Organizace výuky

 • Stáže IV. ročníku jsou blokové, 6ti týdenní, v době od 7.45 do 12.00 hod.

 • Stážující studenti budou rozděleni na I. chirurgické klinice do skupin. Vždy jedna z těchto skupin stážuje na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie.

 • II. interní klinika spolupracuje na výuce studentů 4. ročníku v rámci jejich povinné stáže na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie.

Úvodní instruktáž a informace k výuce - II. chirurgická klinika

Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie bude výuka probíhat vždy v pondělí od 7.45 do 12.00 hod.

V případě problémů během těchto stáží se prosím obracejte na vedoucího asistenta pro IV.ročník (doc. Tošovský; ), případně na paní sekretářku (paní Rybáčková; ).

Výuka na II. interní klinice

Od úterý do pátku bude výuka probíhat na II. interní klinice a bude rozdělena na teoretickou a praktickou část.


 • Teoretická část

  • út-pá od 8:30 do 10:00 hodin v Seminární místnosti II. interní kliniky (nad elektrofyziologickým sálem v 1. patře budovy A12, vchod A12b)

  • témata seminářů: Úvod, anamnéza, fyzikální vyšetření; AIM a srdeční selhání; Zobrazovací metody; EKG

 • Praktická část

  • út-čt od 10:30 do 12:00 hodin formou stáží na lůžkových odděleních II. (skupina A dle rozdělení v rámci úvodní hodiny na KCH) a III. interní kliniky (skupina B dle rozdělení v rámci úvodní hodiny na KCH)

  • pá od 10:30 do 12:00 hodin praktická měření TK, ABI v Seminární místnosti II. interní kliniky

Případné doplňující dotazy ohledně výuky na II. interní klinice zodpoví:


doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (zástupce pana přednosty pro výuku; )

Bc. Denisa Ebelová (koordinátorka výuky; )


Poslední změna: 2. září 2019 13:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯