Lekce z EKG

Volitelný předmět, který je zaměřen na interpretaci EKG křivek v celé šíři kardiologie.


Koncepce předmětu je směřována ke zvládnutí samostatného popisu EKG a jeho zhodnocení v kontextu klinické problematiky. Snahou jednotlivých seminářů je vždy rozšířit znalosti problematiky EKG ale zároveň upevnit již znalosti dříve probraných témat opakováním. Poslední semináře v semestru bývají vyhrazeny čistě opakování procvičování popisu křivek v kontextu konkrétní kazuistiky.


Vyučující: doc. MUDr. Š. Havránek, Ph.D.; as. MUDr. J. Šimek, Ph.D.


Kontakt na vyučující:


Ve školním roce 2019/2020 bude předmět vyučován v letním semestru.


Výuka probíhá každé úterý od 13.00 do 14.00.

V první výukový den sraz v 13.00 před posluchárnou kliniky v 1. patře (Eiseltova síň, budova A14, vchod B).


Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je udílen za přiměřeně zvládnutý popis dvou EKG křivek.


Počet studentů v kurzu 20-25.


Předmět je určen studentům lékařství v 3.-6. ročníku. Vyučující předpokládají základní znalost patologie a patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění.


Orientační přehled témat: Úvod, fyziologie, geneze EKG křivky; EKG u hypertrofie síní, hypertrofie komor; EKG u akutních koronárních syndromů; Nepravidelné rytmy; Bradykardie; Převodní poruchy; Flutter síní; Supraventrikulární tachykardie; Komorové tachykardie; Opakování.


Materiály pro opakování a samostudium:

(v přednáškové prezentaci jsou zpracována jen některá důležitá témata)

Prezentace


Termíny přednášek LS ak. roku 2019/2020


Poslední změna: 10. únor 2020 07:59 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯