Organizace výuky

Na odděleních II. interní kliniky se konají stáže předmětu Interní propedeutika (B00632) dle rozpisu zveřejněném III. interní klinikou, v ZS 2019/2020 vždy denně od 8:15 do 10:00 hodin. Výuka je zakončena zkouškou na konci semestru.


RozpisMedici po převlečení v šatně nad posluchárnou II. interní kliniky (Eiseltova síň, vchod A14b, 1. patro) vyhledají svého vyučujícího na příslušném oddělení kliniky – studijní skupina se dělí na třetiny (rozdělení proběhne v rámci úvodní hodiny první výukový týden na posluchárně II. interní kliniky v 8:30 hodin).


Rozdělení do skupinPoslední změna: 3. říjen 2019 09:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯