Katetrizační laboratoř srdeční

Katetrizační laboratoř II. interní kliniky nabízí komplexní spektrum diagnostických a intervenčních výkonů v kardiologii.

Diagnostické výkony

 • Selektivní koronarografie

 • Levostranná ventrikulografie

 • Pravostranná ventrikulografie

 • Angiografie oblouku aorty

 • Levo a pravostranná srdeční katetrizace s měřením tlaků a oxymetrií

 • Transseptální katetrizace

 • Intravaskulární ultrazvuk včetně virtuální histologie

 • Měření funkční významnosti koronárních stenóz pomocí poměrné průtokové rezervy

 • Hodnocení průtoku koronárními tepnami - optická koherentní tomografie

Léčebné výkony

 • Perkutánní koronární angioplastika s nebo bez implantace stentu

 • Primární koronární intervence u akutního infarktu myokardu – nepřetržitý provoz

 • Trombektomie v koronárním řečišti

 • Distální protekce trombotických embolizací při koronárních intervencích

 • Uzávěry defektů septa síní a foramen ovale patens

  • Výkon indikujeme nejen u pacientů po cévní mozkové příhodě, ale rovněž u defektů, které jsou hemodynamicky významné, či vedou k zvětšování pravé komory srdeční.

   Perzistujcící foraman ovale je přetrvávání komunikace mezi pravou a levou síní, která byla důležitá v embryonálním období. Její výskyt se odhaduje v širokém rozpětí od 2 do 10% v obecné populaci. PFO by mělo být uzavřen u lidí, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, u které se nepodaří objasnit příčinu jejího vzniku.

 • Septální ablace u hypertrofické obstruktivní kardiomyopatie (PTSMA)

 • Zavádění mechanických srdečních podpor

 • Transkatétrová náhrada aortální chlopně (TAVI)

 • Protekce mozkových tepen při provádění TAVI

 • Perkutánní intervence na mitrální chlopni

 • Uzávěr ouška levé síně

 • Rotablace

 • Litotrypse rázovou vlnou

Objednávání pacientů

 • Elektivní výkony:

  724 336 734

 • Semiurgentní výkony:

  (do několika dnů s nutností hospitalizace na koronární jednotce)

  22496 2606, 22496 2691, Zelená linka 800 217 222

 • Urgentní výkony (ihned):

  224962600 (KJ) nebo 224962606 (katetrizační laboratoř, pouze v pracovní době), Zelená linka nonstop 800 217 222

Příprava k srdeční katetrizaci

Warfarin vysadit 3 dny před přijetím, nová antikoagulancia jako Pradaxa, Eliquis, Xarelto vysadit den před přijetím. Kyselinu acetylsalicylovou, clopidogrel, prasugrel, či ticagrelor, nevysazovat.

Kontakt

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.

vedoucí lékař katetrizační laboratoře


II. Interní klinika VFN

srdeční katetrizace

U nemocnice 2

128 08, Praha 2Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯