2007

Knihy a kapitoly v knihách

1. Bultas, Jan: Aterogeneze, aterotrombóza. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.17-33. ISBN: 978-80-7345-001-4.


2. Jirát, Simon: Duplexní sonografie žilního systému. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.331-344. ISBN: 978-80-7345-001-4.


3. Karetová, Debora: Anatomie žilního systému dolních končetin. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.206-209. ISBN: 978-80-7345-001-4.


4. Karetová, Debora: Aneurysmata. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.146-159. ISBN: 978-80-7345-001-4.


5. Karetová, Debora: Chronická žilní trombóza. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.2269-275. ISBN: 978-80-7345-001-4.


6. Karetová, Debora: Flebotrombóza, tromboembolická nemoc. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.210-250. ISBN: 978-80-7345-001-4.


7. Karetová, Debora: Genetické a získané vlivy v etionatogenezi žilní trombózy a jejich dopad na léčbu - jak dlouho podávat antikoagulační medikaci v primární a sekundární prevenci? Angiologie 2007. Sv.2., Praha, Galen, 2007, 43-46. ISBN: 978-80-7262-464-5.


8. Karetová, Debora: Varixy dolních končetin. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.251-258. ISBN: 978-80-7345-001-4.


9. Karetová, Debora: Viscerální ischemie. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.132-145. ISBN: 978-80-7345-001-4.


10. Karetová, Debora: Žilní záněty. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.276-280. ISBN: 978-80-7345-001-4.


11. Linhart, Aleš: Funkce levé komory srdeční u hypertenze. Left ventricular function in arterial hypertension. Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr a. kol: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 5.sympozium - sborník přednášek, Praha, Triton, 2007, s.175-181. ISBN: 978-80-7254-962-7.


12. Staněk, František; Linhart, Aleš: Poruchy prokrvení CNS - onemocnění přívodných mozkových tepen v extrakraniálním úseku. Autor-editor publikace: Karetová, Debora; Staněk, František a. kol: Angiologie pro praxi., Praha, Jessenius Maxdorf, 2007, s.117-128. ISBN: 978-80-7345-001-4.


13. Susa, Zdeněk: Pneumologie. Pneumology. Autor-editor publikace: Hana Skalická a kol.: Předoperační vyšetření. Návody pro praxi., Praha, Grada, 2007, 66-73. 149 s. ISBN: 978-80-247-1079-2.Články ve sborníku


1. Horký, Karel: Kardiovaskulární a cerebrovaskulární komplikace psychotropních látek. Cardiovascular and psychotropic complications of psychotropic drugs. Autor-editor publikace: Widimský, Jiří jr a. kol: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 5.sympozium - sborník přednášek, Praha, Triton, 2007, s.165-174. ISBN: 978-80-7254-962-7.


2. Kautzner, Josef; Wichterle, Dan: Radiofrequency ablation of atrial fibrillation and atrial flutter: Who and When? Radiofrekvenční ablace fibrilace síní a flutteru síní: komu a kdy? Proceedings of the Mediterrannean Cardiology, Meeting in Taormina. Current News in Cardiology., Milan, Springer, 2007, s.23-27.

Články s IF

1. Banikazemi, Maryam; Bultas, Jan; Waldek, Stephen; Wilcox, William R.; Whitley, Chester b.; McDonald, Marie; Finkel, Richard; Packman, Seymour; Bichet, Daniel G.; Warnock, David G.; Desnick, Robert J. for the Fabry disease Clinical Trial Study Group: Agalsidase-beta therapy for advanced Fabry disease. A radomized trial. Annals of Internal Medicine 2007, 146, s.77-86. IF=15.516,


2. Cohen, Marc; Bhatt, Deepak L.; Alexander, John H.; Montalescot, Gilles; Bode, Christoph; Henry, Timothy; Tamby, Jean-Francois; Saaiman, Jan; Šimek, Stanislav; De Swart, Johannes on behalf of the SEPIA-PCI Trial Investigators: Randomized, Double-blind. dose-ranging study of otamixaban a novel parenteral, short-acting direct factor Xa inhibitor, in percutaneous coronary intervention.The SEPIA-PCI trial. Circulation, 2007, 115, s.2642-2651. IF=12.755


3. Germain, Dominique P.; Linhart, Aleš; Desnos, Michel; Hagege, Alain A.: Cardiomyopathies métaboliques d´origine génétique. Presse Medicale 2007, 36, (č.hors-série 1), s.1548-1554. IF=0.496,


4. Havránek, Štěpán; Šťovíček, Petr; Pšenička, Miroslav; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš: Heart rate turbulence after ventricular pacing trains during programmed ventricular stimulation. Turbulence srdeční frekvence po stimulačních trainech při programované stimulaci komor. PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) 2007, 30, (č.suppl.1), s.S170-S173. IF=1.561,


5. Holaj, Robert; Zelinka, Tomáš; Wichterle, Dan; Petrák, Ondřej; Štrauch, Branislav; Widimský, Jiří jr: Increased intima - media thickness of the common carotid artery in primary aldosteronism in comparison with essential hypertension. Zvýšená tloušťka intimy-medie ve společné karotidě u pacientů s primárním hyperaldosteronismem a esenciální hypertenzí. Journal of Hypertension 2007, 25, (č.7), s.1451-1457. IF=4.364,


6. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Ambrož, David; Linhart, Aleš: Pulmonary arterial hypertension - the chanllenge in diagnosis and treatment. Plicní arteriální hypertenze - výzva pro diagnostiku a léčbu. Current Medical Research and Opinion 2007, 23, (č.suppl.2), s.S3-S9. IF=2.962,


7. Kiviniemi, Antti M.; Tulppo, Mikko P.; Wichterle, Dan; Hautala, Arto J.; Tiinanen, Suvi; Seppänen, Tapio; Mäkikallio, Timo h.; Huikuri, Heikki v.: Novel spectral indexes of heart rate variability as predictors of sudden and non-sudden cardiac death after an acute myocardial infarction. Nové spektrální ukazatele variability srdeční frekvence jako prediktory arytmické a nearytmické mortality po akutním infarktu myokardu. Annals of Medicine 2007, 39, s.54-62. IF=5.779,


8. Linhart, Aleš; Elliott, Perry M.: The heart in Anderson-Fabry disease and other lysosomal storage disorders. Srdce u Andreson-Fabry nemoci a u dalších lysozomiálních střádavých onemocnění. Heart, 2007, 93, s.528-535. IF=4.141


9. Linhart, Aleš; Kampmann, Christoph; Zamorano, José L.; Sunder-Plassmann, Gere; Beck, Martin; Mehta, Atul; Elliot Perry M. on behalf of European FOS Investigators; Bultas, Jan; Karetová, Debora; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Magage, Sudheera Aklakalanka: Cardiac manifestations of Anderson-Fabry disease: results from the international Fabry outcome survey. Kardiální manifestace Anderson-Fabryho Choroby: výsledky z mezinárodního Fabry Outcome Survey. European Heart Journal 2007, 28, (č.10), s.1228-1235. IF=7.923,


10. Merta, Miroslav; Reiterová, Jana; Ledvinová, Jana; Poupětová, Helena; Dobrovolný, Robert; Ryšavá, Romana; Maixnerová, Dita; Bultas, Jan; Motáň, Jiří; Slivková, Jitka; Sobotová, Doris; Smržová, Jana; Tesař, Vladimír: A nationwide blood spot screening study for Fabry diasesa in Czech Republic haemodialysis patient population. Nephrology Dialysis Transplantation 2007, 22, (č.1), s.179-186. IF=3.167,


11. Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Hlubocká, Zuzana; Horák, Jan; Škvařilová, Marcela; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Pulmonary artery pulsatility indexes in differentiating chronic pulmonary thromboembolism from pulmonary arterial hypertension. Využití indexů pulzatility pulmonální artérie v diferenciální diagnostice chronického tromboembolizmu a plicní arteriální hypertenze. Current Medical Research and Opinion 2007,23,(č.suppl.2),s.S35-S41. IF=2.962,


12. Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Comparison of early diastolic annular velocities measured at various sites of mitral annulus in detecton of mild to moderate left ventricular diastolic dysfunction. Srovnání časně diastolických rychlostí měřených na různých rozích mitrálního anulu v diagnostice lehké a středně těžké diastolické dysfunkce levé komory. Heart Vessels 2007, 22, s.67-72. IF=1.043,


13. Pěnička, Martin; Horák, Jan; Kobylka, Petr; Pytlík, Robert; Kozák, Tomáš; Bělohlávek, Otakar; Lang, Otto; Skalická, Hana; Šimek, Stanislav; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael; Widimský, Petr: Intracoronary injection of autologous bone Marrow-Derived mononuclear cells in patients with large anterior acute myocardial infarction. A prematurely terminated randomized study. Journal of the American College and Cardiology 2007, 24, (č.24), s.2373-2374. IF=11.054,


14. Vráblík, Michal; Štulc, Tomáš; Kasalová, Zdislava jr.; Marinov, I.; Malík, Jan; Šimek, Jan; Svobodová, Helena; Zídková, Kateřina; Češka, Richard: Folic acid does not improve surrogate markers of early atherosclerosis in atorvastatin-treated patients. Kyselina listová nezlepšuje markery časné aterosklerózy u nemocných léčených atorvastatinem. Nutrition Research 2007, 27, (č.3), s.181-185. IF=0.683,


15. Wichterle, Dan; Bulková, Veronika; Fikar, Miroslav; Havránek, Štěpán; Šťovíček, Petr: Heart rate turbulence after atrial premature complexes depends on coupling interval and atrioventricular nodal conduction. Turbulence srdeční frekvence po síňových extrasystolách závisí na jejich vazebném intervalu a rychlosti atrioventrikulárního převodu. PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) 2007, 30, (č.suppl.1), s.S174-S177. IF=1.561,


16. Widimský, Petr; Bílková, Dana; Penička, Martin; Novák, Martin; Lániková, Miroslava; Porízka, Vladimír; Groch, Ladislav; Želízko, Michael; Buděšínský, Tomáš; Aschermann, Michael on behalf of the PRAGUE Study Group Investigators; Šimek, Stanislav; Linhart, Aleš; Bělohlávek, Jan: Long-term outcomes of patients with acute myocardial infarction presenting to hospitals without catheterization laboratory and randomized to immedate thrombolysis or interhospital transport for primary percutaneous coronary intervention. Five year´s follow-up of the PRAGUE-2 trial. Dlouhodobé výsledky pacientů s akutním infarktem myokardu, kteří byli přijati do nemocnice ku katetrizační laboratoře a byli randomizování k okamžité trombolýze nebo transportu k primární PTCA - 5leté sledování nemocných ze studie PRAGUE-2. European Heart Journal 2007, 28, s.679-684. IF=7.923,


17. Widimský, Petr; Želízko, Michael; Jánský, Petr; Toušek, František; Holm, František; Aschermann, Michael on behalf of the CZECH investigators: The incidence, treatment strategies and outcomes of acute coronary syndromes in the "reperfusion network" of different hospital types in the Czech Republic: Results of the Czech evaluation of acute coronary syndromes in hospitalized patients (CZECH) registry. Incidence strategie léčby a dlouhodobé výsledky nemocných s akutními koronárními syndromy. Vyhodnocení registru CZECH - nemocných hospitalizovaných v různých typech nemocnic. International Journal of Cardiology, 2007, 119, s.212-219. IF=2.878

Články bez IF

1. Aschermann, Michael; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Linhart, Aleš: Chronické pravostranné srdeční selhání - patofyziologie. Pathophysiology of chronic right heart insufficiency. Postgraduální medicína, 2007, (č.Mimořádná příloha), s.6-10.


2. Aschermann, Michael; Jansa, Pavel; Ambrož, David: Medikamentózní léčba plicní arteriální hypertenze. Pharmacotherapy of pulmonary arterial hypertension. Medical tribune- Kompendium ambulantní medicíny, 2007, 3, (č.21), s.6-7.


3. Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Ateroskleróza dětského věku - vztah patogeneze a primární prevence. Atherosclerosis in childhood - relationship of pathogenesis and primary. Postgraduální medicína, 2007, 9, (č.4), s.399-402.


4. Aschermann, Michael; Sedláček, Kamil; Aschermann, Ondřej; Linhart, Aleš: Molekulární genetika infarktu myokardu. Molecular genetics of myocardial infarction. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.4), s.348-353.


5. Aschermann, Ondřej; Formánek, Pavel; Kmoníček, Petr; Hynie, Pavel; Aschermann, Michael: Lékové stenty - jejich pozice v intervenční kardiologii v roce 2007. Druf eluting medicina - thein role in interventions in the year 2007. Postgraduální medicína- Mimořádná příloha, 2007, s.31-36.


6. Aschermann, Ondřej; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční - rozdíl mezi ženami a muži. Atherosclerosis and ischemic heart disease - differences between men and women. Postgraduální medicína, 2007, 9, (č.4), s.404-408.


7. Bartůněk, Petr; Goričan, Karel; Veiser, Tomáš; Mrázek, Vratislav; Vařejka, Petr; Hulínská Dagmar: Informační hodnota průkazu antiborrelových protilátek u zdravých dárců krve a rizikové skupiny populace. The information value of detection of borrelia antibodies in the healthy blood donors and in the population at risk. Časopis lékařů českých, 2007, 146, (č.7), s.603-607.


8. Bělohlávek, Jan; Aschermann, Michael; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš: Akutní pravostranné srdeční selhání s důrazem na problematiku kriticky nemocných. Postgraduální medicína, 2007, (č.Mimořádná příloha), s.34-38.


9. Bělohlávek, Jan; Linhart, Aleš: Ruptura komorového septa u akutního infarktu myokardu. Interventricular septal rupture related to acute myocardial infarction. Kardiofórum, 2007, 5, (č.4), s.14-19.


10. Bultas, Jan: Hypertenze: která antihypertenziva vybrat? Současná klinická praxe, 2007, 6, (č.1), s.25-28.


11. Bultas, Jan: Kam směřuje farmakoterapie kardiovaskulárních chorob? Where is cardiovascular disease pharmacotherapy going? Remedia, 2007, 17, (č.3), s.224-231.


12. Bultas, Jan; Karetová, Debora: Fondaparinux v léčbě akutních koronárních příhod. Farmakoterapie, 2007, (č.4), s.303-305.


13. Bultas, Jan; Karetová, Debora: Je protidestičková léčba indikována v primární prevenci? Is anti-platelet treatment indicated in primary prevention? Kardiologická revue, 2007, 9, (č.4), s.242-246.


14. Dostál, Ondřej; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Kuchynka, Petr; Linhart, Aleš: Infarkt myokardu u starších pacientů. Myocardial nfarction in elderly patients. Kardiologická revue, 2007, 9, (č.2), s.82-87.

15. Dytrych, Vladimír; Bělohlávek, Jan; Lindner, Jaroslav; Grus, Tomáš; Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Poláček, Pavel; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Subakutní ruptura volné stěny levé komory u nemocného s non-STEMI inferolaterálně. prezentující se kardiogenním šokem a kritickou končetinovou ischémií. Subacute rupture of the free left ventricular wall in a patient with inferolateral non-STEMI presenting by cardiogenic shock and critical limb ischemia. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.9), s.313-317.


16. Horký, Karel: Představuje inhibitor reninu aliskiren nové výhledové možnosti v léčbě kardiovaskulárních onemocnění? Does aliskiren a new inhibitor of renin, represent new prospective possibilities in the therapy of cardiovascular diseases? Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.4), s.364-370.


17. Horký, Karel: Postavení blokátorů aldosteronu v léčbě hypertenze a dalších kardiovaskulárních onemocnění. Position of aldosterone blockers in the therapy of hypertension and other cardiovascular diseases. Postgraduální medicína, 2007, 9, (č.6), s.647-651.


18. Jansa, Pavel: Chronická plicní hypertenze a možnosti její léčby. Chronic pulmonary hypertension and ways of treatment. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2007, 4, (č.3), s.25-29.


19. Jansa, Pavel; Ambrož, David; Marešová, Jana; Jelínková, Ludmila; Poláček, Pavel; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Dlouhodobé zkušenosti s infuzní léčbou treprostinilem u nemocných s plicní arteriální hypertenzí v České republice. Long term experience with treprostinil treatment in patients with pulmonary arterial hypertension in the Czech republic. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.4), s.333-337.


20. Jansa, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Poláček, Pavel; Marešová, Jana; Jelínková, Ludmila; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Plicní arteriální hypertenze. Pulmonary arterial hypertension. Kardiologická revue, 2007, 9, (č.3), s.145-153.


21. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Antagonisté receptorů pro endotelin v léčbě plicní arteriální hypertenze. Endothelin receptor antagonists in the treatment of pulmonary arterial hypertension. Remedia, 2007, 17, (č.3), s.270-273.


22. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Ambrož, David; Marešová, Jana; Poláček, Pavel; Linhart, Aleš: Chronické pravostranné srdeční selhání - klinický obraz a léčba. Postgraduální medicína, 2007, (č.Mimořádná příloha), s.16-20.

23. Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Mayer, Eckhard; Paleček, Tomáš; Heller, Samuel; Křivánek, Jiří; Ambrož, David; Aschermann, Michael; Tošovský, Jan; Linhart, Aleš: Chronická tromboembolická plicní hypertenze. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Intervenční a akutní kardiologie, 2007, 6, (č.suppl.B), s.B34-B38.


24. Karetová, Debora: Trombofilní stavy - indikace vyšetření, interpretace výsledků, dopady na preventivně-léčebné postupy. Postgraduální medicína, 2007, 9, (č.4), s.356-360.


25. Karetová, Debora; Bultas, Jan: Postavení venotonik v léčbě chronické žilní insuficience. Role of venotonics in the treatment of chronic venous insuficiency. Remedia, 2007, 17, (č.3), s.263-269.

26. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Praktické hodnocení intravaskulárního ultrazvuku. Practical assessment of intravascular ultrasound. Intervenční a akutní kardiologie, 2007, 6, (č.1), s.24-29.


27. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Šimek, Stanislav; Hulínská, Dagmar; Magage, Sudheera Aklakalanka; Dostálová, Gabriela; Havránek, Štěpán; Linhart, Aleš: Zánětlivá kardiomyopatie na podkladě borreliové infekce, bez systémové sérologické odezvy. Inflammatory cardiomyopathy secondary to borrelia infection, without a systemic serologic response. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.11), s.426-430.


28. Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Kunstýř, Jan; Bláha, Jan; Rubeš, David; Grus, Tomáš; Linhart, Aleš; Kubzová, Kateřina; Ambrož, David; Tošovský, Jan; Aschermann, Michael: Chirurgická léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze. Surgical treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Kardiológia pre prax, 2007, 5, (č.2), s.85-90.


29. Linhart, Aleš: Praktický přístup k odlišení atletického srdce od hypertrofické kardiomyopatie. Practical approach for distinguishing athlete´s heart from hypertrophic cardiomyopathy. Kardiologická revue, 2007, 9, (č.suppl.), s.18-23.


30. Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Hypertrofie levé komory. Left ventricular hypertrophy. Postgraduální medicína, 2007, 9, (č.6), s.666-669.


31. Marešová, Jana; Jansa, Pavel; Bečvář, Radim; Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Linhart, Aleš: Plicní arteriální hypertenze u systémové sklerodermie. Pulmonary arterial hypertension in systemic sclerodermia. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2007, 4, (č.3), s.30-32.


32. Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš: Echokardiografie - základní neinvazivní metoda v diagnostice plicní hypertenze. Echocardiography - basic non-invasive method in pulmonary hypertension diagnostics. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2007, 4, (č.3), s.20-23.


33. Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Vyšetřovací metody - selhání pravého srdce. Right heart failure - noninvasive and invasive diagnostic methods. Postgraduální medicína, 2007, (č.Mimořádná příloha), s.21-26.

34. Piťha, Jan; Hubáček, Jaroslav A.; Staněk, Vladimír; Aschermann, Michael; Gebauerová, Marie; Hájek, Petr; Niederle, Petr; Penička, Martin; Veselka, Josef: Genetic determination of the prognosis in survivors of acute coronary syndromes. Study design and rationale for a multicenter study. Genetická determinace prognózy pacientů po akutním koronárním syndromu. Uspořádání studie a zdůvodnění multicentrické studie. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.4), s.134-137.


35. Poláček, Pavel; Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš: Chronická trombembolická plicní hypertenze - kazuistika úspěšné endarterektomie plicnice. Chronic thromboembolic puulmonary hypertension - a case of successful endarterectomy of the pulmonary artery. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2007, 4, (č.3), s.37-41.


36. Svobodová, Iveta; Bělohlávek, Jan; Grůnfeldová, H.; Linhart, Aleš: Indikace k uzávěru perzistujícího foramen ovale u nemocné s plicní hypertenzí a proběhlou paradoxní embolizací. Indication to occlusion of patent foramen ovale in patient with pulmonary hypertension after a cardioembolic stroke. Časopis lékařů českých, 2007, 146, (č.4), s.407-410.


37. Šimek, Stanislav: Farmakologická léčba po infarktu myokardu a její vliv na prognózu nemocného. The medicamentous treatment after myocardial infarction and its impact on patient´s prognosis. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2007, (č.10), s.12-15.


38. Šimek, Stanislav: Ischemická choroba srdeční - péče o pacienta po infarktu myokardu. Coronary heart disease - the care of patient after myocardial infarction. Medicína pro praxi, 2007, 4, (č.9), s.399-403.


39. Tegzová, D.; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Dušek, L.: Možnosti časné detekce závažných kardiovaskulárních projevů SLE. Possibilities of early detection of severe cardiovascular manifestation of SLE. Česká revmatologie, 2007, 15, (č.3), s.131-141.


40. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Pšenička, Miroslav; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Protokol pro použití terapeutické mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě. A protocol of therapeutic mild hypothermia in patients developing cardiac arrest. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.2), s.61-65.


41. Škvařilová, Marcela; Lindner, Jaroslav; Hanzová, B.; Dušková, J.; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael: Plicní hypertenze u Takayasuovy arteritidy. Pulmonary hypertension in Takayasu arteritis. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.1), s.71-77.


42. Šmíd, Ondřej; Bělohlávek, Jan: Káva a zdravotní rizika aneb proč kávu (ne)zakazovat. Coffee and health risks - should coffee stay forbidden. Kardiologie v primární péči, 2007, 2, (č.2), s.66-69.


43. Šmíd, Ondřej; Bělohlávek, Jan: Neinvazivní plicní ventilace – léčba respiračního selhání bez intubace.

Medicína po promoci, 2007, 8, (č.6), s.71-74


44. Tegzová, D.; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Dušek, L.: Výskyt echokardiograficky detekovaných kardiovaskulárních manifestací SLE. The incidence of cardiovascular manifestation detected by echocardiography in systemic lupus erythematosus. Česká revmatologie, 2007, 15, (č.2), s.64-71.


45. Vařejka, Petr; Linhart, Aleš: Akutní tepenný uzávěr - ohrožení končetiny i života nemocného. Postgraduální medicína- Mimořádná příloha, 2007, s.37-39.


46. Vik, Karel; Lindner, Jaroslav; Grus, Tomáš; Miler, Ivo; Táborský, Jan; Šlais, Marek; Aschermann, Michael; Tošovský, Jan: Arteria radialis, klinické výsledky a průchodnost štěpů po třech letech. Radial artery, clinical results and graft patency after 3 years. Intervenční a akutní kardiologie, 2007, 6, (č.1), s.12-15.


47. Widimský, Petr; Želízko, Michael; Jánský, Petr; Toušek, František; Holm, František; Aschermann, Michael on behalf of the CZECH investigators: Jak léčíme akutní koronární syndromy v České republice?. Výsledky registru "Czech". The incidence, treatment strategies and outcomes of acute coronary syndromes in the "reperfusion network" of different hospital types in the Czech Republic: Results of the Czech evaluation of acute coronary syndromes in hospitalized patients (CZECH) registry. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.7-8), s.K237-K239.

Abstrakta v časopisech s IF

1. Bulková, Veronika; Fiala, M.; Chovančík, J.; Wichterle, Dan; Branný, M.; Kautzner, Josef: Analysis of the medical care of patients with atrial fibrillation by local cardiologists in the Czech Republic. 10. International Workshop, Venice, Italy, October 7-10,2007. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2007, 18, (č.suppl.2), s.S22-S23. IF=3.475,


2. Bultas, Jan; Paleček, Tomáš; Dostálová, Gabriela; Karetová, Debora; Hájek, M.; Linhart, Aleš: Progression of left ventricular hypertrophy in Fabry disease is faster patients with phosphocreatine depletion: A phosphorus-31 magnetic resonance spectroscopy study. 7th Annual European Round Table on Fabry dsease. Clinical Therapeutics 2007, 29, (č.suppl.A), s.S24-S24. IF=3.261,


3. Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Right ventricular involvement in Fabry disease. 7th Annual European Round Table on Fabry disease. Clinical Therapeutics 2007, 29, (č.suppl.A), s.S23-S23. IF=3.261,


4. Horák, Jan; Penička, Martin; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Skalická, Hana; Widimský, Petr: Effectivity and safety of intracoronary autologous bone marrow stem cell transplantation in large anterior myocardial infarction - a randomized study.Efektivita a účinnost intrakoronární implantace autologních kmenových buněk kostní dřeně u velkého infarktu myokardu přední stěny - randomizovaná studie. 56th Annual scientific session, March 24-27, 2007, New Orleans. Journal of the American College and Cardiology 2007, 49, (č.9 suppl.A), s.201-201. IF=11.054,


5. Hulínská, Dagmar; Bartůněk, Petr; Goričan, Karel; Mrázek, Vratislav; Melter, O.; Hulínský, V.: Identification of Borrelia, anaplasma and bartonella spp in the blood and heart tissue of patients with dilated cardiomyopathy and endocarditis by specific nucleotide real-time sequence analysis and electron microscopy. Clinical Research in Cardiology, 2007, 96, (č.6), s.410-410. IF=1.442


6. Čihák, R.; Wichterle, Dan; Mlčochová, H.; Kautzner, Josef: Catheter ablation for atrial fibrillation using intracardiac echocardiography.Abstracts of the Meeting, Lisbon, Portugal, 24-27 June 2007. Europace, 2007, 9, (č.suppl.3), s.41-41. IF=1.376


7. Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Mayer, Eckhard; Grus, Tomáš; Paleček, Tomáš; Rubeš, David; Kubzová, Kateřina; Aschermann, Michael; Bláha, Jan; Linhart, Aleš: Thrombophilia and pulmonary endarterectomy. Trombofie a plicní endarterektomie. ESC Congress, Rakousko, Vídeň, 1.-5.9.2007. European Heart Journal, 2007, 28, (č.suppl.), s.181-182. IF=7.923


8. Paleček, Tomáš; Kořínek, Josef; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Aschermann, Michael; Chandrasekaran, Krishnaswany; Linhart, Aleš: Strain analysis identifies regional right ventricular contractile inhomogeneity after pulmonary endarterectomy: 2-dimensional strain echocardiographic study. Deformační analýza regionální kontraktilní nehomogenity prové komory po endarterektomii plicnice: 2D strain echokardiografická studie. 56th Annual scientific session, March 24-27, 2007, New Orleans. Journal of the American College and Cardiology 2007, 49, (č.9 suppl.A), s.407-407. IF=11.054,


9. Peichl, P.; Čihák, R.; Wichterle, Dan; Bytešník, J.; Kautzner, Josef: Catheter ablation of arrhythmic storm caused by polymorphic ventricular tachycardias in patients after myocardial infarction. Abstracts of the Meeting Lisbon, Portugal, 24-27 June 2007. Europace 2007, 9, (č.suppl.3), s.169-169. IF=1.376,


10. Pretl, Martin; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Šonka, Karel: Influence of sleep breathing disorders compensation on precapillary pulmonary hypertension - a pilot study.Vliv kompenzace ventilační poruchy ve spánku na prekapilární plicní hypertenzi - pilotní studie. 17th Meeting of the European Neurological Society, Řecko, Rhodos, 16.-20.6.2007. Journal of Neurology, 2007, 254, (č.suppl.3), s.197-197. IF=2.477


11. Pytlík, Robert; Chochola, Miroslav; Kobylka, Petr; Skalická, Lenka; Kideryová, Linda; Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Křivánek, Jiří; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Klener, Pavel: Autologous intraarterial infusion of bone marrow mononuclear cells in patients with critical leg ischemia. Autologní intraarteriální infuse mononukleárních buněk v kostní dřeně u pacientů s kritickou končetinovou ischémií. 36th Annual Scientific Meeting, Německo, Hamburg, 28.-30.9.2007. Experimental Hematology 2007, 35, (č.suppl.2), s.116-116. IF=3.147,


12. Tegzová, D.; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Dušek, L.: Incidence of cardiovascular manifestations of systemic lupus erythematosus detectable by echocardiography. Zvýšené hladiny sérového BAFF u nemocných se zánětlivými myopatiemi. 8th International Congress on SLE, Čína, Shanghai, 23.-27.5.2007. Lupus 2007, 16, (č.suppl.1), s.235-235. ImF=2.248,


13. Tegzová, D.; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Dušek, L.: Incidence of cardiovascular manifestations of systemic lupus erythematosus detectable by echocardiography. Výskyt echokardiograficky detekovaných kardiovaskulárních manifestací SLE. Annual European CCongress, Španělsko, Barcelova, 13.-16.6.2007. Annals of Rheumatic Disease 2007, 66, (č.suppl.II), s.484-484. ImF=6.411,


14. Wichterle, Dan; Křemen, V.; Čihák, R.; Kautzner, Josef: Comparison of two methods for identifying complex fractionated atrial electrograms. 10. International Workshop, Venice, Italy, October 7-10,2007. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2007, 18, (č.suppl.2), s.S35-S36. IF=3.475,


15. Wichterle, Dan; La Rovere, MT.; Schwartz, P.; Camm, A. John; Malík, Marek: Composite holter-based risk stratifier dentifies low-risk postinfarction patients with left ventricular dysfunction. Journal of the American College and Cardiology 2007, 49, (č.9 suppl.A), s.28-28. IF=11.054,


16. Wichterle, Dan; Peca, M.; Čihák, R.; Šimek, Jan; Bulková, Veronika; Holdová, K.; Kautzner, Josef: Real-time dominant frequency mapping of atrial fibrillation - feasibility study. Abstracts of the Meeting Lisbon, Portugal, 24-27 June 2007. Europace, 2007, 9, (č.suppl.3), s.102-102. IF=1.376

Abstrakta v časopisech bez IF

1. Ambrož, David; Jansa, Pavel; Pretl, Martin; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Těžká prekapilární plicní hypertenze u syndromu obstrukční spánkové apnoe. Severe precapillary pulmonary hypertension in the obstructive sleep apnea syndrome. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2007, 4, (č.3), s.33-36.


2. Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Změny vybraných echokardiografických parametrů funkce pravé komory po plicní endarterektomii.The changes of several echocardiographic parameters of right ventricular systolic function after pulmonary. 15. výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.3-3.


3. Ambrož, David; Pretl, M.; Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Šonka, K.; Linhart, Aleš: Vliv léčby syndromu obstrukční spánkové apnoe na těžkou plicní prekapilární hypertenzi. The effect of the treatment of obstructive sleep apnea on severe precapollary pulmonary hypertension. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K180-K180.


4. Aschermann, Michael; Widimský, Petr; Želízko, Michael; Janský, P.; Toušek, F.; Holm, František: CZECH - český registr akutníxch koronárních syndromů. CZECH - the czech registr of acute coronary syndromes. 14. kongres České internistické společnosti, září 2007, Praha. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.9), s.P4-P4.


5. Beran, Stanislav; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Skalická, Lenka; Jirát, Simon; Procházka, Pavel; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Catheter-directed thrombolysis for acute iliofemoral deep vein thrombosis in general faculty hospital. 32. Angiological days 2007, Prague, February 22-24, 2007. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2007, 6, (č.1), s.31-31.


6. Beran, Stanislav; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Skalická, Lenka; Jirát, Simon; Procházka, Pavel; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Intervenční léčba ileofemorální hluboké žilní trombózy na II.interní klinice. Catheter-directed thrombolysis for acute iliofemoral deep vein thrombosis in general faculty hospital, 2nd internal department. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.6-6.


7. Beran, Stanislav; Chochola, Miroslav; Pytlík, R.; Kobylka, P.; Skalická, Lenka; Kideryová, L.; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Křivánek, Jiří; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Využití intraarteriální infuze autologních mononukleárních buněk kostní dřeně v léčbě chronické kritické končetinové ischemie. Therapeutical potential of autologous transplantation of marrow celůls intraraterially in patients with critical limb ischaemia. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K181-K181.


8. Bílková, D.; Kočka, V.; Widimský, Petr; Penička, Martin; Novák, M.; Laníková, M.; Groch, Ladislav; Želízko, Michael; Buděšínský, Tomáš; Aschermann, Michael: Dlouhodobý výskyt revaskularizací po akutním infarktu myokardu. 5leté výsledky studie PRAGUE-2. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.7-8.


9. Bílková, D.; Kočka, V.; Widimský, Petr; Pěnička, Martin; Novák, M.; Laníková, M.; Pořízka, V.; Groch, Ladislav; Želízko, Michael; Buděšínský, Tomáš; Aschermann, Michael: Dlouhodobý výskyt revaskularizací po akutním infarktu myokardu. 5leté výsledky studie PRAGUE-2. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K181-K182.


10. Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Linhart, Aleš: Prognóza nemocných s akutním infarktem myokardu koplikovaným těžkým akutním selháním ledvin.5.konference, Karlovy Vary, 6-8.prosince 2007. Intervenční a akutní kardiologie, 2007, 6, (č.suppl.C), s.5-5.


11. Bělohlávek, Jan; Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Dytrych, Vladimír; Linhart, Aleš: Těžké akutní selhání ledvin s nutností hemoeliminační metody u nemocných s akutním infarktem myokardu. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.7-7.


12. Bulková, Veronika; Fiala, M.; Chovančík, J.; Wichterle, Dan; Čihák, J.; Branny, M.; Kautzner, Josef: Analýza souboru pacientů s fibrilací síní léčených ambulantními kardiology v České republice. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.13-13.


13. Chochola, Miroslav; Pytlík, P.; Kobylka, P.; Skalická, Lenka; Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Křivánek, Jiří; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Terapeutická vaskulogeneze u pacientů s kritickou končetinovou ischémií dolních končetin. Therapeutical potential of autologous transplantation of marrow cells intraarterially in patients with critical limb ischaemia.15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.38-38.


14. Chochola, Miroslav; Pytlík, P.; Kobylka, P.; Skalická, Lenka; Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Křivánek, Jiří; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Therapeutical potential of autologous transplantation of marrow cells intraarterially in patients with critical limb ischaemia. 32. Angiological days 2007, Prague, February 22-24, 2007. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2007, 6, (č.1), s.36-36.


15. Danzig, Vilém; Bani Hani, Amjad; Krška, Z.; Fried, M.; Linhart, Aleš: Dynamika základních klinických a echokardiologických parametrů po provedené gastrické bandáži. Echodny 2007, 20.-22.9.2007, Olomouc. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.9), s.K271-K271.


16. Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Postižení pravé komory u Fabryho choroby. Right ventricular involvement in Fabry disease. 15. výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.20-20.


17. Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Goláň, Lubor; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Postižení pravé komory u Fabryho choroby. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K183-K183.


18. Goláň, Lubor; Paleček, Tomáš; Vítovec, Miroslav; Šimek, Stanislav; Hlubocká, Zuzana; Kejřová, Eva; Poláček, Pavel; Bani Hani, Amjad; Ambrož, David; Linhart, Aleš: Morfologické změny kardiovaskulárního aparátu u pacientů s ischemckou chorobou srdeční - hmotnost levé komory srdeční a tloušťka intima a médie krčních tepen u pacientů po elektivní perkutánní koronární intervenci. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.27-27.


19. Goláň, Lubor; Šimek, Stanislav; Horák, Jan; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Beran, Stanislav; Skalická, Lenka; Dostál, Ondřej; Dostálová, Gabriela; Kuchynka, Petr; Linhart, Aleš: Metabolický syndrom a rozsah koronární aterosklerózy u pacientů po elektivní perkutánní koronární intervenci. Metabolit syndrome and extent of coronary atherosclerosis in patients after elective percutaneous coronary intervention. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.26-26.


20. Havránek, Štěpán; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Dytrych, Vladimír; Škulec, Roman; Linhart, Aleš: Vztah hyponatremie a akutního infarktu myokardu. Hyponatremia and acute myocardial infarction. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K183-K184.


21. Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Bulková, Veronika; Šťovíček, Petr; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš: Ventriculophasic modulation of intraartrial conduction in typical atrial flutter. Ventrikulofázická modulace intraarteriálního vedení u běžícího typického fluteru síní. Alpe-Adria Cardiology Meeting, Brno, May 13, 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.4), s.K122-K122.


22. Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Bulková, Veronika; Šťovíček, Petr; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš: Ventriculophasic modulation of intraartrial conduction in typical atrial flutter. Ventrikulofázická modulace intraarteriálního vedení u běžícího typického fluteru síní. 15. výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.suppl.4), s.28-29.


23. Havránek, Štěpán; Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Dytrych, Vladimír; Linhart, Aleš: Hyponatremie a akutní infarkt myokardu. Hyponatremia and acute myocardial infarction.15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.28-28.


24. Heller, Samuel; Vařejka, Petr; Beran, Stanislav; Skalická, Lenka; Chochola, Miroslav: Rheolytická trombektomie akutních cévních uzávěrů. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.29-29.


25. Hlubocká, Zuzana; Brůha, R.; Paleček, Tomáš; Petrtýl, J.; Urbánek, P.; Kaláb, M.; Linhart, Aleš: Průkaz přítomnosti intrapulmonálních zkratů kontrastní echokardiografií u nemocných s jaterní cirhózou a portální hypertenzí. Echodny 2007, 20.-22.9.2007, Olomouc. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.9), s.K272-K273.


26. Hlubocká, Zuzana; Jáchymová, Marie; Umnerová, Věra; Heller, Samuel; Peleška, Jan; Horký, Karel; Linhart, Aleš: Polymorfismy kndidátních genů u esenciální hypertenze a vztah k rezistenci na léčbu. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K184-K184.


27. Horák, Jan; Penička, Martin; Kobylka, P.; Pytlík, R.; Kozák, T.; Bělohlávek, O.; Skalická, Hana; Linhart, Aleš; Widimský, Petr: Klinické použití kmenových buněk kostní dřeně po akutním infarktu myokardu. Předčasně ukončená studie. Clinical use of bone marrow stem cells after acute myocardial infarction. A preamaturely termited study.15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.34-34.


28. Horký, Karel: Drogy a kardiovaskulární onemocnění. Psychotropic drugs and cardiovascular diseases.15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.35-35.


29. Horký, Karel: Některé nové možnosti inhibice renin-angiotenzinového systému (RAS). Some new possibilities of the renin-angiotensin system (RAS). 14. kongres České internistické společnosti, září 2007, Praha. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.9), s.P11-P12.


30. Čihák, R.; Wichterle, Dan; Mlčochová, H.; Kautzner, Josef: 3D mapovací metody při katetrizační ablaci pro fibrilaci síní. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.18-18.


31. Jančíková, L.; Trčková, Radka; Řeháková, Z.; Pšenička, Miroslav; Kejřová, Eva; Linhart, Aleš: Upgrade na biventrikulární stimulaci pro rozvoj pokročilého srdečního selhání u dosud konvenčně stimulovaných. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.40-40.


32. Janota, Tomáš; Jakubík, P.; Wichterle, Dan; Hradec, Jaromír; Krupička, J.; Benáková, H.; Sedláková, H.; Kábrtová, Eva; Zima, Tomáš: Předpovědní hodnota BNP po kardioverzi fibrilace síní pro dlouhodobé udržení sinusového rytmu. Echodny 2007, 20.-22.9.2007, Olomouc. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.9), s.K273-K274.


33. Jansa, Pavel; Jáchymová, Marie; Aschermann, Michael; Horák, Jan; Ambrož, David; Linhart, Aleš: Vliv genového polymorphismu Glu298Asp endoteliální No syntázy na akutní vazoreaktivitu u idiopatické plicní arteriální hypertenze. Effect of the Asp298 variant of endothelial nitric oxide synthase on acute pulmonary vasodilator testing response in idiopathic pulmonary arterial hypertension. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.41-41.


34. Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Aschermann, Michael; Šimková, I.; Goncalvesová, E.; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Naše zkušenosti s centralizací nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí. Our experience with centralization of pulmonary arterial hypertension. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.41-42.


35. Jelínková, Ludmila; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Marešová, Jana; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Korelace echokardiograficky a katetrizačně měřeného systolického tlaku v plicnici u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí. Den mladých kardiologiů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K185-K185.


36. Karetová, Debora; Skalická, Hana; Bani Hani, Amjad; Heller, Samuel; Šimek, Stanislav; Křivánek, Jiří: A case report: Takayasu arteritis- role of imaging methods, advances in the medical and interventional treatment. 32. Angiological days 2007, Prague, February 22-24, 2007. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2007, 6, (č.1), s.35-35.


37. Křečková, M.; Bělohlávek, Jan; Linhart, Aleš: Jak respektují nemocní s obezitou po kardiovaskulární příhodě doporučení ošetřujícího týmu? 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.54-55.


38. Kostková, I.; Kneřová, H.; Beran, Stanislav; Linhart, Aleš: Očetřovatelská péče o pacienta po endovaskulárním výkonu. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.51-51.


39. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Dostál, Ondřej; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Rozdíly v morfologii a složení plátů u nemocných se stabilní a nestabilní anginou pectoris. Studie s intravaskulárním ultrazvukem a virtuální histologií. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.51-51.


40. Kuchynka, Petr; Bultas, Jan; Hájek, M.; Paleček, Tomáš; Dostálová, Gabriela; Karetová, Debora; Magage, Sudheera Aklakalanka; Goláň, Lubor; Šimek, Stanislav; Linhart, Aleš: Vztah úrovně energetického metabolismu myokardu k progresi hmotnosti levé komory u nemocných s Fabryho chorobou. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.56-57.


41. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Vilikus, Z.; Táborská, Kateřina; Havránek, Štěpán; Linhart, Aleš: LV structural and functional changes in regular amateur cyclists. 11. Annual Meeting Lisboa, Portugal, 5-8 December 2007. European Journal of Echocardiography, 2007, 8, (č.suppl.1), s.S12-S12.


42. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Vilikus, Z.; Havránek, Štěpán; Táborská, Kateřina; Hlubocká, Zuzana; Goláň, Lubor; Linhart, Aleš: Systolická a diastolická funkce levé komory u amatérsky sportujících cyklistů ve srovnání se sedentární kontrolní populací. Echodny 2007, 20.-22.9.2007, Olomouc. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.9), s.K275-K275.


43. Kuchynka, Petr; Vilikus, Z.; Paleček, Tomáš; Táborská, Kateřina; Havránek, Štěpán; Linhart, Aleš: LV structural and functional changes in regular amateur cyclists. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K186-K186.


44. Kunstýř, Jan; Lindner, Jaroslav; Rubeš, David; Bláha, Jan; Jansa, Pavel; Lipš, Michal; Kotulák, Tomáš; Ambrož, David; Stříteský, Martin: Možnosti anestézie u plicní endarterektomie. Pulmonary endarterectomy and possibilities of anesthesia. 14. národní kongres České společnosti ČSARIM, Praha, 20.-21.9.2007. Sborník abstrakt, 2007, s.110-110.


45. Kunstýř, Jan; Rubeš, David; Bláha, Jan; Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Stříteský, Martin: Možnosti anestézie u PEA. Possibilities of anesthesia in pulmonary endarterectomy. 9.kardioanesteziologické dny s mezinárodní účastí, Pardubice, 19.-24.4.2007. Sborník abstrakt, 2007, s.1-1.


46. Lálová, Ilona; Bělohlávek, Jan: Kompetence sester na jednotkách intenzivní péče. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.59-60.


47. Lindner, Jaroslav; Maruna, Pavel; Bláha, Jan; Jansa, Pavel; Gürlich Robert; Grus, Tomáš; Kunstýř, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Straznický, M.; Tošovský, Jan: Cytokine response in patients with CTEPH undergoing pulmonary endarterectomy. Cytokinová odpověď u pacientů s CTEPH podstupujících plicní endarterektomii. Book of abstracts. USA, Houston, 5th Annual Current Trends in Cardiothoracic Surgery, Houston, 1.-2.6.2007, 2007, s.4-4.


48. Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Grus, Tomáš; Vítková, Ivana; Kunstýř, J.; Rubeš, D.; Kvasnička, Jan; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Časné výsledky plicní endarterektomie pacientů s plicní hypertenzí a antifosfolipidovým syndromem. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.60-61.


49. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Vliv enzymatické substituční terapie na strukturu a funkci levé komory u nemocných s Fabryho chorobou: prospektivní echokardiografická studie. The effect of enzymatic substitution therapy on left ventricular structure and function in patients with Fabry disease: a prospective echocardiographic study. Echodny 2007, 20.-22.9.2007, Olomouc. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.9), s.K276-K276.


50. Magage, Sudheera Aklakalanka; Jáchymová, Marie; Dostálová, Gabriela; Kuchynka, Petr; Havránek, Štěpán; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Genetický screening mutací genů zodpovědných za hypertrofickou kardiomyopatii: pilotní zkušenosti. Genetic screening of patients for mutations in sarcomeric genes responsible for hypertrophic cardiomyopathy, prelminary results. 15.výroční sjezd ČKS, 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.64-64.


51. Magage, Sudheera Aklakalanka; Jáchymová, Marie; Kuchynka, Petr; Havránek, Štěpán; Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Zima, Tomáš; Linhart, Aleš: Genetický screening mutací genů zodpovědných za hypertrofickou kardiomyopatii: pilotní zkušenosti. Genetic screening of patients for mutations in sarcomeric genes responsible for hypertrophic cardiomyopthy, prelminary results.14. kongres České internistické společnosti, září 2007, Praha. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.9), s.P36-P37.


52. Magage, Sudheera Aklakalanka; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Susa, Zdeněk; Bultas, Jan; Karetová, Debora; Dobrovolný, R.; Hřebíček, M.; Germain, D. P.; Linhart, Aleš: Natural history of the respiratory involvement in Anderson-Fabry disease. Přirozený vývoj dechového postižení u pacientů s Fabryho chorobou. Journal of Inherited Metabolic Disease, 2007, 30, s.790-799.


53. Marešová, Jana; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Stříteský, M.; Bláha, J.: Nekardiální operace u pacientů s plicní hypertenzí. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.66-67.


54. Mlčochová, H.; Němcová, I.; Čihák, R.; Wichterle, Dan; Kautzner, Josef: Catheter ablation of atrial fibrilation navigated by 3D mapping systems: CARTO Merge or NavX. 13. World Congress, Rome, Italy, December 2-6, 2007. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 2007, 10, (č.3), s.78-78.


55. Němcová, I.; Mlčochová, H.; Čihák, R.; Wichterle, Dan; Kautzner, Josef: Follow-up of patients after catheter ablation for atrial fibrilation: Experience in our institution. 13. World Congress, Rome, Italy, December 2-6, 2007. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 2007, 10, (č.3), s.114-115.


56. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Linhart, Aleš: The changes of right ventricular myocardial performance index after pulmonary endarterectomy. Změny indexu myokardiální výkonnosti pravé komory navozené endoarterektomií plicnice. 11. Annual Meeting Lisboa, Portugal, 5-8 December 2007. European Journal of Echocardiography, 2007, 8, (č.suppl.1), s.S179-S179.


57. Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Hlubocká, Zuzana; Ambrož, David; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Efekt plicní enarterektomie na tíži sekundární trikuspidální regurgitace u jedinců s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí. The effect of pulmonary endarterectomy on tricuspid regugritation severity in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.84-85.


58. Pavlíková, Kateřina; Wichterle, Dan; Anger, Zdeněk; Pšenička, Miroslav; Linhart, Aleš: Kumulativní incidence terapie implantabilním kardioverterem-defibrilátorem - dlouhodobé výsledky z jednoho implantačního centra. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.87-87.


59. Pšenička, Miroslav; Kejřová, Eva; Gandalovičová, Jana; Magage, Sudheera Aklakalanka; Linhart, Aleš: Upgrade na biventrikulární kardiostimulaci u pacientů se srdečním selháním navozeným stimulací pravé komory. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.95-95.


60. Pretl, Martin; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Šonka, Karel: Vliv kompenzace ventilační poruchy ve spánku na prekapilární plicní hypertenzi - pilotní studie. 22.České a slovenské dny mladých neurologů, Hradec nad Moravicí, 10.-12.5.2007. Neurologie pro praxi, 2007, 8, (č.suppl.B), s.B17-B17.


61. Pretl, Martin; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Šonka, Karel: Poruchy spánku u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí, Polysomnografická studie. Zborník abstraktov. SR, Martin. 4.slovensko-český a 9. český kongres o spánku. 5.-6.10.2007, 2007, s.82-82.


62. Rosa, J.; Štrauch, B.; Petrák, O.; Pikus, T.; Zelinka, Tomáš; Wichterle, Dan; Holaj, R.; Widimský, Jiří jr: Rigidita cévní stěny při farmakorezistentní hyxpertenzi a esenciální hypertenui. Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.6), s.K187-K188.


63. Sedláčková, B.; Valentová, R.; Táborská, Kateřina; Hlubocká, Zuzana; Vítovec, Miroslav; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Chlopenní náhrady a jejich echokardiografická monitorace. Echodny 2007, 20.-22.9.2007, Olomouc. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.9), s.K281-282.


64. Šimek, Jan; Chytilová, E.; Tuka, V.; Krupička, J.; Nečasová, L.; Wichterle, Dan; Kautzner, Josef: Analýza pulsové vlny u nemocných s vazovagální synkopou.. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.109-109.


65. Šimek, Jan; Gandalovičová, Jana; Pšenička, Miroslav; Wichterle, Dan: Idiopatická komorová tachykardie rezistentní na farmakologickou léčbu i elektrickou kardioverzi. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.109-109.

66. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Pšenička, Miroslav; Šimek, Stanislav; Poláček, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Účinnost různých ochlazovacích režimů př indukci mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.111-111.


67. Škulec, Roman; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Dytrych, Vladimír; Horák, Jan; Pšenička, Miroslav; Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Průzkum používání terapeutické mírné hypotermie po srdeční zástavě v ČR. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.111-111.


68. Tegzová, D.; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Kameník, Libor: Kardiovaskulární projevy SLE. Cardiovascular manifestation of SLE. Třeboňské revmatologické dny, Třeboň, 3.-5.1.2006. Česká revmatologie, 2007, 15, (č.1), s.53-54.


69. Tegzová, D.; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Dušek, L.: Kardiovaskulární manifestace u SLE a možnosti jejich detekce. Cardiovascular manifestations of SLE and possibilities of their detection. 51.zjazd slovenských a českých revmatologov, SR, Bánaská Bystrica, 19.-22.9.2007. Rheumatológia, 2007, 21, (č.3), s.160-160.


70. Vančura, V.; Wichterle, Dan; Lefflerová, K.; Bytešník, J.; Kautzner, Josef: What is the influenceof higher right ventricular stimulation energy on QRS complex duration? 13. World Congress, Rome, Italy, December 2-6, 2007. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 2007, 10, (č.3), s.112-112.


71. Wichterle, Dan: Current perspectives in risk stratification for sudden cardiac death. 13th World Congress Vancouver, Canada, July 28-31,2007. Journal of Heart Disease, 2007, 5, (č.1), s.29-29.


72. Vařejka, Petr; Skalická, Lenka; Chochola, Miroslav; Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Jirát, Simon; Linhart, Aleš: Léčba aneuryzmat břišní aorty (AAA) pomocí implantace stentgraftu aorfix. Nová možnost pro nemocné s nepříznivým anatomickýcm nálezem na aortě? 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.128-128.


73. Vančura, V.; Wichterle, Dan; Lefflerová, K.; Bytešník, J.; Kautzner, Josef: Zužuje větší stimulační energie u nemocných s implantovaným kardiostimulátorem šíři komplexu QRS? Pilotní studie.. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.127-128.


74. Vítovec, Miroslav; Paleček, Tomáš; Hlubocká, Zuzana; Goláň, Lubor; Linhart, Aleš: Echokardiografické determinanty významnosti mitrální regurgitace v běžné klinické praxi. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.129-129.


75. Wichterle, Dan; Křemen, V.; Čihák, R.; Peichl, P.; Mlčochová, H.; Kautzner, Josef: Comparison of two methods to identify complex fractionated atrial electrograms. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.132-132.


76. Wichterle, Dan; Larovere, D.; Schwartz, P.; Camm, A. John; Malík, Marek: Composite holter-based risk stratifier dentifies low-risk postinfarction patients with left ventricular dysfunction. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.132-133.


77. Wichterle, Dan; Peca, M.; Čihák, R.; Šimek, Jan; Bulková, Veronika; Holdová, K.; Kautzner, Josef: Real-time dominant frequency mapping of atrial fibrillation - feasibility study. 13.-16.května 2007, Brno. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.suppl.4), s.133-133.


78. Wichterle, Dan; Kremer, V.; Vančura, V.; Čihák, R.; Kautzner, Josef: A subjective perception of complex fractionated atrial electrograms: implications for electroanatomic mapping of atrial fibrilation. 13. World Congress, Rome, Italy, December 2-6, 2007. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 2007, 10, (č.3), s.66-66.


79. Wichterle, Dan; Peca, M.; Čihák, R.; Šimek, Jan; Bulková, Veronika; Holdová, K.; Kautzner, Josef: Real-Time dominant frequency mapping of atrial fibrillation - feasibility study. 5th Slovak and Czech Symposium + 9th Slovak Days + 13th Czech symposium, Liptovský Jan, Slovakia, 28.1-30.1.2007. Bratislavské lekárske listy_, 2007, 108, (č.1), s.52-52.


80. Wohlfahrt, P.; Palouš, D.; Ingrischová, Michaela; Cífková, Renata; Lánská, V.; Bruthans, J.; Adámková, V.; Josífková, M.; Galovcová, M.: Kotníko-brachiální index v náhodně vybrasném vzorku české populace. Studie post-MONICA. 11.kongres o ateroskleróze. Špindlerův Mlýn, 6.-8.prosince 2007. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.12), s.1358-1358.Ostatní1. Aschermann, Michael: Česká kardiologie v roce 2006, výzvy roku 2007. Czech cardiology in the year 2006, a challenges in the year 2007. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.1), s.7-8.


2. Aschermann, Michael: Libenského medaile pro profesora Miloše Štejfu. Prof. Libenský the medal for prof. Miloš Štejfa. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.7-8), s.K236-K236.


3. Aschermann, Michael: Medaile profesora Libenského pro Milana Šamánka. The medal of prof.Libenský for Milan Šamánek. Cor et Vasa-Kardio, 2007, 49, (č.1), s.K35-K35.


4. Aschermann, Michael: Přestavba kliniky od současné podoby: 1999-2006. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.12-15.


5. Aschermann, Michael; Aschermann, Ondřej: Perkutánní transluminální koronární angioplastika - 30. výročí prvního výkonu. PTCA. Cor et Vasa, 2007, 49, (č.7-8), s.241-242.


6. Beran, Stanislav: Hluboká žilní trombóza a současné možnosti intervenční léčby. Deep vein thrombosis - endovascular therapy. Medical tribune- Kompendium ambulantní medicíny, 2007, 3, (č.21), s.1-2.


7. Bělohlávek, Jan: Kardiologie. Intenzivní péče. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, I.interní klinika, 2007, s.19-20.


8. Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon: Angiologie. Angiology. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.30-32.


9. Danzig, Vilém: Fakultní poliklinika. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.29-29.


10. Goláň, Lubor: Péče o nemocné s Fabryho chorobou. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.28-28.


11. Horák, Jan: Kardiologie. Invazivní a intervenční kardiologie. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.17-18.


12. Horký, Karel: 28. světový kongres interní medicíny (10.-13.listopadu 2006, Tchaj-pej, Tchaj-wan). 28th World Congress of Internal Medicine. Vnitřní lékařství, 2007, 53, (č.1), s.97-98.


13. Horký, Karel: Životní jubileum prof.MUDr. Pavla Klenera, DrSc. Nemocnice, 2007, (č.2), s.29-32.


14. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Susa, Zdeněk: Plicní cirkulace - Centrum pro plicní arteriální hypertenzi. Pulmonary circulation - centre for pulmonary hypertension. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.26-27.


15. Karetová, Debora: Pregraduální výuka na II.interní klinice. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.33-33.


16. Kolář, Jiří: Historie počátků intenzivní kardiologické péče ve VFN v Praze. Nemocnice, 2007, (č.3), s.10-13.


17. Kolář, Jiří; Horký, Karel: Historie II.interní kliniky. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.6-11.


18. Linhart, Aleš: Fabry Outcome Survey Annual Report 2006, Oxford, PharmaGenesis, 2007, s.30.


19. Linhart, Aleš: Perspektivy dalšího rozvoje.The perspectives of future evolution. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.35-40.


20. Linhart, Aleš: Postgraduální výuka na II.interní klinice. Postgraduate education at IIne Department of Internal Medicine. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.34-34.


21. Linhart, Aleš: Prolaps mitrální chlopně. Mitral valve prolapse. Kardiologie v primární péči, 2007, 2, (č.2), s.78-78.


22. Paleček, Tomáš: Kardiologie. Echokardiografie. Echocardiography. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.23-23.


23. Paleček, Tomáš: Kardiologie. Kardiomyopatie. Cardiomyopathies. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.24-24.


24. Pšenička, Miroslav: Kardiologie. Arytmologie. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.21-22.


25. Susa, Zdeněk: Se srdcem divno hrát aneb trochu jiná kardiologie. Současná klinická praxe, 2007, 6, (č.1), s.4-4.


26. Vítovec, Miroslav: Kardiologie. Ambulance chlopenních vad. 120.výročí založení II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha, II.interní klinika, 2007, s.25-25.


Poslední změna: 28. říjen 2018 21:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯