiologický

+420 22496 2510

zodpovědná osoba: As. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

( )


Akutní arytmologická péče

Antiarytmická JIP

+420 22496 2603 (nepřetržitě)

zodpovědná osoba: As. MUDr. Miroslav Pšenička ( )

Katetrizační sál elektrofyziologický a implantační

+420 22496 2616

zodpovědná osoba: Prof. MUDr. Štěpán Havránek, PhD.; As. MUDr. Miroslav Pšenička ( )


Elektivní pacienti k hospitalizaci

1-denní stacionář/standardní lůžka

+420 72836 1405

+420 22496 2619

zodpovědná osoba: As. MUDr. Alena Večeřová ( )


Ambulance a vyšetřovací metody


 • Příjmová ambulance (nástup k hospitalizaci)

  +420 22496 2609

  zodpovědná osoba: As. MUDr. Jiří Humhal, CSc.

 • Kardiologická ambulance

  +420 22496 6230

  zodpovědná osoba: Doc. MUDr. Vladimír Tuka, PhD.

 • Ambulance plicní hypertenze

  +420 22496 2629, +420 22496 2630

  zodpovědná osoba: Prof. MUDr. Pavel Jansa, PhD.

 • Cévní ambulance, sonografie

  +420 22496 2639

  zodpovědná osoba: Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 • Ambulance chlopenních vad

  +420 22496 2634, +420 22496 2635

  zodpovědná osoba: As. MUDr. Zuzana Hlubocká, PhD.

 • Kardiostimulační ambulance

  +420 22496 2641

  zodpovědná osoba: As. MUDr. Miroslav Pšenička

 • Centrum srdečního selhání

  +420 22496 6417

  zodpovědná osoba: As. MUDr. Iveta Svobodová

 • Centrum Sportovní kardiologie

  +420 22496 6230

  zodpovědná osoba: Doc. MUDr. Vladimír Tuka, PhD.

 • Echokardiografická laboratoř

  +420 22496 2634

  zodpovědná osoba: Prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD.

 • Arytmologická ambulance

  +420 22496 6230

  zodpovědná osoba: Prof. MUDr. Štěpán Havránek, PhD.

 • Ambulance kardiomyopatií

  +420 22496 2634

  zodpovědná osoba: Prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD.


 • Pokud hledáte kontakt na některého pracovníka kliniky (telefon, e-mail), můžete využít fakultní seznam všech zaměstnanců kliniky.

 • Znáte-li jméno a příjmení člověka, kterému chcete poslat e-mail, můžete psát také na adresu ve formě: jmeno.prijmeni@vfn.cz

 • Kontakt na jednotlivé lékaře lze také vyhledat v seznamu lékařů.Poslední změna: 13. květen 2024 07:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯