Organizace výuky


Na odděleních II. interní kliniky se konají stáže předmětu Interní propedeutika (B00632) dle rozpisu zveřejněném III. interní klinikou, v ZS 2020/2021 vždy denně od 8:30 do 10:00 hodin. Výuka je zakončena zkouškou na konci semestru.


RozpisMedici budou první den stáže čekat před posluchárnou II. interní kliniky (Eiseltova síň, vchod A14b, 1. patro) na svého vyučujícího, který je následně bude instruovat ohledně samotného průběhu praktické výuky.


Rozdělení do skupin a zodpovědní vyučujícíPoslední změna: 26. listopad 2020 12:30 
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯