4. ročník - Úvod do kardiovaskulární medicíny

Anotace předmětu


Uplatnění znalostí z propedeutiky a speciální chirurgie, praxe na odděleních a operačních sálech v roli sekundárního lékaře, teoretická a praktická příprava ke státní závěrečné zkoušce z chirurgie. Diagnostika chirurgických onemocnění, jednotlivé orgány a systémy, indikace k operaci, chirurgické výkony, asistence při operacích, intenzivní péče v chirurgii, pooperační komplikace, převazy, zacházení s nemocnými. Účast při ranních vizitách, uplatnění znalostí z propedeutiky, komunikace s pacientem, praktická výuka speciální chirurgie, účast při převazech, indikace k operaci, pooperační péče, důraz na aktivitu studentů, aktivní zapojení do práce lékaře, účast na ranních konferencích včetně rtg vizit, účast při práci lékařů na ambulancích a operačních sálech včetně asistence, na oddělení JIP, řešení pooperačních komplikací.


Poslední změna: 19. duben 2024 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯