2009

1. Ambrož, David; Jansa, Pavel; Marešová, Jana; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Infekční komplikace dlouhodobé intravenózní léčby epoprostenolem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí. Infectious complications of long-term intravenous epoprostenol therapy in patients with pulmonary artetial hypertension. Cor et Vasa. 51(7-8): s.488-490; 2009.


2. Ambrož, David; Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Marešová, Jana; Linhart, Aleš. Infekční a mechanické komplikace dlouhodobé parenterální terapie plicní arteriální hypertenze. 7.konference pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 3.-.5 prosince 2009, Karlovy Vary. Intervenční a akutní kardiologie. 8(suppl.B): s.B6-B6; 2009.


3. Ambrož, David; Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Kunstýř, J.; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Dlouhodobé výsledky po plicní endarterectomii v ČR. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


4. Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Hlubocká, Zuzana; Horák, Jan; Škvařilová, Marcela; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Lze pomocí indexů pulsatility pulmonální arterie odlišit chronickou tromboembolickou a plicní arteriální hypertenzi? Echokardiografická a katetrizační studie. ECHODNY 2009, 18.-19.září 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(9): s.642-642; 2009.


5. Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Táborská, Kateřina; Vítovec, Miroslav; Poláček, Pavel; Kuchynka, Petr; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Plicní endarterektomie v léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze. Dlouhodobé echokardiografické sledování. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


6. Aschermann, Michael. Cor et VAsa - číslo zaměřené na kasuistucká sdělení. Cor et Vasa. 51(4): s.254-254; 2009.


7. Aschermann, Michael. Inovace doporučení České kardiologické společnosti na téma kardiostimulace, defibrilátory, resynchronizační léčba a podmínky pro katetrizační implantaci aortální chlopně v České republice. Cor et Vasa. 51(9): s.566-566; 2009.


8. Aschermann, Michael. Invazivní a intervenční kardiologie v roce 2009. Sanquis. (65): s.71-74; 2009.


9. Aschermann, Michael. Kardiogenní šok. Sanquis. (65): s.71-74; 2009.


10. Aschermann, Michael. Kardiologie - od intervencí k prevenci. Slavnostní přednáška letošního výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Medical Tribune - příloha Kardiologie. 5(14): s.C1+C3; 2009.


11. Aschermann, Michael. Padesát let časopisu Vor et Vasa. Cor et Vasa. 51(1): s.6-7; 2009.


12. Aschermann, Michael. Plicní hypertenze. Cor et Vasa. 51(7-8): s.454-454; 2009.


13. Aschermann, Michael. Selektivní koronarografie. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.73-84; 2009 (480 s.)


14. Aschermann, Michael. Supplementum věnované intervenční kardiologii. Cor et Vasa. 51(suppl 1): s.5-5; 2009.


15. Aschermann, Michael; Aschermann, Ondřej. MŠMT 21620817, assignee. Tako-tsubo kardiomyopatie. Tako-tsubo cardiomyopathy. Vnitřní lékařství. 55(9): s.792-796; 2009.


16. Aschermann, Michael; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Lindner, Jaroslav; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Chronická tromboembolická plicní hypertenze. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Cor et Vasa. 51(7-8): s.481-487; 2009.


17. Aschermann, Michael; Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Aschermann, Ondřej. Invazivní vyšetření u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. mimořádná příloha Postgraduální medicíny. s.41-47; 2009.


18. Bartůněk, Petr; Goričan, Karel; Kocík, Miroslav; Mrázek, Vratislav; Vařejka, Petr; Hulínská, Dagmar; Janovská, Daniela. Lyme carditis. Praha: Univerzita Karlova. : 78 s.; 2009.


19. Beran, Stanislav. Anticoagulation therapy and its management.34. Angiological days 2009, Prague February 26-28 2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.13-13; 2009.


20. Beran, Stanislav. Deep vein thrombosis, oral contraception, hormone replacement therapy and inhered thrombophilia.34. Angiological days 2009, February 26-28 2009, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.46-46; 2009.


21. Beran, Stanislav; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Procházka, Pavel; Skalická, Lenka; Dostál, Ondřej; Křivánek, Jiří; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš. Lokální trombolytická terapie u pacientů s vrozenou agenezí dolní duté žíly. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


22. Bečvář, R.; Štork, J.; Hulejová, H.; Braun, M.; Zatloukalová, I.; Zatloukal, P.; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš. Collagen and elastin degradation products as potential activity markers of scleroderma. Degradační produkty kolagenu a elastinu jako možné ukazatele aktivity sklerodermie. Česká revmatologie. 17(1): s.23-29; 2009.


23. Bělohlávek, Jan; Aschermann, Michael. Kardiogenní šok. Perkutánní koronární intervence jako základ komplexního terapeutického přístupu. Sanquis. (65): s.81-86; 2009.


24. Bělohlávek, Jan; Beran, Stanislav; Linhart, Aleš. Critical ostial celiac trunk stenosis presenting as abdominal angina during massive pulmonary embolism with cardiogenic shock. Journal of Invasive Cardiology. 21(3): s.139-140; 2009.


25. Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Král, Aleš; Šmíd, Ondřej; Linhart, Aleš. Is it safe to thrombolyse patients with pulmonary embolism and right heart mobile thrombi? 29th International Symposiu, on Intensive Care and Emergency Medicine. Brussels, Belgium, 24-27 March 2009. Critical Care. 13(suppl.1): s.S177-S178; 2009.


26. Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Král, Aleš; Šmíd, Ondřej; Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Linhart, Aleš. Je bezpečné trombolyzovat pacienty s plicní embolií a mobilními tromby v pravostranných oddílech? Is it safe to thrombolyse patients with pulmonary embolism and right heart mobile thrombi? 3. symposium pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS, 9.-10.ledna 2009, Špindlerův mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.552-552; 2009.


27. Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Šmíd, Ondřej; Král, Aleš; Havránek, Štěpán; Linhart, Aleš. Plicní embolie s mobilními tromby v pravostranných oddílech. Jaké je riziko uvolnění trombu při trombolýze? 17.výroční sjezd ČKS 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


28. Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Král, Aleš; Šmíd, Ondřej; Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Linhart, Aleš. Thrombolysis in patients with pulmonary embolism and right heart mobile thrombi. 34. angiological days 2009, Prague, February 26-28, 2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.14-14; 2009.


29. Bělohlávek, Jan; Horák, Jan; Humhal, Jiří; Kettner, Jiří; Linhart, Aleš. Koronární spasmy. Cor et Vasa. 51(3): s.218-219; 2009.


30. Bělohlávek, Jan; Lálová, Ilona; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš. I kriticky nemocný má právo na spojení s okolním světem. Cor et Vasa. 51(1): s.52-52; 2009.


31. Bělohlávek, Jan; Rohn, V.; Semrád, M.; Kunstýř, J.; Horák, Jan; Mlejnský, F.; Vykydal, I.; Jansa, Pavel; Stříteský, M.; Lindner, Jaroslav; Linhart, Aleš; Tošovský, Jan. ECMO (extrakorporální membránová oxygenace)- optimální mechanická podpora pro těžké akutní pravostranné srdeční selhání s kardiogenním šokem. Cor et Vasa. 51(7-8): s.7-7; 2009.


32. Bělohlávek, Jan; Šmíd, Ondřej; Dytrych, Vladimír; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Kovárník, Tomáš; Dostálová, Gabriela. Mírná hypotermie u nemocných po srdeční zástavě. Analýza souboru 87 úspěšně resuscitovaných nemocných. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


33. Bonderman, D.; Wilkens, H.; Wakounig, S.; Schafers, HJ.; Jansa, Pavel; Lindner, J.; Šmková, I.; Martischnig, AM; Dudczak, J.; Sadushi, R.; Skoro-Sajer, N.; Klepietko, W.; Lang, IM. Risk factors for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Rizikové faktory chronické tromboembolické plicní hypertenze. European Respiratory Journal IF=5.545. 33(2): s.325-331; 2009.


34. Bulková, Veronika; Fiala, M.; Wichterle, Dan; Chovančík, J.; Šimek, Jan; Havránek, Štěpán; Tolaszová, H.; Gorzolka, J.; Brada, J.; Branny, M. Demografická a zdravotní charakteristika pacientů podstupujících katetrovou ablaci pro různé formy fibrilace síní. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. 51(suppl.): s.; 2009.


35. Bulková, Veronika; Fiala, M.; Wichterle, Dan; Chovančík, J.; Šimek, Jan; Havránek, Štěpán; Tolaszová, H.; Gorzolka, J.; Brada, J.; Branny, M. Prospektivní srovnání kvality života u pacientů s fibrilací síní léčených medikamentózně versus katetrovou ablací. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. 51(suppl.): s.; 2009.


36. Bulková, Veronika; Fiala, M.; Wichterle, Dan; Chovančík, J.; Šimek, Jan; Havránek, Štěpán; Tolaszová, H.; Gorzolka, J.; Brada, J.; Branny, M. Zlepšení kvality života a socio-ekonomických ukazatelů rok po katerové ablaci pro různé formy fibrilace síní. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. 51(suppl.): s.; 2009.


37. Bultas, Jan; Karetová, Debora. Prasugrel - perspektivní léčivá látka v terapii aterotrombotických příhod. Prasugrel - a promising drug in the treatment of atherothrombotic events. Remedia - interní lékařství I - výběr článků. s.V30-33; 2009.


38. Chochola, Miroslav. Etiopathology of AAA. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.10-10; 2009.


39. Chochola, Miroslav. Ischemická choroba dolních končetin. Medicína pro praxi. 6(3): s.172-173; 2009.


40. Cita, Stanislav; Weberová, Blažena; Goláň, Lubor. Angličtina pro lékařskou praxi. English in Medical Practice. Praha: Leda. ; 2009 (512 s.)


41. Danzig, Vilém. Chronické formy ischemické choroby srdeční u diabetiků. Chronic forms of ischemic heart disease in patients with diabetes. mimořádná příloha Postgraduální medicíny. s.12-17; 2009.


44. Danzig, Vilém; Kalousová, M.; Miková, Blanka; Kuchynka, Petr; Zima, Tomáš; Benáková, Hana; Linhart, Aleš. Vliv tělesné zátěže na vybrané biomarkery. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. 51(supll.): s.; 2009.


45. Danzig, Vilém; Šimek, Stanislav; Knotková, Valérie; Aschermann, Michael. Diagnostika ischemické choroby srdeční u diabetiků. Diagnosis of coronary heart disease in patients with diabetes. Cor et Vasa. 51(5): s.340-347; 2009.


46. Dostál, Ondřej; Karetová, Debora; Skalická, Lenka; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Vařejka, Petr; Chochola, Miroslav; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš. Fondaparinux. Intervenční a akutní kardiologie. 8(3): s.149-152; 2009.


47. Dostál, Ondřej; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Skalická, Lenka; Anger, Zdeněk; Karetová, Debora; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš. Risk profile and co-existing vascular disease in patients with symptomatic peripheral arterial disease in clinical practice. 34. Angiological days 2009, Prague, February 26-29,2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.49-49; 2009.


48. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Škvařilová, Marcela; Paleček, Tomáš; Táborská, Kateřina; Pošmourná, Lenka; Jáchymová, Marie; Vítek, M.; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. IGA MZČR 9770-4/2008, assignee. Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných: diagnóza nebo příznak? 28.dny mladých internistů, Olomouc, 4.6.2009. Vnitřní lékařství. 55(suppl.1): s.S153-S153; 2009.


49. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Škvařilová, Marcela; Jirátová, Kateřina; Pošmourná, Lenka; Jáchymová, Marie; Vítek, L.; Linhart, Aleš. Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných - projevy, průběh a specifika. 7.konference Pracovní skupiny Akurní kardiologie ČKS, 3.-5.prosinec 2009, Karlovy Vary. Intervenční a akutní kardiologie. 8(suppl.B): s.B8-B8; 2009.


50. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Škvařilová, Marcela; Linhart, Aleš. IGA MZČR 9770-4/2008, assignee. Mladí nemocní po akutním infartu myokardu: neobvyklé příčiny předčasné ICHS. Den mladých kardiologů 2009. 17.6.2009 Brno. Cor et Vasa. 51(7-8): s.542-542; 2009.


51. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Škvařilová, Marcela; Paleček, Tomáš; Jáchymová, Marie; Pošmourná, Lenka; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Mladí nemocní po akutním infarktu myokardu: neobvyklé příčiny předčasné ICHS. 17.výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


52. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Škvařilová, Marcela; Paleček, Tomáš; Goláň, Lubor; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Young myocardial survivors: do we neglect them? 8th congress, May 27-30,2009, Istanbul, Turkey. European Journal of Internal Medicine. 20(suppl.l): s.266-266; 2009.


53. Dytrych, Vladimír; Bělohlávek, Jan; Kavan, J.; Král, Aleš; Šmíd, Ondřej; Linhart, Aleš. Přínos CT vyšetření v rizikové stratifikaci akutní plicní embolie - současná klinická praxe.17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


54. Fazio, G.; Kuchynka, Petr; Barbaro G.; Akashi, Y.; D´Angelo, L.; Gennaro, F.; Novo, G.; Novo, S. Takotsubo cardiomyopathy, intraventricular gradient and meoprotol. EuroECHO 2009, 13th annual meeting 9-12 december 2009, Madrid, Spain. European Journal of Echocardiography. 10(suppl.2): s.ii149-ii150; 2009.


55. Fiala, M.; Wichterle, Dan; Bulková, Veronika; Chovančík, J.; Šimek, Jan; Gorzolka, J.; Pindor, J.; Wojnarová, D.; Branny, M. IGA 2008, assignee. Korelace lokalizace komplexnich frakcionovaných potenciálů v srdečních síních a v koronárním sinu s místy organizace a ukončení chronické fibrilace síní ablací.17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


56. Goláň, Lubor; Dostálová, Gabriela; Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Magage, Sudheera Aklakalanka; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš. Cardiovascular risk factors in patients with Fabry disease. 9th annual Meeting, Athens, Greece Oct 17-18, 2009. Clinical Therapeutics. 31(Suppl.A): s. S31-S32; 2009.


57. Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš. Microvolt T.wave alternans testing before and after an exposure to an electromuscular incapacitating device. Den mladých kardiologů 2009. 17.6.2009 Brno. Cor et Vasa. 51(7-8): s.543-543; 2009.


58. Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Magage, Sudheera Aklakalanka; Pšenička, Miroslav; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš. Microvolt T-wave alternans u jedinců po zásahu elektrickým paralyzerem. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


59. Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Šťovíček, Petr; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš. Minimální délka cyklu typického flutteru síní závislého na kavotrikuspidálním istmu. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


60. Hlubocký, J.; Tošovský, Jan; Kubzová, K.; Špaček, M.; Teleks, P.; Vítovec, Miroslav; Vondráček, Vladimír. Srřednědobé výsledky záchovných operací mitrální chlopně ve VFN Praha. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


61. Hlubocká, Zuzana; Jáchymová, Marie; Heller, Samuel; Umnerová, Věra; Danzig, Vilém; Lánská, V.; Horký, Karel; Linhart, Aleš. MZO VFN2005, assignee. Association of the -344T/C aldosterone synthase gene variant with essential hypertension. Physiological Research. 58s.785-792; 2009.


62. Holaj, Robert; Zelinka, Tomáš; Wichterle, Dan; Petrák, Ondřej; Štrauch, Bratislav; Vránková, Alice; Majtan, Bohumil; Spáčil, Jiří; Malík, Jan; Widimský, Jiří jr. Increased carotid intima-media thickness in patients with pheochromocytoma in comparison to essential hypertension. Journal of Human Hypertension IF=2.637. 23(5): s.350-358; 2009.


63. Horký, Karel. MZO 00064165, assignee. Přínos profesora Broda k patogenezi a terapii hypertenze v odstupu 50 let. 26.konference České společnosti pro hypertenzi, 18.konference pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS, 14.konference pracovní skupiny srdeční selhání ČKS, Mikulov 1.-3.10.2009. s.33-33; 2009.


64. Horký, Karel. VFN2005, assignee. Postavení jednotlivých tříd antihypertenziv v léčbě hypertenze. Medicína po promoci. 10(suppl.3): s.3-9; 2009.


65. Horký, Karel. MZO 00064165, assignee. Snížení obsahu soli v potravě - opomíjený postup v prevenci a léčbě hypertenze v populaci. Reducing food salt content - a neglected approach to hy&pertension prevention and treatment in the population. Vnitřní lékařství. 55(9): s.797-801; 2009.


66. Horký, Karel. Snížení obsahu soli v potravě - opomíjený postup v prevenci a léčbě hypertenze v populaci. 16. kongres ČIS, Praha, 13.-16.9.2009. Vnitřní lékařství. 55(9): s.895-896; 2009.


67. Hrušková, Jana; Kolář, Jiří. Úloha sestry při vyšetřovacích postupech a výkonech na koronární jednotce. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.97-105; 2009 (480 s.)


68. Hubatová, M.; Škorvagová, M.; Lálová, I.; Mlejnský, F.; Tošovský, Jan; Bělohlávek, Jan; Linhart, Aleš. Ošetřovatelská péče o pacienta na ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) při těžkém akutním pravostranném srdečním selhání s kardiogenním šokem. 17.výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


69. Hubáček, J.; Piťha, J.; Poledne, R.; Aschermann, Michael; Matoušková, J.; Pěnička, M.; Veselka, J.; Adámková, V.; Staněk, V. NR/9093-4/2006, assignee. Analýza genetické determinace akutního koronárního syndromu v české popolaci. 17.výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


70. Hubáček, J. A.; Poledne, R.; Piťha, J.; Aschermann, Michael; Skalická, Hana; Staněk, V. NR9093-4/2006, assignee. Apolipoprotein E Arg136-Cys in invididuals with premature myocardial infarction. Folia Biologica. 55(1): s.116-118; 2009.


71. Jansa, Pavel. Ambrisentan v léčbě plicní arteriální hypertenze. Ambrisentan in the treatment of pulmonary arterial hypertension. Remedia - Interní lékařství I - výběr článků. s.V21-24; 2009.


72. Jansa, Pavel. Ambrisentan v léčbě plicní arteriální hypertenze. Ambrisentan in the treatment of pulmonary arterial hypertension. Remedia. 19s.233-235; 2009.


73. Jansa, Pavel. Význam časné diagnostiky a léčby plicní arteriální hypertenze. Medical Tribune - příloha Kardiologie. 5(14): s.C7-C8; 2009.


74. Jansa, Pavel; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Marešová, Jana; Jelínková, Ludmila; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Plicní arteriální hypertenze. Pulmonary arterial hypertension. Intervenční a akutní kardiologie. 8(2): s.81-86; 2009.


75. Jansa, Pavel; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Marešová, Jana; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Plicní arteriální hypertenze. Pulmonary arterial hypertension. Cor et Vasa. 51(7-8): s.455-461; 2009.


76. Jansa, Pavel; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Marešová, Jana; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Plicní arteriální hypertenze. Pulmonary arterial hypertension. Kardiologická revue. 11(4): s.166-169; 2009.


77. Jansa, Pavel; Hrachovinová, I.; Ambrož, David; Marešová, Jana; Poláček, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Účinnost nízkovávkované chronické antikoagulační léčb& warfarinu u idiopatické plicní arteriální hypertenze. 17. výroční sjezd ČKS 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


78. Jáchymová, Marie; Germanová, A.; Linhart, Aleš; Zima, Tomáš; Magage, Sudheera Aklakalanka; Paleček, Tomáš. VFN 2005, assignee. Mutace a polymorfismy genu pro kardiální troponin T typ 2 u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


79. Jelínková, Ludmila; Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Výskyt STEPH po akutní plicní embolii. 3.symposium pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS 9.-10.ledna 2009, Špindlerův mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.553-553; 2009.


80. Jirát, Simon; Klika, T.; Grus, Tomáš; Linhart, Aleš; Mrázek, Vratislav. Cystic adventitial disease (CAD) - a rape form of non-atherosclerotic disease of popliteal artery. 34. Angiological days 2009, Prague, February 26-28,2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.50-50; 2009.


81. Jirát, Simon; Klika, T.; Grus, Tomáš; Linhart, Aleš; Mrázek, Vratislav. Cystická degenerace adventicie - vzácné onemocnění popliteální tepny. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


82. Jirát, Simon; Skalická, Lenka. Duplex ultrasonography of abdominal aorta.34. Angiological Days 2009, Prague, February 26-28,2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.12-12; 2009.


83. Kampmann, Christoph; Linhart, Aleš; Devereux, Richard B.; Schiffmann, Raphael. Effect of analsidase alfa replacement therapy on Fabry disease-Related hypertrophic cardiomyopathy: a 12- to 36- month, reptrospective, blinded echocardiographic pooled analysis. Clinical Therapeutics. 31(9): s.1966-1976; 2009.


84. Karetová, Debora. 34. angiologické dny s mezinárodní účastí. Cor et Vasa. 51(4): s.307-307; 2009.


85. Karetová, Debora. Bamiparin - low molecular weight heparin of second generation.34. Angiological Days 2009, Prague, February 26-28,2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.13-13; 2009.


86. Karetová, Debora. Diabetes mellitus a makroangiopatie. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy). 58(16): s.22-26; 2009.


87. Karetová, Debora. Farmakoterapie jako součást konzervativní léčby chronických žilních chorob. Practicus. 8(5): s.22-27; 2009.


88. Karetová, Debora. Prevence trombembolické nemoci dle posledních doporučení. Medicína po promoci. 10(5): s.75-81; 2009.


89. Karetová, Debora; Bultas, Jan. Nová antikoagulancia v léčbě kardiovaskulárních chorob. New anticoagulants in the treatment of cardiovascular diseases. Interní medicína pro praxi. 11(6): s.263-266; 2009.


90. Karetová, Debora; Bultas, Jan. Nové protidestičkové léky v léčbě kardiovaskulárních chorob. New antiplatelet drugs in cardiovascular disease treatment. Interní medicína pro praxi. 11(4): s.175-177; 2009.


91. Karetová, Debora; Bultas, Jan. Rivaroxaban - nové antitrombotikum na trhu. Rivaroxaban - a newly marketed antithrombotic agent. Remedia - Interní lékařství I - výběr článků. s.V25-V28; 2009.


92. Karetová, Debora; Bultas, Jan. Rivaroxaban - nové antitrombotikum na trhu. Rivaroxaban - a newly marketed antithrombotic agent. Remedia. 19 s.241-244; 2009.


93. Karetová, Debora; Chochola, Miroslav. Angiogeneze růstovým faktorem jako prevence amputace. Medical Tribune - příloha Kardiologie. 5(10): s.B1+B6; 2009.


94. Karetová, Debora; Ingrischová, Michaela; Dostál, Ondřej; Bojanovská, Kristina. Ischemická choroba dolních končetin u diabetiků - odlišnost vzniku, projevů a diagnostiky. Medicína po promoci. 10(2): s.56-61; 2009.


95. Karetová, Debora; Roztočil, Karel; Vojtíšková, J.; Seifert, B. Monitoring of effective therapy in PAD patients (MOET). 34. Angiological Days 2009, Prague, February 26-28,2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.19-19; 2009.


96. Karetová, Debora; Roztočil, Karel; Vojtíšková, Jana; Seifert, B. Projekt MOET ICHDK (Monitoring Efektivní Terapie Ischemické choroby dolních končetin). 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


97. Karetová, Debora; Vojtíšková, J.; Ingrischová, Michaela. Zpráva o projektu MOET ICHDK - dílčí výsledky (podzim 2009). Practicus. 8(8): s.28-30; 2009.


98. Kočišková, B.; Kuchař, L.; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav. Chronická tromboembolická plicní hypertenze. 3. symposium pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS. 9.-.10.ledna 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.553-554; 2009.


99. Kočišková, Blanka; Kotroušová, Yvona; Jansa, Pavel. Myslíte na plicní arteriální hypertenzi pacientů ve vyšším věku? Do you consider the diagnosis of pulmonary arterial hypertension in elderly patients? Cor et Vasa. 51(1): s.49-51; 2009.


100. Kočková, R.; Škvařil, J.; Černohous, M.; Zavorak, M.; Kočka, V.; Paleček, Tomáš; Pravečková, Alena; Linhart, Aleš. Five years two center retrospective analysis of patients with digoxin toxicity. ESC Congress 2009, Barcelona, Spain, 29 August - 2 September 2009. European Heart Journal. 30 (Abstract suppl.): s.297-297; 2009.


101. Kočková, R.; Škvařil, J.; Černohous, M.; Zavoral M.; Paleček, Tomáš; Pravečková, Alena; Linhart, Aleš. Retrospektivní analýza multicentrického souboru pacientů s toxickou sérovou hladinou digoxinu. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


102. Kolář, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.480; 2009


103. Kovárník, Tomáš. Laboratorní nálezy. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.240-242; 2009 (480 s.)


104. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. IGA 9214-3, assignee. Možnosti intravaskulárního ultrazvuku a virtuální histologie při vedení koronárních intervencí. The potential of intravascular ultrasound and virtual histology for guiding coronary interventions. Cor et Vasa. 51(suppl 1): s.32-39; 2009.


105. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Šonka, Milan; Uhrová , Jana; Skalická, Hana; Šimek, Stanislav; Dostál, Ondřej; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Virtual histology evaluation of atherosclerosis regression during atorvastatin and ezetimibe ADMINISTRATION - HEAVEN study. 21st Annual conference San Francisco, Sep 21-25,2009. American Journal of Cardiology. 104(6A): s.60D-61D; 2009.


106. Král, Aleš; Bělohlávek, Jan; Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Dytrych, Vladimír; Šmíd, Ondřej; Linhart, Aleš. Protrahovaná neinvazivní umělá plicní ventilace jako "bridge" k urgentní bilaterální transplantaci plic. 3.symposium pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS, 9.-10.ledna, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.554-554; 2009.


107. Král, Aleš; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Šmíd, Ondřej; Kaván, J.; Linhart, Aleš. Současná léčba pacientů s akutní plicní embolií s ohledem na nově publikovaná doporučení diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Cor et Vasa. 51(7-8): s.545-545; 2009.


108. Král, Aleš; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Šmíd, Ondřej; Linhart, Aleš. Současná léčba pacientů s akutní plicní embolií s ohledem na nově publikovaná doporučení diagnostiky a léčby tohoto onemocnění.17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.květan 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


109. Krška, Z.; Trča, S.; Kittnar, Ottomar; Mlček, M.; Deneš, R.; Danzig, Vilém; Šimek, Stanislav; Bruthans, J.; Fraško, R. IGA MZ ČR 8830-4, assignee. Haemodynamic response to thoracoscopy and thoracotomy. Physiological Research. s.; 2009.


110. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Vítková, Ivana; Schramlová, Jana; Hulínská, Dagmar; Aster, Viktor; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. MSM 0021620817, assignee. Komplexní bioptická diagnostika zánětlivé kardiomyopatie jako příčiny nově vzniklého srdečního selhání nejasné etiologie: první zkušenosti. Comprehensive biopsy-based diagnosis of infalmmatory cardiomyopathy as a cause of new-onset heart failure of unclear etiology: initial experience. Cor et Vasa. 51(9): s.572-577; 2009.


111. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Schramlová, J.; Vítková, Ivana; Hulínská D.; Aster, V.; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. VZ MŠMT 0021620817, assignee. Prevalence zánětlivá kardiomyopatie u nově vzniklého srdečního selhání a systolické dysfunkce levé komory nejasné etiologie. Den mladých kardiologů 17.6.2009, Brno. Cor et Vasa. 51(7-8): s.545-545; 2009.


112. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Šimek, Stanislav; Vítková, Ivana; Schramlová, Jana; Hulínská, Dagmar; Aster, Viktor; Dostálová, Gabriela; Magage, Sudheera Aklakalanka; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. MSM 0021620817, assignee. Zánětlivá kardiomyopatie: akutní pohled na diagnostiku a léčbu. Inflammatory cardiomyopathy: current concepts regarding its diagnosis and treatment. Cor et Vasa. 51(1): s.32-37; 2009.


113. Lálová, Ilona; Pokorná, L.; Bělohlávek, Jan; Kolář, Jiří; Linhart, Aleš. Jak se změnila akutní kardiologie za posledních 15 let? 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května, 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


114. Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel. Chronická tromboembolická plicní hypertenze. Praha: Maxdorf. ; 2009 (152 s.)


115. Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Kunstýř, J.; Grus, Tomáš; Maruna P.; Bláha, J.; Rubeš, D.; Ambrož, David; Mlejnský, F.; Linhart, Aleš. IGA NR9224-3, assignee. Thrombophilia and pulmonary endarterectomy. Thrombophilie a plicní endarterektomie. Prague Medical Report. 110(1): s.51-59; 2009.


116. Lindner, Jaroslav; Maruna, P.; Kunstýř, J.; Jansa, Pavel; Gürlich, R.; Kubzová, K.; Zakharenko, M.; Linhart, Aleš. MSM0021620819, IGA 9224-3, assignee. Hemodynamic instability after pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension correlates with cytokine network hyperstimulation. Hemodynamická nestabilita u pacientů po licní endarterektomii pro chronickou trombotickou plicní hypertenzi koreluje s hypersimulací cytokinové sítě. European Surgical Research IF=1.327. 43(1): s.39-46; 2009.


117. Lindner, Jaroslav; Maruna, P.; Kunstýř, J.; Jansa, Pavel; Gürlich, R.; Kubzová, K.; Zakharenko, M.; Linhart, Aleš. MSM0021620819, IGA 9224-3, assignee. Hemodynamic instability after pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension correlates with cytokine network hyperstimulation. Hemodynamická nestabilita u pacientů po licní endarterektomii pro chronickou trombotickou plicní hypertenzi koreluje s hypersimulací cytokinové sítě. European Surgical Research IF=1.327. 43(1): s.39-46; 2009.


118. Linhart, Aleš. Postavení betablokátorů v léčbě nekomplikované arteriální hypertenze. Jiří Widimský jr. a kol.Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 7.sympozium - sborník přednášek. Praha, Triton 2009 s.113-118; 2009. ; 978-80-7387-269-4.


119. Linhart, Aleš; Dostál, Ondřej. Kardiologická onemocnění a diabetes mellitus. Kardiabetes - kardiovaskulrání choroby a diabetes mellitus. Brno: Facta Medica. : s. 49-68; 2009 (239 s.)


120. Linhart, Aleš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Paleček, Tomáš. Co by měl obsahovat echokardiografický nález u nemocného s arteriální hypertenzí? Hypertenze. 12(2): s.30-34; 2009.


121. Linhart, Aleš; Poláček, Pavel; Paleček, Tomáš. Echokardiografické vyšetřování pravé komory. ECHODNY 2009, 18.-19.září 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(9): s.645-645; 2009.


122. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Anijalg, Ene; Bzdúch, Vladimír; Thurberg, Beth L.; Bénichou, Bernard; Tylki-Szymanska, Anna. Evaluation of a low dose, after a standard therapeutic dose, of agalsidase beta during enzyme replacement therapy in patients with Fabry disease. Genetics in Medicine. 11(4): s.256-264; 2009.


123. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Procházka, Pavel; Dostál, Ondřej; Beran, Stanislav; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš. Echocardiographic assessment of left ventricular structure and function in patients with symptomatic peripheral arterial disease. ESC Congress 2009, Barcelona, Spain , 29 August - 2 September 2009,. European Heart Journal. 30(Abstract suppl.): s.59-59; 2009.


124. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Procházka, Pavel; Beran, Stanislav; Jirát, Simon; Paleček, Tomáš; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš. Echocardiographic assessment of left ventricular structure and function in patients with symptomatic peripheral arterial disease. 34. Angiological days, Prague, February 26-28, 2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.51-51; 2009.


125. Malá, M.; Kratochvílová, Marie; Beran, Stanislav. Cestovní trombóza. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května, 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


126. Marešová, Jana; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Jelínková, Ludmila; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Výskyt plicní arteriální hypertenze u systémových onemocnění pojiva (monocentrická prospektivní studie).. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.květana 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


127. Mehta, A.; Clarke, J. T. R.; Giugliani, R.; Elliot, P.; Linhart, Aleš; Beck, M.; Sunder-Plassmann, G. Natural course of Fabry disease: changing pattern of causes of death in FOS - Fabry Outcome Survey. Journal of Medical Genetics. 46 s.548-552; 2009.


128. Mills, Peter; Timmis, Adam; Huber, Kurt; Ector, Hugo; Lancellotti, Patrizio; Masic, Izet; Ivanusa, Mario; Antoniades, Loizos; Aschermann, Michael at all. The role of European national Journals in Esducation. Hellenic Journal of Cardiology. 50 s.461-464; 2009.


129. Mills, Peter; Timmis, Adam; Huber, Kurt; Ector, Hugo; Lancellotti, Patrizio; Masic, Izet; Ivanusa, Mario; Antoniades, Loizos; Aschermann, Michael at all. The role of European national Journals in Esducation. Heart. 95(24): s.e3; 2009.


130. Mlejnský, F.; Lindner, Jaroslav; Bělohlávek, Jan; Kunstýř, J.; Vykydal, I.; Prskavec, T.; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Tošovský, Jan. Urgentní zavedení veno-arteriálního ECMO jako rescue postup při zhroucení oběhu v důsledku masivní plicní embolie. 3. symposium pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS, 9.-10.ledna 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.554-554; 2009.


131. Motovská, Zuzana; Widimský, Petr; Petr, Robert; Bílková, Dana; Marinov, Iuri; Šimek, Stanislav; Kala, Pet. Factors unfluencing clopidogrel efficacy in patients with stable coronary artery disease undergoing elective percutaneous coronary intervention: Statin´s advantage and the smoking "paradox". Journal of Cardiovascular Pharmacology. 53(5): s.368-372; 2009.


132. Motovská, Zuzana; Widimský, Petr; Petr, Robert; Bílková, Dana; Marinov, Iuri; Šimek, Stanislav; Kala, Pet. Factors unfluencing clopidogrel efficacy in patients with stable coronary artery disease undergoing elective percutaneous coronary intervention: Statin´s advantage and the smoking "paradox" 17.výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009,, Brno. Cor et Vasa. 51(suppl.): s.; 2009.


133. Motovská, Zuzana; Widimský, Petr; Kvasnička, Jan; Petr, Robert; Bílková, Dana; Hájková, J.; Marinov, Iuri; Šimek, Stanislav; Kala, Pet. High loading dose of clopidogrel is unable to satisfactorily inhibit platelet reactivity in patients with glycoprotein IMA gene polymorphism: A genetic substudy of PRAGUE-8 trial. Blood Coagulation and Fibrinolysis. 20(4): s.257-262; 2009.


134. Motovská, Zuzana; Widimský, Petr; Petr, Robert; Bílková, Dana; Marinov, Iuri; Šimek, Stanislav; Kala, Petr. Optimal pretreatment timing for high load dosing (600 mg) of clopidogrel before planned percutaneous coronary intervention for maximal antiplatelet effectiveness.17.výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. 51(supll.): s.; 2009.


135. Nožičková, J.; Trčková, Radka; Škorvagová, M.; Janáčková, Viola; Holubová, Eva; Hrušková, Jana; Danzig, Vilém; Dostál, Ondřej; Jirát, SImon. Roel sestry při pletyzmografickém vyšetření. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


136. Pařenica, J.; Bělohlávek, Jan; Fedorco, M.; Kettner, J. Linhart ,. Aleš; Miklík, E.; Pěnička M.; Špinar, J.; Tomčíková, D.; Vítovec, J. Ahead main - multicentrický registr akutního srdečního selhání, základní charakteristika a hospitalizační mortalita. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


137. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Vítovec, Miroslav; Táborská, Kateřina; Poláček, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Efekt plicní endarterectomie na tíži sekundární trikuspidální regurgitace u jedinců s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí: střednědobé echokardiografické sledování. ECHODNY 2009, 18.-19.září 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(9): s.647-647; 2009.


138. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Táborská, Kateřina; Vítovec, Miroslav; Poláček, Pavel; Kuchynka, Petr; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Effects of pulmonary thromboendartectomy on echocardiographic parameters in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: one-year follow-up. ESC Congress 2009, 29 Auf - 2 Sep 2009, Barcelona - Spain. European Heart Journal. 30(Abstract Suppl.): s.109-109; 2009.


139. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Táborská, Kateřina; Vítovec, Miroslav; Poláček, Pavel; Linhart, Aleš. Mid-term echocardiographic follow-up of the patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary thromboendarterectomy. EuroECHO 2009, 13th annual meeting 9-12 december 2009, Madrid, Spain. European Journal of Echocardiography. 10(suppl.2): s.ii15-ii15; 2009.


140. Paleček, Tomáš; Beran, Stanislav; Šmíd, Ondřej; Mitáš, Petr. Subakutní uzávěr arteria axillaris, vzniklý na podkladě embolizace z tumoru plic prorůstajícího do levé síně. Cor et Vasa. 51(2): s.136-136; 2009.


141. Paleček, Tomáš; Elleder, Milan; Magage, Sudheera Aklakalanka; Goláň, Lubor; Buchtová, M.; Linhart, Aleš. Kardiální varianta Fabryho choroby manifestující se jako hypertrofická kardiomyopatie s těžkou mid-venntrikulární obstrukcí. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května, 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


142. Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Vítková, Ivana; Hulínská, Dagmar; Schramlová, Jana; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Zánětlivá kardiomyopatie: součsný pohled na diagnostiku a léčbu, vlastní zkušenosti. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy). (14): s.29-32; 2009.


143. Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš. MSM0021620817, assignee. Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory: co dokážeme v roce 2009. Echocardiographic assessment of left ventricular diastolic function: what we able to do in 2009. Cor et Vasa. 51(11-12): s.789-804; 2009.


144. Paleček, Tomáš; Lindner, Jaroslav; Mlejnský, František; Ambrož, David; Vondráček, Petr; Linhart, Aleš. Membranózní defekt komorového septa s hemodynamikou defektu Gerbodeho typu při perforaci septálního cípu trikuspidální chlopně. Cor et Vasa. 51(5): s.358-359; 2009.


145. Paleček, Tomáš; Magage, Sudheera Aklakalanka; Ledvinová, Jana; Poupětová, H.; Elleder, Milan; Goláň, Lubor; Linhart, Aleš. "Cardiac Variant" of Fabry disease mimicking hypertrophic cardiomyopathy with severe midventricular obstruction: a case presentation. 9th Annual European Round Table Meeting on Fabry Disease. Athens, Greece, oct 17-18, 2009. Clinical Therapeutics. 31(Suppl.A): s. S33-S34; 2009.


146. Paleček, Tomáš; Magage, Sudheera Aklakalanka; Goláň, Lubor; Dostálová, Gabriela; Elleder, Milan; Buchtová, Miroslava; Linhart, Aleš. Kardiální varianta Fabryho choroby manifestující se jako hypertrofická kardiostimulace s těžkou mid-ventrikulární obstrukcí. Cor et Vasa. 51(11-12): s.824-825; 2009.


147. Parenica, J.; Špinar, J.; Miklík, R.; Linhart, Aleš; Vítovec, J.; Widimský, Petr; Bělohlávek, Jan; Fedorco, M.; Kettner, J.; Tomčíková, D. In hospital mortality in patients hospitalized for acute heart failure. ESC Congress 2009, Barcelona, Spain, 29 august-2 september 2009. European Heart Journal. 30(Abstract suppl.): s.713-713; 2009.


148. Peleška, Jan; Anger, Zdeněk; Buchtela, D.; Tomečková, Marie; Veselý, A.; Zvárová, Marie; Zvolský, M. Usnadnění práce lékaře při použití formalizovaných českých hypertenzních doporučení. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


149. Pšenička, Miroslav. Elektrofyziologické vyšetření. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.84-88; 2009 (480 s.)


150. Pšenička, Miroslav. Resynchronizační terapie. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.140-143; 2009 (480 s.)


151. Pšenička, Miroslav. Syndrom chorého sinu. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.209-212; 2009 (480 s.)


152. Piťha, J.; Staněk, V.; Aschermann, Michael; Skalická, Hana; Matoušková, J.; Kruger, A.; Pěnička, M.; Hrabáková, H.; Veselka, J.; Hájek, P. Vliv pozitivní rodinné anamnézy na věk manifestace akutního koronárního syndromu a na kardiovaskulární rizikové faktory u žen. 17.výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


153. Poláček, Pavel; Bělohlávek, Jan; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš. Hospitalizace nemocných s plicní hypertenzí na koronání jednotce - indikace, léčba. 7. konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 3.-5.prosince 2009, Karlovy Vary. Intervenční a akutní kardiologie. 8(suppl.B): s.B13-B13; 2009.


154. Poláček, Pavel; Slováková, A.; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš. Postižení srdce při sarkoidóze - přehled problematiky a kisuistika. 3.symposium pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS, 9.-10.ledna 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.555-555; 2009.


155. Poláček, Pavel; Vítovec, Miroslav; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Kuchynka, Petr; Bruthans, J.; Cífková, Renata; Linhart, Aleš. Vztah různých parametrů diastolické funkce levé komory k výsledku testu šestiminutové chůze u náhodného populačního vzorku. ECHODNY 2009, 18.-19.září 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(9): s.647-648; 2009.


156. Pravečková, Alena; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Lindner, Jaroslav; Linhart, Aleš. Primární trikuspidální regurgitace vzniklá v důsledku tupého traumatu hrudníku při autohavárii. Primary tricuspid regurgitation resulting from blunt chest injury sustained in a car accident. Cor et Vasa. 51(11-12): s.813-816; 2009.


157. Pretl, M.; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Šonka, K. Improvement of severe precapillary pulmonary hypertension. 23rd Annual Meeting of the Associated-Professional-Sleep-Societies, Seatle, USA, 11 June 2009. Sleep. 32(Suppl.S): s.A339-A339; 2009.


158. Procházka, Pavel; Vařejka, Petr. Posttraumatic arteriovenous fistula. 34. Angiological Days 2009, Prague, February 26-28,2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.40-40; 2009.


159. Rohn, Vilém; Špaček, Miroslav; Bělohlávek, Jan; Tošovský, Jan. Cardiogenic shock in patient with posterior postinfarction septal rupture- successful treatment with extracoporeal membrane oxygenation (ECMO) as a ventricular assist device. Kardiogenní šok u pacientky se zadní poinfarktovou rupturou komorového septa - úspěšná léčba pomocí ECMO jako mechanické srdeční podpory. Journal of Cardiac Surgery IF=0.754. 24(4): s.435-436; 2009.


160. Roztočil, Karel; Karetová, Debora; Vojtíšková, Jana. Projekt MOET v České republice. Edukace angiologů i praktických lékařů v problematice ICHDK. Medical Tribune - příloha Kardiologie. 5(14): s.C4-C4; 2009.


161. Skalická, Hana; Horák, Jan; Pěnička, M.; Kobylka, P.; Pytlík, R.; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Echocardiography assessment of left ventricular function and remodeling after intracoronary bone marrow mononuclear cell implantation in patients with a large anterior myocardial infarction. EuroECHO 2009. 13th annual meeting 9-12 december 2009, Madrid, Spain. European Journal of Echocardiography. 10(suppl.2): s.ii66-ii66; 2009.


162. Skalická, Hana jr.; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš; Kobylka, P. Infarkt myokardu, remodelace levé komory a buněčná terapie. Myocardial infarction, left ventricular remodelation and cellular therapy. Vnitřní lékařství. 55(1): s.37-44; 2009.


163. Skalická, Hana; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Pěnička, M.; Kobylka, P. Intracoronary injection of autologous bone marrow-derived mononuclaer cells in patients with large anterior acute myocardial infarction: 24 month follow up. EuroECHO 2009, 13th annual meeting 9-12 december 2009, Madrid, Spain. European Journal of Echocardiography. 10(suppl.2): s.ii69-ii69; 2009.


164. Skalická, Hana; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Kobylka, Petr. Intrakoronární aplikace kmenových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu, dosavadní klinické zkušenosti a perspektiva. Intracoronary delivery of stem cells in patients with acute myocardial infarction. The clinical experience obtained to date and prospects. Cor et Vasa. 51(7-8): s.513-519; 2009.


165. Skalická, Hana; Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Šonka, M.; Uhrová, J.; Dostál, Ondřej; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Hodnocení regrese aterosklerotických plátů v koronárních tepnách intravasculárním ultrazvukem a virtuální histologií - vliv vysokodávkovaného podávání atorvastatinu (80mg/den) v kombinaci s ezetimebem. Den mladých kardiologiů 17.6.2009, Brno. Cor et Vasa. 51(7-8): s.548-549; 2009.


166. Táborský, Miloš; Kautzner, Josef; Bytešník, Jan; Čihák, Robert; Haman, Luděk; Heinc, Petr; Kozák, Milan; Křivan, Luboš; Lefflerová, Kateřina; Lukl, Jan; Pšenička, Miroslav; Šedivá, Lucie; Clašínová, Jitka; Tauchman, Miroslav. Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009. Cor et Vasa. 51(9): s.302-614; 2009.


167. Tomašov, P.; Perrot, A.; Hájek, P.; Hubáček, J.; Adámková, V.; Staněk, V.; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael; Táborský, M.; Veselka, Josef. Analýza funkčního polymorfismu v promotoru genu pro connective tissue growth factor u pacientů s akutním koronárními syndromy. 17. výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


168. Trčková, Radka; Linhart, Aleš. Vrozené vývojové vady. ECHODNY 2009, 18.-19.září 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(9): s.652-652; 2009.


169. Vařejka, Petr. Therapeutic possibilities in early stages of chronic venous insufficiency. 34. Angiological days 2009, Prague, February 26-28, 2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.26-26; 2009.


170. Vítovec, Miroslav; Goláň, Lubor; Roztočil, K.; Linhart, Aleš. The development persistent thrombosis masses in patients with deep venous thrombosis randomized to long-term anticoagulation treatment. Vasa. 38(3): s.238-44; 2009.


171. Vítovec, Miroslav; Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Linhart, Aleš. Stress Doppler echocardiography: the estimation of pulmonary artery systolic pressure at peak and within early recovery phase. EuroECHO 2009. 13th annual meeting 9-12 december 2009, Madrid, Spain. European Journal of Echocardiography. 10(suppl.2): s.ii16-ii16; 2009.


172. Vítovec, Miroslav; Pecháček, Václav. Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil. Cor et Vasa. 51(1): s.55-66; 2009.


173. Vojkova, L.; Zima, Tomáš; Tesař, V.; Michalova, J.; Přikryl, P.; Dostálová, Gabriela; Linhart, Aleš. Study of urinary proteomes in anderson-fabry disease. 34th Congress Prague, Jul 4-9, 2009. FEBS Journal. 276(Suppl.1): s. 84-84; 2009.


174. Zemanová, I.; Vidim, T.; Slabým J.; Heller, Samuel. Significance of screening for abdominal aortic aneurysm (AAA). 34. Angiological days, Prague February 26-28,2009. CEVJ - Central European Vascular Journal. 5(1): s.10-10; 2009.


175. Zima, Tomáš; Šťovíček, Petr. Zařízení pro monitorování psychofyziologického stavu člověka. The device for the monitoring of the human psycho-physiological state. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR; 2009. s.6.


176. Šimek, Stanislav. Perkutánní koronární intervence. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.226-227; 2009 (480 s.)


177. Šimek, Stanislav. Zprůchodnění infarktové tepny perkutánní koronární intervencí. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. ISSN: 4.dopl. a přeprac. vyd; Praha: Galén. : s.267-269; 2009 (480 s.)


178. Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael. Akutní infarkt myokardu u diabetiků. Postgraduální medicína. (mimořádná příloha): s.6-11; 2009.


179. Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Humhal, Jiří; Řezníček, Vít; Aschermann, Michael. MSM 0021620817, assignee. Extrakce trombů zlepšuje prognótu u pacientů s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 51(suppl 1): s.53-57; 2009.


180. Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Linhart, Aleš. Perforace koronární tepny. 7. konference Pracovní skupiony Akutní kardiologie ČKS, 3.-5.prosinec 2009, Karlovy Vary. Intervenční a akutní kardiologie. 8(suppl.B): s.B14-B15; 2009.


181. Šimek, Stanislav; Horák, Jan. Péče o pacienta po perkutánní koronární intervenci. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 1(3): s.89-95; 2009.


182. Šimek, Stanislav; Mrázek, Vratislav; Horák, Jan; Kovárník, Tomáš; Kuchynka, Petr; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš. Stenting with a Combined intravascular ultrasoun-coronary stent delivery system: one center experince. 21st Annual conference San Francisco, Sep 21-25,2009. American Journal of Cardiology. 104(6A): s.164D-164D; 2009.


183. Šimek, Stanislav; Widimský, Petr; Motovská, Zuzana; Kala, P.; Pudil, R.; Skalická, Hana; Kuchynka, Petr; Petr, R.; Holm, František; Aschermann, Michael. Women undergoing coronary angiography have increased risk of bleeding compared to men. ESC Congress 2009, Barcelona, Spain, 29 August - 2 September 2009. European Heart Journal. 30(Abstract suppl.): s.530-530; 2009.


184. Šimková, I.; Jansa, Pavel; Klepetko, W.; Lang, IM. Farmakoterapia reziduálnej plucnej hypertenzie.3. symposium pracovní skupiy Plicní cirkulace ČKS, 9.-10.ledna 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.555-556; 2009.


185. Šimková, Iveta; Podracký, Juraj; Brtko, Miroslav; Jansa, Pavel. Menej časté príčiny dysfunkcie pravej komory. Rare causes of right ventricular dysfunction. Kardiológia-Cardiology. 18(1): s.29-39; 2009.


186. Šmíd, Ondřej; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Král, Aleš; Linhart, Aleš. Neúspěšná trombolýza u plicní embolie. 7. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, 3.-5.prosince 2009, Karlovy Vary. Intervenční a akutní kardiologie. 8(suppl.B): s.B15-B15; 2009.


187. Šmíd, Ondřej; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Král, Aleš; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš. Trombolýza u submasivní plicní embolie. Trombolyzujeme efektivně? 3. symposium pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS 9.-10.ledna 2009, Špindlerův Mlýn. Cor et Vasa. 51(7-8): s.556-556; 2009.


188. Šmíd, Ondřej; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Král, Aleš; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš. Trombolýza u submasivní embolie. Kdy a proč?17.výroční sjezd ČKS, 10.-13.května 2009, Brno. Cor et Vasa. (suppl. č.1): s.; 2009.


Poslední změna: 28. říjen 2018 21:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯