2013

ASCHERMANN, Michael. Významné životní jubileum prof. MUDr. Karla Horkého, DrSc.. Cor et Vasa, 2013, 55, Kardio(2), 252-252. ISSN 0010-8650.


ASCHERMANN, Michael. Významné životní jubileum prof. MUDr. Vladimíra Staňka, CSc., FESC. Cor et Vasa, 2013, 55, Kardio(2), 251-251. ISSN 0010-8650.


ASCHERMANN, Michael. 2012: The first year of the new Cor et Vasa. Cor et Vasa, 2013, 55(1), e6-e6. ISSN 0010-8650. DOI 10.1016/j.crvasa.2013.01.010.


ASCHERMANN, Michael. Prevention of arterial and venous thrombosis in cancer patients. Cor et Vasa, 2013, 55(2), 235-239. ISSN 0010-8650. DOI 10.1016/j.crvasa.2013.03.001.


ASCHERMANN, Michael - LINHART, Aleš - BRODSKÁ, Helena. Laboratorní diagnostika v kardiologii. In: ASCHERMANN, Michael. Laboratorní diagnostika. 3 vyd. Praha: Galén,

2013, Neuveden, s. 13-26. ISBN 978-80-7492-062-2.


BĚLOHLÁVEK, Jan - DYTRYCH, Vladimír - LINHART, Aleš. Pulmonary embolism, part II: Management. Experimental and Clinical Cardiology, 2013, 18(2), 139-147. ISSN 1205-6626.


BĚLOHLÁVEK, Jan. Cardiac arrest and cardiogenic shock-Should we stay cool at all times?. Resuscitation, 2013, 84(3), 269-270. ISSN 0300-9572. DOI 10.1016/j.resuscitation.2012.12.015.


BĚLOHLÁVEK, Jan - DYTRYCH, Vladimír - LINHART, Aleš. Pulmonary embolism, part I: Epidemiology, risk factors and risk stratification, pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and nonthrombotic pulmonary embolism. Experimental and Clinical Cardiology, 2013, 18(2), 129-138. ISSN 1205-6626.


BĚLOHLÁVEK, Jan - SPRINGER, Drahomíra - MLČEK, Mikuláš. Early vancomycin, amikacin and gentamicin concentrations in pulmonary artery and pulmonary tissue are not affected by VA ECMO (venoarterial extracorporeal membrane oxygenation) in a pig model of prolonged cardiac arrest. Pulmonary Pharmacology and Therapeutics, 2013, 26(6), 655-660. ISSN 1094-5539. DOI 10.1016/j.pupt.2013.03.008.


BĚLOHLÁVEK, Jan - BELOHLAVKOVA, Simona - HLUBOCKÝ, Jaroslav. Severe Allergic Dermatitis After Closure of Foramen Ovale With Amplatzer Occluder. Annals of Thoracic Surgery, 2013, 96(3), E57-E59. ISSN 0003-4975. DOI 10.1016/j.athoracsur.2013.01.079.
BRUNEL, Patrick - BASCHIERA, Fabio - CÍFKOVÁ, Renata. Exercise testing in hypertensive patients for assessing the cardiovascular protective potential of antihypertensive drugs. Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease, 2013, 7(2), 99-108. ISSN 1753-9447. DOI 10.1177/1753944713476363.
BULTAS, Jan - KARETOVÁ, Debora. Antitrombotika v prevenci cévní mozkové příhody. 2. část - Význam antikoagulační léčby. Kardiologická revue, 2013, 15(1), 41-53. ISSN 1212-4540.
BULTAS, Jan - KARETOVÁ, Debora. Protidestičková léčba u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Postgraduální medicína, 2013, 15(2), 176-184. ISSN 1212-4184.
BULTAS, Jan - KARETOVÁ, Debora. Farmakologický profil apixabanu. In: TÁBORSKÝ, Miloš. Fibrilace síní : novinky v léčbě 2013. 1 vyd. Praha: Axonite CZ, 2013, Asclepius, s. 88-103. ISBN 978-80-904899-3-6.
BULTAS, Jan - KARETOVÁ, Debora. Rutinní kombinace duální protidestičkové léčby s inhibitory protonové pumpy - nevyléváme vaničku i s dítětem?. Intervenční a akutní kardiologie, 2013, 12(1), 34-41. ISSN 1213-807X.
CÍFKOVÁ, Renata. Antiagregační léčba u hypertenze. In: Arteriální hypertenze - současné kkinické trendy XI.. 1 vyd. Praha: Triton Praha, 2013, s. 41-46. ISBN 978-80-7387-675-3.
CÍFKOVÁ, Renata - HRADEC, Jaromír - ŠVIHOVEC, Jan. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v ordinaci praktických lékařů - projekt FIAKR. Postgraduální medicína, 2013, 15(9), 946-951. ISSN 1212-4184.
CÍFKOVÁ, Renata. Pět let od publikování studie ONTARGET. Hypertenze a kardiovaskulární prevence, 2013, 2(5), 48-50. ISSN 1805-4129.
CÍFKOVÁ, Renata. Léčba hypertenze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Forum diabetologicum, 2013, 2(2), 17-22. ISSN 1805-3807.
CÍFKOVÁ, Renata. Resistant Hypertension: Definition, Prevalence and Cardiovasular Risk. In: Resistant Hypertension: Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. 1 vyd. Dordrecht: Springer Milan Heidelberg New York Dordrecht London, 2013, Neuveden., s. 1-8. ISBN 978-88-470-5414-1.
CÍFKOVÁ, Renata - HRADEC, Jaromír - ŠVIHOVEC, Jan. Projekt FIAKR - Analýza výsledků z okresu Mladá Boleslav po dvou letech. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, 2013, 5(2), 42-47. ISSN 1803-7542.
DOSTÁL, Ondřej - LINHART, Aleš. Fixní kombinační léčba arteriální hypertenze - pozice fosinopril/hydrochlorothiazid. Medicína po promoci, 2013, 14(2), 48-53. ISSN 1212-9445.
FIALA, Martin - WICHTERLE, Dan - BULKOVÁ, Veronika. Relationship between automatically detected complex fractionated electrograms and sites of termination of long-standing persistent atrial fibrillation during catheter ablation. Intervenční a akutní kardiologie, 2013, 12(1), 12-18. ISSN 1213-807X.
FIKRLE, Michal - PALEČEK, Tomáš - KUCHYNKA, Petr. Cardiac amyloidosis: A comprehensive review. Cor et Vasa, 2013, 55(1), e60-e75. ISSN 0010-8650. DOI 10.1016/j.crvasa.2012.11.018.
HAVRÁNEK, Štěpán - KOCIÁNOVÁ, Lucie - ŠIMEK, Jan. Slow pathway ablation for


typical atrioventricular nodal re-entrant tachycardia significantly alters the autonomic modulation of atrioventricular conduction. Clinical Autonomic Research, 2013, 23(6), 289-295. ISSN 0959-9851. DOI 10.1007/s10286-013-0207-9.
HAVRÁNEK, Štěpán - LINHART, Aleš - URBANOVÁ, Zuzana. Early cardiac changes in children with Anderson-Fabry disease. In: JIMD Reports - Volume 11. 1 vyd. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2013, Neuveden., s. 53-64. ISBN 978-3-642-37328-2.
HORÁK, Pavel - ANDERS, Martin - BERAN, Stanislav. Než (až) půjdete k lékaři. 1 vyd. Praha: Agentura Lucie, 2013. neuveden. 322 s. ISBN 978-80-87138-33-5.
HORKÝ, Karel. K životnímu jubileu prof. MUDr. Marie Brodanové, DrSc.. Vnitřní lékařství, 2013, 59(7), 544-545. ISSN 0042-773X.
CHOCHOLA, Miroslav. Léčba akutní trombózy hlubokých žil dolních končetin. Komentář. Medicína po promoci, 2013, 14(3), 20-22. ISSN 1212-9445.
JANSA, Pavel. Východiska a současný stav problematiky plicní hypertenze. Causa subita, 2013, 16(2), 68-70. ISSN 1212-0197.
JANSA, Pavel. Komentář ke Zprávě ze sympozia společnosti Actelion na kongresu ESC 2013. Cor et Vasa, 2013, 55(6), 703-703. ISSN 0010-8650.
JANSA, Pavel. Vážení a milí čtenáři. Causa subita, 2013, 16(2), 47-47. ISSN 1212-0197.
KARETOVÁ, Debora - BULTAS, Jan. Antikoagulancia v léčbě hluboké žilní trombózy. Postgraduální medicína, 2013, 15(příl. 3), 5-14. ISSN 1212-4184.
KARETOVÁ, Debora - BULTAS, Jan. Aneuryzma abdominální aorty - farmakologická léčba. Postgraduální medicína, 2013, 15(2), 153-158. ISSN 1212-4184.
KARETOVÁ, Debora. Trombóza povrchových žil : Změna pohledu na rizika onemocnění a léčebný postup. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, 2013, 5(4), 130-133. ISSN 1803-7542.
KARETOVÁ, Debora - HELLER, Samuel. Kritická končetinová ischemie. Acta medicinae, 2013, 2(3), 67-69. ISSN 1805-398X.
KARETOVÁ, Debora. Stupňovitá diagnostika trombózy v žilách pánve a dolních končetin - komentář. Medicína po promoci, 2013, 14(3), 10-11. ISSN 1212-9445.
KARETOVÁ, Debora - BULTAS, Jan. Perorální antitrombotická léčba v roce 2013 - přehled léčiv, indikace a řešení komplikací léčby. Geriatrie a gerontologie, 2013, 2(1), 16-23. ISSN 1805-4684.
KARETOVÁ, Debora. Apixaban účinný a bezpečný v léčbě akutní žilní trombózy - další lék, který mění zažité postupy. Medicína a umění, 2013, 6(4-27), 34-36. ISSN 1803-3679.
KARETOVÁ, Debora. Komentář ke studii. Farmakoterapie, 2013, 9(1), 102-104. ISSN 1801-1209.
KARETOVÁ, Debora - BULTAS, Jan. Porovnání nových perorálních antikoagulancií z pohledu farmakologických vlastností a výsledků klinických studií. In: TÁBORSKÝ, Miloš. Fibrilace síní : novinky v léčbě 2013. 1 vyd. Praha: Axonite CZ, 2013, Asclepius, s. 111-123. ISBN 978-80-904899-3-6.
KARETOVÁ, Debora - BULTAS, Jan. Farmakoterapie tromboembolických stavů. 2 vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2013. Farmakoterapie pro praxi, svazek 64. 255 s. ISBN 978-80-7345-362-6.
KOVÁRNÍK, Tomáš - KRÁL, Aleš - SKALICKÁ, Hana. Prediction of coronary vessel involvement on the basis of atherosclerosis risk factor analysis. Bratislavske Lekarske Listy, 2013, 114(7), 413-417. ISSN 0006-9248. DOI 10.4149/BLL_2013_088.
KOVÁRNÍK, Tomáš - KRÁL, Aleš - SKALICKÁ, Hana. The Prediction of Coronary Artery Disease Based on Non-Invasive Examinations and Heme Oxygenase 1 Polymorphism Versus Virtual Histology. Journal of Invasive Cardiology, 2013, 25(1), 32-37. ISSN 1042-3931.
KUCHYNKA, Petr - PALEČEK, Tomáš - NĚMEČEK, Eduard. Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, 2013, 5(3), 87-91. ISSN 1803-7542.
LINHART, Aleš - DOSTÁLOVÁ, Gabriela - GOLÁŇ, Lubor. Anderson-Fabryho choroba. In: EHLER, Edvard. Vzácná onemocnění. 1 vyd. Olomouc: Solen s.r.o., 2013, Meduca, s. 22-47. ISBN 978-80-7471-052-0.
LINHART, Aleš. 12. Fórum plicní hypertenze - "A Paradigm Shift - Advances in Pulmonary Arterial Hypertension". Causa subita, 2013, 16(3), 112-113. ISSN 1212-0197.
LINHART, Aleš. Proč by měla být chůze základní doporučovanou pohybovou aktivitou. In: KVAPIL, Milan. Diabetologie 2013. 1 vyd. Praha: Triton, 2013, Neuveden., s. 75-82. ISBN 978-80-7387-656-2.
PALEČEK, Tomáš - KREJČÍ, Jan - PECEN, Ladislav. Czech inflammatory cardiomyopathy immunosuppression trial (CZECH-ICIT) : Randomized, multicentric study comparing the effect of two regimens of combined immunosuppressive therapy in the treatment of inflammatory cardiomyopathy: The aims and design of the trial. Cor et Vasa, 2013, 55(6), e475-e478. ISSN 0010-8650. DOI 10.1016/j.crvasa.2013.08.001.
PALEČEK, Tomáš. Inflammatory cardiomyopathy: Still many questions await answers. Cor et Vasa, 2013, 55(4), e341-e344. ISSN 0010-8650. DOI 10.1016/j.crvasa.2013.03.014.
PEISKEROVÁ, Martina - KALOUSOVÁ, Marta - DANZIG, Vilém. Placental growth factor may predict increased left ventricular mass index in patients with mild to moderate chronic kidney disease - a prospective observational study. BMC Nephrology, 2013, 14(JUL), nestránkováno. ISSN 1471-2369. DOI 10.1186/1471-2369-14-142.
PEPKE-ZABA, Joanna - JANSA, Pavel - KIM, Nick H.. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: role of medical therapy. European Respiratory Journal, 2013, 41(4), 985-990. ISSN 0903-1936. DOI 10.1183/09031936.00201612.


RUČKA, David. Ambulantní léčba plicní embolie - komentář. Medicína po promoci, 2013, 14(3), 28-29. ISSN 1212-9445.
RUČKA, David - BOJANOVSKÁ, Kristina - HELLER, Samuel. Ischemic peripheral arterial disease and recurrent iliofemoral venous thrombosis in a 24-year-old man with antiphospholipid syndrome. Vnitřní lékařství, 2013, 59(2), 127-131. ISSN 0042-773X.
RULÍŠEK, Jan - ROHN, Vilém - KOVÁRNÍK, Tomáš. Ruptura papilárního svalu u nemocného s akutním infarktem myokardu. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2013, 24(3), 179-182. ISSN 1214-2158.
SKALICKÁ, Lenka. Kmenové buňky a chronická kritická ischémie dolních končetin. Postgraduální medicína, 2013, 15(2), 185-190. ISSN 1212-4184.
TUKA, Vladimír - ŠMÍD, Ondřej. Mechanizovaná nepřímá srdeční masáž. Intervenční a akutní kardiologie, 2013, 12(2), 83-86. ISSN 1213-807X.
VANČURA, Vlastimil - WICHTERLE, Dan - MELENOVSKÝ, Vojtěch. Assessment of optimal right ventricular pacing site using invasive measurement of left ventricular systolic and diastolic function. Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 2013, 15(10), 1482-1490. ISSN 1099-5129. DOI 10.1093/europace/eut068.
ZOGALA, David - HLUBOCKÁ, Zuzana - BENEŠ, Jiří. Pozitronová emisní tomografie při infekční endokarditidě biologické aortální náhrady. Nukleární medicína, 2013, 2(3), 53-57. ISSN 1805-1146.


Poslední změna: 28. říjen 2018 21:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯