Organizace výuky

 • Stáže IV. ročníku jsou blokové, 6týdenní, v době od 7.45 do 12.00 hod.

 • Stážující studenti budou rozděleni na I. chirurgické klinice do skupin. Vždy jedna z těchto skupin stážuje na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie.

 • II. interní klinika spolupracuje na výuce studentů 4. ročníku v rámci jejich povinné stáže na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie.


Úvodní instruktáž a informace k výuce - II. chirurgická klinika

Na II. chirurgické klinice - klinice kardiovaskulární chirurgie bude výuka probíhat vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek dopoledne.

V případě doplňujících informací k těmto stážím se prosím obracejte na vedoucího asistenta pro IV.ročník na II. chirurgické klinice (MUDr. Jaroslav Hlubocký, Ph.D.; ), případně na paní sekretářku (paní Rybáčková; ).


Výuka organizovaná II. interní klinikou

V úterý a v pátek bude výuka probíhat na II. interní klinice - klinice kardiologie a angiologie následovně:


 • V úterý

  • od 8:30 do 10:00 hodin bude probíhat seminář na téma "Úvod, anamnéza, fyzikální vyšetření"

  • od 10:30 do 12:00 hodin bude probíhat praktický nácvik měření TK a ABI (je vhodné mít s sebou logbook)

 • V pátek

  • od 8:30 do 10:00 hodin bude probíhat seminář na téma "Základy EKG"

  • od 10:30 do 12:00 hodin budou probíhat stáže na standardních lůžkových odděleních (na stáže s sebou prosím mějte bílý plášť, fonendoskop a čisté přezuvky)Případné doplňující dotazy ohledně výuky na II. interní klinice zodpoví:


doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (zástupce pana přednosty pro výuku; )

Bc. Pavlína Malinová (koordinátorka výuky; )
Poslední změna: 24. květen 2022 12:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯