2011

Aschermann, Michael

Endokarditidy

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 293-297, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Aschermann, Michael

Nádory srdce

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 308-310, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Aschermann, Michael

Prevence aterosklerózy u dětí

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 4-5, 2011, s. 230-233, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _,


Aschermann, Michael

Recenze ke knize Interna

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 4-5, 2011, s. 306-306, IV - recenze, 0010-8650, _,


Aschermann, Michael - Jansa, Pavel

Medikamentózní léčba plicní arteriální hypertenze v roce 2011

In: Kardiologická revue, roč. 13, č. 1, 2011, s. 37-40, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4540, _, jine-verejne-zdroje,


Bělohlávek, Jan

Plicní embolie - stále ještě Popelka akutní kardiologie?

In: Intervenční a akutní kardiologie, roč. 2011, č. 10-Suppl.A, 2011, s. 4-5, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-807X, _,


Bělohlávek, Jan

Šok

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 196-205, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Bělohlávek, Jan - Dytrych, Vladimír - Král, Aleš - Šmíd, Ondřej - Linhart, Aleš

Závažná plicní embolie

In: Intervenční a akutní kardiologie, roč. 10, č. suppl. A, 2011, s. A6-A13, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-807X, _, jine-verejne-zdroje,


Bělohlávek, Jan - Rohn, Vilém - Tošovský, Jan - Kunstýř, Jan - Semrád, Michal - Horák, Jan - Lipš, Michal - Mlejnský, František - Vykydal, Igor - Balík, Martin - Stříteský, Martin - Mrázek, Vratislav - klein, A - Linhart, Aleš - Lindner, Jaroslav

A review of a newly established ECMO program in a university affiliated cardiac center

In: Journal of Cardiovascular Surgery, roč. 52, č. 3, 2011, s. 445-451, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0021-9509//000293209900018, IF = 1.559 (2011), jine-verejne-zdroje,


Bělohlávek, Jan - Šmíd, Ondřej

Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě: proč a na jak dlouho? - editorial

In: Vnitřní lékařství, roč. 2011, č. 57(1), 2011, s. 23-26, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, _,


Beran, Stanislav

Hluboká žilní trombóza a hormonální antikoncepce

In: Medicína po promoci, roč. 12, č. suppl.2, 2011, s. 13-17, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _,


Broulíková, Alena - Karetová, Debora - Roček, Miloslav

Angiologie 2011

Maxdorf Jessenius, Praha, 2011, sborník, ročenka,


Bulats, Jan - Karetová, Debora

Acetylsalicylová kyselina - lék, který přinesl nejedno překvapení

In: Medicína po promoci, roč. 12, č. Suppl. 2, 2011, s. 30-36, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _, jine-verejne-zdroje,


Bulats, Jan - Karetová, Debora

Antitrombotická léčba při fibrilaci či flutteru síní

Angiologie 2011 - Pokroky v angiologii, Maxdorf, Praha, 2011, s. 48-53, stať ve sborníku,


Bulková, Veronika - Fiala, M. - Haman, L. - Chovančík, J. - Škňouřil, L. - Havránek, Štěpán - Pindor, J. - Duda, J. - Gorzolka, J. - Ivanová, K. - Pařízek, P.

Zlepšení kvality života po ablaci dlouhodobě perzistentní versus paroxysmální fibrilace síní: výsledky dvouletého sledování

In: Vnitřní lékařství, roč. 57, č. 5, 2011, s. 456-462, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, _,


Bultas, Jan - Aschermann, Michael

Srdeční selhání

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 205-216, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Bultas, Jan - Bělohlávek, Jan

Zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 187-196, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Bultas, Jan - Karetová, Debora

Apixaban

In: Remedia, roč. 21, č. 4, 2011, s. 304-313, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, _, jine-verejne-zdroje,


Bultas, Jan - Karetová, Debora

Apixaban - lékový profil

In: Remedia, roč. 2011, č. 21, 2011, s. 22-31, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, _,


Bultas, Jan - Karetová, Debora

Clopidogrel v ordinaci praktického lékaře

In: Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, roč. 3, č. 2, 2011, s. 46-53, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1803-7542, _,


Bultas, Jan - Karetová, Debora

Farmakologická prevence trombembolické nemoci - nové léčebné postupy a léčba ve specifických situacích

In: Farmakoterapeutické informace, roč. 2011, č. 7-8, 2011, s. 1-4, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-0647, _,


Bultas, Jan - Karetová, Debora

Farmakologická prevence trombembolické nemoci - zavedené léčebné postupy

In: Farmakoterapeutické informace, roč. 2011, č. 6, 2011, s. 1-4, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-0647, _,


Bultas, Jan - Karetová, Debora

Kyselina acetylsalicylová - lék, který přinesl nejedno překvapení

In: Medicína po promoci, roč. 12, č. suppl. 2, 2011, s. 28-34, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _,


Bultas, Jan - Karetová, Debora

Nízkomolerulární hepariny - jejich význam v současné praxi

In: Interní medicína pro praxi, roč. 13, č. 11, 2011, s. 440-444, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-7299, _,


Dytrych, Vladimír - Bělohlávek, Jan - Král, Aleš - Linhart, Aleš

Zásadní role echokardiografie u akutní plicní embolie

In: Intervenční a akutní kardiologie, roč. 10, č. suppl. A, 2011, s. A17-A19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-807X, _, jine-verejne-zdroje,


Felsoci, Mari8n - Pařenica, Jiří - Špinar, Jindřich - Vitovec, Jiří - Widimsky, Petr - Linhart, Aleš - Fedorco, Marián - Málek, Filip - Čihalik, Čestmír - Miklik, Roman - Jarkovsky, Jiří

Does previous hypertension affect outcome in acute heart failure?

In: European Journal of Internal Medicine, roč. 22, č. 6, 2011, s. 591-596, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0953-6205//000296762000041, IF = 2.000 (2011), NS9880, MSM0021622402


Foldyna, Daniel - Jansa, Pavel - Snížek, Tomáš - Klimsa, Zdeněk

Výsledky dvouleté spolupráce krajské kardiologie s Centrem pro plicní hypertenzi

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 8-9, 2011, s. 486-489, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _, jine-verejne-zdroje,


Franc, Pavel - Kašík, Dalibor - Matoušková, Dana - Korcová, Anna - Mašek, Martin - Paleček, Tomáš

Rozsáhlé metastatické postižení perikardu, myokardu a endokardu obou srdečních komor při adenokarcinomu plic

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 12, 2011, s. 744-747, V - kazuistika, 0010-8650, _, jine-verejne-zdroje,


Havránek, Štěpán - Bělohlávek, Jan - Škulec, Roman - Kovárník, Tomáš - Dytrych, Vladimír - Linhart, Aleš

Long-term prognostic impact of hyponatremia in the ST-elevation myocardial infarction

clSearch_Advanced_2_74722.01, roč. 71, č. 1, 2011, s. 38-44, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0036-5513//000286825100006, IF = 1.156 (2011), MSM0021620817


Hlubocký, Jaroslav - Jirátová, Kateřina - Plocová, Kateřina Magdaléna - Špaček, Miroslav - Vondráček, Vladimír - Kacvinský, Jan - Lindner, Jaroslav

Externí anuloplastický prstenec a remodelace kořene aorty – nové, fyziologické řešení výdutí kořene aorty a nedomykavosti aortální chlopně: naše první zkušenost

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 10, 2011, s. 572-573, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _,


Horký, Karel

Aldosteron jako endogenní kardiovaskulární toxin a možnosti jeho terapeutického ovlivnění

In: Vnitřní lékařství, roč. 57, č. 12, 2011, s. 1012-1016, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, _, MZ0VFN2005


Horký, Karel

Je aldosteron endogenním kardiovaskulárním toxinem?

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 10, 2011, s. 578-579, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _,


Horký, Karel

Systémová arteriální hypertenze

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 237-245, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Horký, Karel

Životní jubileum prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.

In: Vnitřní lékařství, roč. 57, č. 11, 2011, s. 886-887, XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, _,


Horký, Karel - Widimský, Jiří jr. - Widimský, Jiří

Antagonisté aldosteronu

Antagonisté renin-angiotenzin-aldosteronového systému, Triton, Praha, 2011, s. 265-275, monografie,


Jáchymová, Marie - Muravská, Alexandra - Paleček, Tomáš - Kuchynka, Petr - Řeháková, Hana - Magage, Sudheera - Král, Aleš - Zima, Tomáš - Horký, Karel - Linhart, Aleš

Genetic variation screening of TNNT2 and MYH7 genes in a cohort of patients with hypertrophic and dilated cardiomyopathy

Journal of Hypertension, European Society of Hypertension, Miláno, 2011, s. e471-e471, abstrakt ve sborníku, MZ0VFN2005


Jáchymová, Marie - Muravská, Alexandra - Paleček, Tomáš - Kuchynka, Petr - Řeháková, Hana - Magage, Sudheera - Král, Aleš - Zima, Tomáš - Horký, Karel - Linhart, Aleš

The prevalence of genetic variations in patients with hypertrophic and dilated cardiomyopathy

European Heart Journal, European Society of Cardiology, Paříž, 2011, s. 459-459, abstrakt ve sborníku, MZ0VFN2005


Jansa, Pavel

Současný stav a perspektivy farmakoterapie plicní arteriální hypertenze

In: Vaskulárna medicína, roč. 3, č. 3, 2011, s. 118-122, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1338-0206, _, jine-verejne-zdroje,


Jansa, Pavel - Aschermann, Michael

Onemocnění plicního oběhu

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 310-318, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620807


Jansa, Pavel - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš

Aktuální farmakoterapie chronické plicní hypertenze

In: Praktické lékárenství, roč. 7, č. 1, 2011, s. 13-15, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-2434, _,


Jansa, Pavel - Linder, Jaroslav - Widimský, Jiří

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Akutní plicní embolie a žilní trombóza, Triton, Praha, 2011, s. 249-263, učebnice VŠ,


Jansa, Pavel - Popelová, Jana - Al-Hiti, Hikmet - Lindner, Jaroslav - Linhart, Aleš

Chronická plicní hypertenze. Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti, 2010

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 3, 2011, s. 169-182, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _, MZ0FNM2005


Karetová, Debora

Aktuality v antiagregační léčbě

In: Medicína po promoci, roč. 12, č. 5, 2011, s. 45-46, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _,


Karetová, Debora

Choroby žil

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 351-361, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Karetová, Debora

Komentář ke studii ARISTOTLE (Apixaban ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní)

In: Farmakoterapie, roč. 7, č. 4, 2011, s. 476-477, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,


Karetová, Debora

Komentář ke studii Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

In: Farmakoterapie, roč. 7, č. 1, 2011, s. 45-45, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,


Karetová, Debora

Nové perspektivy antikoagulační léčby u pacientů s fibrilací síní

In: Medicína po promoci, roč. 12, č. 6, 2011, s. 25-26, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _,


Karetová, Debora - Bultas, Jan

Dabigatran v prevenci CMP u nemocných s fibrilací síní.

In: Farmakoterapie, roč. 7, č. 4, 2011, s. 401-405, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _, jine-verejne-zdroje,


Karetová, Debora - bultas, jan

Prevence a léčba tromboembolické nemoci 2011

In: Interní medicína pro praxi, roč. 13, č. 12, 2011, s. 470-475, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-7299, _,


Karetová, Debora - Bultas, Jan

Protidestičková léčba v prevenci cévní mozkové příhody

In: Medicína po promoci, roč. 12, č. suppl. 4, 2011, s. 10-16, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _, jine-verejne-zdroje,


Karetová, Debora - Bultas, Jan

Rizikové faktory vzniku a recidivy tromboembolické nemoci (TEN)

In: Medicína po promoci, roč. 2011, č. 12-Suppl.2, 2011, s. 3-7, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _, jine-verejne-zdroje,


Kejík, Zdeněk - Bříza, Tomáš - Králová, Jarmila - Poučková, Pavla - Král, Aleš - Martásek, Pavel - Král, Vladimír

Coordination conjugates of therapeutic proteins with drug carriers: A new approach for versatile advanced drug delivery

clSearch_Advanced_4_74722.45, roč. 21, č. 18, 2011, s. 5514-5520, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0960-894X//000294051800080, IF = 2.554 (2011), GAP301/10/1426, GA203/09/1311, GAP303/11/1291,KAN200100801,FR-TI3/521,


Klener, Pavel - Aschermann, Michael - Bartůňková, Jiřina - Bečvář, Radim - Bělohlávek, Jan - Beneš, Jiří - Brodanová, Marie - Broulík, Petr D. - Bultas, Jan - Cetkovský, Petr - Cieslar, Petr - Cífková, Renata - Čermák, Jaroslav - Češka, Richard - Dejmková, Helena - Dítě, Petr - Forejtová, Šárka - Frič, Přemysl - Gašová, Zdenka - Haber, Jan - Hána, Václav - Homolka, Jiří - Honzák, Radkin - Horký, Karel - Humhal, Jiří - Jabor, Antonín - Jansa, Pavel - Jarošová, Hana - Jirásek, Václav - Kaláb, Milan - Karetová, Debora - Kautzner, Josef - Kazda, Antonín - Klener, Pavel - Klener, Vladislav - Kolář, Pavel - Kölbel, František - Koudelková, Irena - Král, Jiří - Krejsek, Jan - Kršek, Michal - Lachmanová, Jana - Límanová, Zdeňka - Lukáš, Karel - Mach, Jan - Mareček, Zdeněk - Marek, Josef - Michalová, Kyra - Novák, František - Paleček, Tomáš - Panzner, Petr - Pavelka, Karel - Pelclová, Daniela - Perlík, František - Rozsypal, Hanuš - Salaj, Peter - Spáčil, Jiří - Sucharda, Petr - Svačina, Štěpán -

Vnitřní lékařství

Galén - Karolinum, Praha, 2011, monografie, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620807,MZ0VFN2005


Kockova, Radka - Škvařil, Jan - Černohous, Miroslav - Maly, Marek - Kocka, Victor - Linhart, Aleš

Five year two center retrospective analysis of patients with toxic digoxin serum concentration

In: International Journal of Cardiology, roč. 146, č. 3, 2011, s. 447-448, XIII - letter to the editors ve vědeckém / odborném časopise, 0167-5273//000286460500046, IF = 7.078 (2011), MSM0021620817


Kovárník, Tomáš - Horák, Jan - Šonka, Milan

Intravaskulání ultrazvuk

In: Intervenční a akutní kardiologie, roč. 10, č. suppl. D, 2011, s. D15-D20, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-807X, _, NR9214,


Kovárník, Tomáš - Mintz, Gary S - Sonka, Milan

The late stent malapposition develops also after paclitaxel balloon predilatation before bare-metal stent implantation: case description

In: European Heart Journal, roč. 32, č. 11, 2011, s. 1432-1432, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0195-668X//000295678800025, IF = 10.478 (2011), NR9214,


Král, Aleš - Kovárník, Tomáš - Králík, Lubomír - Skalická, Hana - Horák, Jan - Mintz, GS - Uhrová, Jana - Šonka, M - Wahle, A - Downe, R - Aschermann, Michael - Martásek, Pavel - Linhart, Aleš

Genetic Variants in Haem Oxygenase-1 and Endothelial Nitric Oxide Synthase Influence the Extent and Evolution of Coronary Artery Atherosclerosis

In: Folia Biologica, roč. 57, č. 5, 2011, s. 182-190, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0015-5500//000297182800002, IF = 1.151 (2011), NR9214,


Křečková, Markéta - Franěk, Ondřej - Bělohlávek, Jan

Úroveň znalostí zásad laické resuscitace u pacientů po prodělané srdeční zástavě a u jejich příbuzných

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 10, 2011, s. 583-585, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _,


Kvasnička, Jan - Horák, Jan - Zenáhlíková, Zuzana - Kvasnička, Tomáš - Šimek, Stanislav - Kovárník, Tomáš - Malíková, Ivana - Linhart, Aleš - Aschermann, Michael

Reduced Thrombin Generation and Soluble P-selectin After Intravenous Enoxaparin During PCI

In: Cardiovascular Drugs and Therapy, roč. 25, č. 3, 2011, s. 243-250, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0920-3206//000291390700007, IF = 3.130 (2011), NT11176, MZ0VFN2005


Leso, Jiří - Paleček, Tomáš

Chronické srdeční selhání u ženy středního věku při nonkompaktní kardiomyopatii

In: Kardiologická revue, roč. 13, č. 3, 2011, s. 193-197, V - kazuistika, 1212-4540, _, jine-verejne-zdroje,

Linhart, Aleš - Aschermann, Michael

Podceňované a neznámé vlivy pasivního kouření.

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 4-5, 2011, s. 253-256, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _, jine-verejne-zdroje,


Linhart, Aleš - Dostálová, Gabriela - Goláň, Lubor

Fabryho choroba - běžnější, než si myslíte

In: Medicína po promoci, roč. 12, č. 4, 2011, s. 78-82, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9445, _, jine-verejne-zdroje,


Linhart, Aleš - Skalická, Lenka - Votavová, Regina - Dostál, Ondřej

Stratifikace rizika a hodnocení efektu léčby stanovením tloušťky intimy a médie karotických tepen

Diabetologie 2011, Triton, Praha, 2011, s. 103-119, učebnice VŠ,


Marek, Jan - Linhart, Aleš - Rücklová, Zuzana - Haber, Jan - Kořínek, Josef

Kardiotoxicita onkologické léčby

In: Vnitřní lékařství, roč. 2011/57, č. 5, 2011, s. 472-484, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, _, neverejne-zdroje,


Meluzin, Jaroslav - Špinarova, Lenka - Hude, Petr - Krejčí, Jan - Podroužkova, Helena - Pesl, Martin - Orban, Marek - Dušek, Ladislav - Jarkovsky, Jiří - Kořínek, Josef

Estimation of left ventricular filling pressures by speckle tracking echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy

In: European Journal of Echocardiography, roč. 12, č. 1, 2011, s. 11-18, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1525-2167//000286005800008, IF = 2.317 (2011), NS10627, MSM0021622402


Němeček, Eduard - Kuchynka, Petr - Paleček, Tomáš - Linhart, Aleš

Tako-tsubo kardiomyopatie s postižením obou srdečních komor

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 10, 2011, s. 555-558, V - kazuistika, 0010-8650, _, jine-verejne-zdroje,


Paleček, Tomáš

Echokardiografie

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 182-187, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Paleček, Tomáš

Kardiomyopatie

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 297-308, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Paleček, Tomáš - Jansa, Pavel - Ambrož, David - Hlubocká, Zuzana - Horák, Jan - Škvařilová, Marcela - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš

Are pulmonary artery pulsatility indexes able to differentiate chronic pulmonary thromboembolism from pulmonary arterial hypertension? An echocardiographic and catheterization study

In: Heart and Vessels, roč. 26, č. 2, 2011, s. 176-182, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0910-8327//000288259700008, IF = 2.047 (2011), MSM0021620817


Paleček, Tomáš - Kuchynka, Petr - Němeček, Eduard - Mašek, Martin - Elleder, Milan - Honzík, Tomáš - Linhart, Aleš

Nesarkomerické formy hypertrofické kardiomyopatie v dospělosti

In: Kardiologická revue, roč. 13, č. 4, 2011, s. 210-220, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4540, _, MSM0021620806,MZ0VFN2005


Paleček, Tomáš - Lubanda Mukonkole, Jean-Claude - Trčková, Radka - Linhart, Aleš

Left atrial flow propagation velocity: a new approach for assessment of left atrial reservoir function

In: International Journal of Cardiovascular Imaging, roč. 27, č. 1, 2011, s. 75-82, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1569-5794//000287142900009, IF = 2.285 (2011), MSM0021620817


Patel, Manesh R. - Cecchi, Franco - Cizmarik, Marta - Kantola, Ilkka - Linhart, Aleš - Nichols, Kathy - Strotmann, Jorg - Tallaj, Jose - Tran, Thi Chien - West, Michael L. - Beitner-Johnson, Dana - Abiose, Ademola

Cardiovascular events in patients with Fabry disease. Natural history data from the Fabry registry.

In: Journal of the American College of Cardiology (JACC), roč. 57, č. 9, 2011, s. 1093-1099, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0735-1097//000287652000007, IF = 14.156 (2011), jine-verejne-zdroje,


Pepke-Zaba, Joanna - Delcroix, Marion - Lang, Irene - Mayer, Eckhard - Jansa, Pavel - Ambrož, David - Treacy, Carmen - D\\\'Armini, Andrea M - Morsolini, Marco - Snijder, Repke - /

Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH) Results From an International Prospective Registry

In: Circulation, roč. 124, č. 18, 2011, s. 1973-1981, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0009-7322//000296593800020, IF = 14.739 (2011), jine-verejne-zdroje,


Pořízka, Michal - Stříteský, Martin - Semrád, Michal - Dobiáš, Miloš - Dohnalová, Alena - Kořínek, Josef

Standard blood flow rates of cardiopulmonary bypass are adequate in awake on-pump cardiac surgery

In: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, roč. 39, č. 4, 2011, s. 442-450, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1010-7940//000289341100003, IF = 2.550 (2011), jine-verejne-zdroje,


Rosa, Ján - Raška, Ivan jr. - Wichterle, Dan - Petrák, Ondřej - Štrauch, Branislav - Šomlóová, Zuzana - Zelinka, Tomáš - Holaj, Robert - Widimský, Jiří jr.

Pulse wave velocity in primary hyperparathyroidism and effect of surgical therapy

In: Hypertension Research, roč. 34, č. 3, 2011, s. 296-300, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0916-9636//000288068300006, IF = 2.576 (2011), MSM0021620817,MSM0021620807


Ručka, David - Lubanda Mukonkole, Jean-Claude - Karetová, Debora - Skalická, Lenka - Vařejka, Petr - Mrázek, Vratislav - Linhart, Aleš

Exulcerovaný karotický plát

In: Časopis lékařů českých, roč. 150, č. 2, 2011, s. 106-109, V - kazuistika, 0008-7335, _, jine-verejne-zdroje,


Skalická, Hana - Horák, Jan - Aschermann, Michael

Bolesti na hrudi a diagnostika akutního koronárního syndromu

In: Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, roč. 3, č. 2, 2011, s. 73-74, V - kazuistika, 1803-7542, _,


Skalická, Lenka - Lubanda Mukonkole, Jean-Claude - Jirát, Simon - Vařejka, Petr - Beran, Stanislav - Dostál, Ondřej - Procházka, Pavel - Mrázek, Vratislav - Linhart, Aleš

Endovascular treatment combined with stratified surgery is effective in the management of venous thoracic outlet syndrome complications: a long term ultrasound follow-up study in patients with thrombotic events due to venous thoracic outlet syndrome

In: Heart and Vessels, roč. 26, č. 6, 2011, s. 616-621, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0910-8327//000297175700008, IF = 2.047 (2011), jine-verejne-zdroje,


Skarlandtová, Hana - Bičíková, M - Neužil, Petr - Mlček, Mikuláš - Hrachovina, Vladimír - Svoboda, Tomáš - Medová, Eva - Kudlička, Jaroslav - Dohnalová, Alena - Havránek, Štěpán - Kazihnítková, H - Máčová, L - Kittnar, Otomar

Is there circadian variation in cortisol levels in young sows in heart catheterization?

In: Prague Medical Report, roč. 112, č. 3, 2011, s. 184-192, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-6994, _, specificky-vyzkum,


Skulec, R. - Truhlar, A. - Dostal, P. - Seblova, J. - Knor, J. - Dostálová, Gabriela - Skulec, S. - Cerny, V.

Prehospital cooling by cold infusion: searching for the optimal infusion regimen

In: Emergency medicine journal, roč. 28, č. 8, 2011, s. 695-699, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1472-0205//000293071200015, IF = 1.439 (2011), NS10383,


Sonka, M - Downe, R.W. - Garvin, J.W. - Lopez, J. - Kovárník, Tomáš - Wahle, A.

IVUS-based assessment of 3D morphology and virtual histology: Prediction of atherosclerotic plaque status and changes

In: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings, roč. 2011, č. 3, 2011, s. 6647-6650, XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise, 1557-170X, _,


Šimek, Stanislav - Horák, Jan - Linhart, Aleš

Moderní léčba akutního infarktu myokardu

In: Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, roč. 3, č. 2, 2011, s. 75-77, V - kazuistika, 1803-7542, _,


Šimek, Stanislav - Horák, Jan - Linhart, Aleš

Perforace koronární tepny při perkutánní intervenci

In: Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, roč. 3, č. 1, 2011, s. 36-37, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1803-7542, _,


Špinar, Jindřich - Parenica, Jiří - Vítovec, Jiří - Widimský, Petr - Linhart, Aleš - Fedorco, Marian - Málek, Filip - Čihalík, Čestmír - Špinarová, Lenka - Miklík, Roman - Felsoci, Marian - Bambuch, Miroslav - Dušek, Ladislav - Jarkovský, Jiří

Baseline characteristics and hospital mortality in the Acute Heart Failure Database (AHEAD) Main registry

In: Critical Care, roč. 15, č. 6, 2011, s. 1-13, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1466-609X//000306087200085, IF = 4.607 (2011), NS9880, MSM0021622402


Toušek, Petr - Rokyta, Richard - Tesařová, Jitka - Pudil, Radek - Bělohlávek, Jan - Stašek, Josef - Roháč, Filip - Widimský, Petr

Routine upfront abciximab versus standard periprocedural therapy in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for cardiogenic shock: The PRAGUE-7 Study. An open randomized multicentre study.

In: Acute Cardiac Care, roč. 13, č. 3, 2011, s. 116-122, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1748-2941, _, jine-verejne-zdroje,


Tuka, Vladimír - Šimek, Stanislav - Kůdela, Miroslav

Sekundární infarkt myokardu při kontuzi RIA u pacienta po resuscitaci s pomocí systému LUCAS

In: Cor et Vasa, roč. 53, č. 8-9, 2011, s. 501-503, V - kazuistika, 0010-8650, _, jine-verejne-zdroje,


Vařejka, Petr

Onemocnění aorty

Vnitřní lékařství, Galén, Praha, 2011, s. 318-323, učebnice VŠ, MSM0021620808,MSM0021620806,MSM0021620808,MSM0021620807


Widimský, Jiří - Widimský, Jiří jr. - Monhart, Václav - Horký, Karel

Antagonisté renin-angiotenzin-aldosteronového systému

Triton, Praha, 2011, monografie, jine-verejne-zdroje,


Wohlfahrt, Peter - Ingrischová, Michaela - Krajcoviechova, Alena - Palouš, Daniel - Dolejšová, M. - Seidlerová, Jitka - Galovcová, Markéta - Bruthans, Jan - Jozífková, Marie - Adámková, Věra - Filipovský, Jan - Cífková, Renata

A novel oscillometric device for peripheral arterial disease screening in everyday practice. The Czech-post MONICA study

In: International Angiology, roč. 30, č. 3, 2011, s. 256-261, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0392-9590//000293497400007, IF = 1.652 (2011), NR9389,


Wohlfahrt, Peter - Palouš, Daniel - Ingrischová, Michaela - Krajcoviechová, Alena - Seidlerová, Jitka - Galovcová, Markéta - Bruthans, Jan - Jozífková, Marie - Adámková, Věra - Filipovský, Jan - Cífková, Renata

A high ankle-brachial index is associated with increased aortic pulse wave velocity: the Czech post-MONICA study

In: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, roč. 18, č. 6, 2011, s. 790-796, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1741-8267//000297975200002, IF = 2.634 (2011), NR9389,


Poslední změna: 28. říjen 2018 21:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯