Lekce z EKG

Volitelný předmět, který je zaměřen na interpretaci EKG křivek v celé šíři kardiologie.


Koncepce předmětu je směřována ke zvládnutí samostatného popisu EKG a jeho zhodnocení v kontextu klinické problematiky. Snahou jednotlivých seminářů je vždy rozšířit znalosti problematiky EKG ale zároveň upevnit již znalosti dříve probraných témat opakováním. Poslední semináře v semestru bývají vyhrazeny čistě opakování procvičování popisu křivek v kontextu konkrétní kazuistiky.


Vyučující: doc. MUDr. Š. Havránek, Ph.D.; as. MUDr. J. Šimek, Ph.D.


Kontakt na vyučující:


Ve školním roce 2020/2021 bude předmět vyučován v letním semestru VIRTUÁLNĚ.


Výuka probíhá každé úterý od 13.00 do 14.00 online, semináře budou streamovány přes MS Teams.


Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je udílen za přiměřeně zvládnutý popis dvou EKG křivek.


Zápočty budou probíhat prezenčně 25.5. a 1.6. a budou udíleny na základě správného popisu několika EKG křivek. V obou zápočtových termínech je sraz v 13:00 před posluchárnou kliniky v 1.patře (Eiseltova síň, budova A14, vchod B).


Počet studentů v kurzu 20-25.


Předmět je určen studentům lékařství v 3.-6. ročníku. Vyučující předpokládají základní znalost patologie a patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění.


Orientační přehled témat: Úvod, fyziologie, geneze EKG křivky; EKG u hypertrofie síní, hypertrofie komor; EKG u akutních koronárních syndromů; Nepravidelné rytmy; Bradykardie; Převodní poruchy; Flutter síní; Supraventrikulární tachykardie; Komorové tachykardie; Opakování.


Materiály pro opakování a samostudium:

(v přednáškové prezentaci jsou zpracována jen některá důležitá témata)

Prezentace


Termíny přednášek LS ak. roku 2020/2021

Rozpis online seminářů


Poslední změna: 12. květen 2021 10:14 
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯