Organizace výuky


Na odděleních II. interní kliniky se konají stáže předmětu Interní propedeutika (B00632) dle rozpisu zveřejněném III. interní klinikou, od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 10:00 hodin. Výuka je zakončena zkouškou na konci semestru.


Základní informace pro studenty stážující na II. interní klinice jsou k dispozici v SISu nebo na nástěnce II.Interní kliniky, vchod A14B, před Eiseltovou síní.Medici budou první den stáže čekat před posluchárnou II. interní kliniky (Eiseltova síň, vchod A14b, 1. patro) na svého vyučujícího, který je následně bude instruovat ohledně samotného průběhu praktické výuky.


Rozdělení do skupin a zodpovědní vyučujícíPoslední změna: 19. duben 2024 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯