• Věda a výzkum

Věda a výzkum


II. interní klinika je centrem, kde je řešeno několik grantů a výzkumných záměrů, které jsou řešeny i ve spolupráci s jinými pracovišti v České republice a na mezinárodní úrovni. Spolupráce byla realizována mimo jiné s University of Iowa, University of Cambridge.


Pracovníci kliniky se tradičně podílejí na celé řadě publikací. Jednak časopiseckých, ale i na tvorbě učebních textů a monografií.


Poslední změna: 21. prosinec 2018 09:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯