Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny 2

Organizace výuky v LS 2019/2020

úterý od 13.00 do 14.30

posluchárna II. interní kliniky VFN (Eiseltova síň) - budova A14, vchod B, 1. patro

(1x za 14 dní sudý výukový týden)

Rozpis výuky

Podmínky zápočtu

Zápočet bude udělen na základě prezence (možná 1 absence) na konci semestru v poslední výukový den.

Kontakt

MUDr. Martin Válek, Ph.D.

koordinátor předmětu


Poslední změna: 12. září 2019 14:59 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯