2008

1. Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Vliv endarterektomie plicnice na funkční výkonnost u nemocných s chronickou trombembolickou plicní hypertenzí.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.2-2.
2. Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Horák, Jan; Linhart, Aleš: Neinvazivní odhad plicní vaskulární resistence u nemocných s těžkou chronickou trombembolickou plicní hypertenzí. ECHOdny 2008, 19.-20.září 2008, Český Krumlov. Cor et Vasa-Kardio, 2008, 50, (č.7-8), s.K129-K129.
3. Aschermann, Michael: Co nás čeká v roce 2008? Cor et Vasa, 2008, 50, (č.1), s.7-9.
4. Aschermann, Michael: Využití CT angiografie a magnetické rezonance v kardiologii. Use of CT angiography and magnetic resonence imaging in cardiology. Cor et Vasa, 2008, 50, (č.12), s.473-479.
5. Aschermann, Michael; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Jelínková, Ludmila; Lindner, Jaroslav; Linhart, Aleš: Chronická tromboembolická plicní hypertenze. Postgraduální medicíny - mimořádná příloha, 2008, s.33-38.
6. Aschermann, Michael; Widimský, Petr; Jánský, P.; Toušek, F.; Holm, František; Želízko, M.: Results of Czech registry of acute coronary syndromes. 18. Journées Européennes de la Société Francaiose de Cardiologie, 16-19 janvier 2008, Paris. France. Achives of Cardiovascular Diseases, 2008, 101, (č.Special Issue), s.29-29.
7. Beran, Stanislav; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Skalická, Lenka; Jirát, Simon; Procházka, Pavel; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Complications of peripheral endovascular procedures in 2nd internal department guh in the year 2007. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.16-16.
8. Bělohlávek, Jan; Aschermann, Michael: Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG. Vnitřní lékařství/ Cor et Vasa, 2008, 54/50, (č.suppl.1/ suppl.), s.1S7-1S23/ 1S7-1S23.
9. Bělohlávek, Jan; Dytrych, Vladimír; Linhart, Aleš: Redukovaná dávka trombolytika u nemocného s masivní plicní embolií a kontraindikací po podání systémové trombolýzy. Popis případu a přehled literatury. 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.4-5.
10. Bělohlávek, Jan; Horák, Jan; Dytrych, Vladimír; Goričan, Karel; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Šmíd, Ondřej; Skálová, Helena; Rohn, Vilém; Linhart, Aleš: Katetrizační uzávěr defektu komorového septa při infarktu myokardu.Catheter-based closure of ventricular septal defect in myocardial infarction. Cor et Vasa, 2008, 50, (č.12), s.486-487.
11. Bulková, Veronika; Fiala, Martin; Chovančík, Jan; Wichterle, Dan; Čihák, Robert; Branny, Marian; Linhart, Aleš; Gladkij, Ivan; Kautzner, Josef: Analýza nákladů na léčbu u pacientů s fibrilací síní v České republice. Analysis of cost of treatment of patients with atrial fibrillation in the Czech Republic. Cor et Vasa, 2008, 50, (č.1), s.23-27.
12. Bulková, Veronika; Fiala, Martin; Chovančík, Jan; Wichterle, Dan; Čihák, Robert; Branny, Marian; Kautzner, Josef: Konvenční léčba fibrilace síní řízená ambulantními kardiology v ČR: přehled diagnostických a léčebných výkonů, medikamentózní léčby a hospitalizací. Vnitřní lékařství, 2008, 54, (č.1), s.36-44.
13. Bultas, Jan; Karetová, Debora: Co nového můžeme očekávat v léčbě kardiovaskulárních chorob?

New EU Magazine of Medicine, 2008, 3, (č.1), s.8-16.
14. Bultas, Jan; Karetová, Debora: Strategie antitrombotické léčby u fibrilace síní. Strategy of antithrombotic treatment in patients with atrial fibrilation. Interní medicína pro praxi, 2008, 10, (č.3), s.134-137.
15. Chochola, Miroslav: Akutní končetinová ischémie - epidemiologie a klinická manifestace. Acute limb ischaemia - epidemiology and clinical manifestation. Česká radiologie, 2008, 62, (č.suppl.1), s.87-89.
16. Chochola, Miroslav: Endovaskulární léčba. Autor-editor publikace: Štvrtinová, Viera:

Choroby ciev, Bratislava, SAP - Slovak Academic Press, 2008, s.263-292. 896 s. ISBN: 978-80-8095-025-5.
17. Chochola, Miroslav: Trombolytická léčba iliofemorální žilní trombózy.

Angiologie 2008. Trendy soudobé angiologie. Sv.3., Praha, Galén, 2008, s.51-57. 130 s. ISBN: 978-80-7262-544-4.
18. Chochola, Miroslav; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Skalická, Lenka; Vařejka, Petr; Hořejš, J.; Prskavec, T.; Balík, M.; Semrád, M.; Linhart, Aleš: Syndrome de compression des loges bilatéral des membres inférieurs et myonécrose sevére due a l´usage inappropriéte de la simvastatine. Bilateral leg compartment syndrome due to severe myonecrosis caused by inappropiate use of simvastatin. Bilaterální kompertent syndrom v důsledku závažné myonekrózy po užívání neadekvátní dávky simvastatinu.

Journal des Maladies Vasculaires, 2008, 33, (č.4-5), s.229-233.
19. Chochola, Miroslav; Mára, M.; Márová, Kateřina: Atypical forms of deep venous thrombosis. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.10-10.
20. Chochola, Miroslav; Pytlík, R.; Kobylka, P.; Skalická, Lenka; Kideryová, L.; Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Křivánek, Jiří; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Autologous intra-arterial infusion of bone marrow mononuclear cells in patients with critical leg ischemia. International Angiology Imf.0.871, 2008, 27, (č.4), s.281-290.
21. Danzig, Vilém; Krška, Zdeněk; Trča, S.; Fried, M.; Bani Hani, Amjad; Linhart, Aleš: Dynamic of fundamental clinicall and echocardiographic parameters following gastric banding. 12th Assisi European Meeting on Cardionephrology., Assise, March 13-15,2008. Cardionephrology 10. Editors Mario Timio et al., 2008, s.415-418. ISSN: 978-88-6093-033-2.
22. Distler, Oliver; Behrens, Frenak; Pittrow, David; Huscher, Doerte; Denton, Christopher P.; Foeldvari, Ivan et Eposs-Omeract group Jansa, Pavel je uveden PubMedu: Degining appropriate outcome measures in pulmonary arterial hypertension related to systemic sclerosis: A delphi consensus study with cluster analysis.

Arthritis and Rheumatism, 2008, 59, (č.6), s.867-875.


23. Dostál, Ondřej: The impact of monitoring impaired glucose metabolism in patients with peripheral arterial disease.


Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.38-39.
24. Dostál, Ondřej; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Linhart, Aleš: Akutní koronární syndrom u starších pacientů. Acute coronary syndrom in elderly patients. Intervenční a akutní kardiologie, 2008, 7, (č.suppl.B), s.20-25.
25. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Paleček, Tomáš; Škvařilová, Marcela; Jáchymová, Marie; Vítek, L.; Horák, Jan; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Akutní infarkt myokardu u mladých - rizikové faktory, kvalita života, prognóza a terapie. 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.10-10.
26. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Paleček, Tomáš; Škvařilová, Marcela; Goláň, Lubor; Horák, Jan; Mrázek, Vratislav; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Jáchymová, Marie; Vítek, L.: Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných. Výsledky pilotního sledování. Den mladých kardiologů 11.června 2008, Hradec Králové. Cor et Vasa-Kardio, 2008, 50, (č.7-8), s.K120-K120.
27. Dostálová, Gabriela; Bělohlávek, Jan; Škvařilová, Marcela; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných. Medical Tribune - Kompendium ambulantní medicíny, 2008, 4, (č.18), s.2-4.
28. Dostálová, Gabriela; Goláň, Lubor; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Bultas, Jan: The evolution of renal function in patients with Fabry disease. 12th Assisi European Meeting on Cardionephrology., Assise, March 13-15,2008.

Cardionephrology 10. Editors Mario Timio et al., 2008, s.255-257. ISSN: 978-88-6093-033-2.
29. Dostálová, Gabriela; Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Bultas, Jan; Goláň, Lubor; Linhart, Aleš: The evolution of renal function in the Czech cohort of patients with Fabry disease.

Clinical Therapeutics, 2008, 30, (č.Suppl.B), s.S63-S63.
30. Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Elleder, Milan; Linhart, Aleš: Right ventricular involment in Fabry disease. ESC Congress 2008, 30 August - 3 September, Munich, Germany.

European Heart Journal IF=, 2008, 29, (č.Abstract Suppl.), s.312-312.
31. Dytrych, Vladimír; Bělohlávek, Jan; Kovárník, Tomáš; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael: Trombolytická léčba u akutní plicní embolie. Thrombolytic therapy in acute pulmonary embolism.

Cor et Vasa, 2008, 50, (č.6), s.246-253.
32. Dytrych, Vladimír; Paleček, Tomáš; Lindner, Jaroslav; Vítková, Ivana; Linhart, Aleš: Papilární fibroelastom vycházející z hrotu levé komory, doprovázený hypereosinofilií a nespecifickámi systémovými příznaky.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.10-11.
33. Fazio, Giovanni; Barbaro, Giuseppe; Sutera, Loredana; Guttila, Daniela; Pizzuto, Caterina; Azzarelli, Salvatore; Paleček, Tomáš; Di Gesaro, Gabriele; Lombardi, Raffaele; Akashi, Yoshiro; Novo, Salvatore: Clinical finding of Takotsubo cardiomyopathy: results from a multicenter international study.

Journal of Cardiovascular Medicine, 2008, 9, (č.3), s.239-244.
34. Fazio, Giovanni; Caterina, Pizzuto; Barbaro, Giuseppe; Sutera, Loredana; Egle, Incalcaterra; Giovanna, Evola; Azzarelli, Salvatore; Paleček, Tomáš; Di Gesaro, Gabriele; Cascio, Caterina; Novo, Guiseppina; Akashi, YoshihiroJ; Akashi, Yoshiro; Novo, Salvatore: Chronic pharmacological treatment in takotsubo cardiomyopathy.

International Journal of Cardiology, 2008, 127, s.121-123.
35. Fazio, Giovanni; Novo, Giuseppina; Barbaro, Giuseppe; Sutera, Loredana; Azzarelli, Salvatore; Paleček, Tomáš; Di Gesaro, Gabriele; Akashi, Yoshihiro; Novo, Salvatore: Treatment of Tako-tsubo cardiomyopathy.

International Journal of Cardiology, 2008, 130, (č.3), s.475-476.
36. Galié, N.; Rubin, L. J. ,.; Hoeper, M. M.; Jansa, Pavel; Al-Hiti, H.; Meyer, G. M. B.; Chiossi, E.; Kusic-Pajic, A.; Simonneau, G.: Treatment of patients with mildly symptomatic pulmonary arterial hypertension with bosentan (EARLY study): a double-blind, randomised controlled trial.

Lancet, 2008, 371, (č.9630), s.2093-2100.
37. Gandalovičová, Jana; Pšenička, Miroslav; Kejřová, Eva; Magage, Sudheera Aklakalanka; Linhart, Aleš: Upgrade DDD stimulace na bifokální stimulaci pravé komory u pacienta s terminálním srdečním selháním po neúspěšném transvenózním zavedení levokomorové elektrody.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.13-14.
38. Goláň, Lubor; Dostálová, Gabriela; Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Magage, Sudheera Aklakalanka; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Cardiovascular risk factors in patients with Fabry disease.

9th European Round Table on Fabry disease, Athens, Greece, October 17-18,2008, 2008, (č.Programme and Abstracts), s.24-25.
39. Goláň, Lubor; Dostálová, Gabriela; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Magage, Sudheera Aklakalanka; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s Fabryho chorobou.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.14-14.
40. Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Šťovíček, Petr; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš: Ventriculoatrial nodal conduction in patients with atrioventricular reentrant tachycardias.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.17-17.
41. Havránek, Štěpán; Šimek, Jan; Šťovíček, Petr; Wichterle, Dan; Linhart, Aleš: Ventriculoatrial nodal conduction in patients with atrioventricular reentrant tachycardias. Den mladých kardiologů 11.června 2008, Hradec Králové.

Cor et Vasa-Kardio, 2008, 50, (č.7-8), s.K120-K121.
42. Heller, Samuel; Chochola, Miroslav; Beran, Stanislav; Novotný, J.; Vařejka, Petr; Skalická, Lenka; Křivánek, Jiří: Stenting rekoarktace hrudní aorty v dospělosti.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.18-18.
43. Holej, R.; Zelinka, Tomáš; Petrák, O.; Štrauch, B.; Wichterle, Dan; Majtan, B.; Spáčil, J.; Widimský, Jiří jr.: Increased carotid intima -media thickness in patinets with pheochromocytoma in comparison to essential hypertension. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague.

CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.33-33.
44. Horký, Karel: Blokátory kalciového kanálu. Autor-editor publikace: Widimský, Jiří sen: Hypertenze,

Praha, Triton, 2008, 321-330. ISBN: 789-80-7387-077-5.


45. Horký, Karel: Inhibitor reninu aliskiren v léčbě kardiovaskulárních onemocnění.

Hypertenze, 2008, 11, (č.2), s.21-27.
46. Horký, Karel: Moderní diagnostika a terapie hypertenze. Medicína po promoci, 2008, 9, (č.suppl.1), s.5-11.
47. Horký, Karel: Patogeneze arteriální hypertenze. Autor-editor publikace: Widimský, Jiří sen:

Hypertenze, Praha, Triton, 2008, 99-118. ISBN: 789-80-7387-077-5.
48. Horký, Karel; Widimský, Jiří: Hypertenzní krize - emergentní a urgentní stavy.

Autor-editor publikace: Widimský, Jiří sen:

Hypertenze, Praha, Triton, 2008, 439-449. ISBN: 789-80-7387-077-5.
49. Čihák, R.; Wichterle, Dan; Mlčochová, H.; Peichl, P.; Kautzner, Josef: Katetrizační ablace pro fibrilaci síní u pacientů s dysfunkcí levé komory. 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.8-8.
50. Ingrischová, Michaela; Karetová, Debora; Chochola, Miroslav; Linhart, Aleš: Peripheral arterial disease affecting brachial artery - case report. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague.

CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.38-38.
51. Jais, Xavier; D´Armini, Andrea M.; Jansa, Pavel; Torbicki, Adam; Delcroix, Marion; Ghofrani, Hossein A.; Hoeper, Marius M.; Lang, Irene M.; Mayer, Eckhard; Pepke-Zaba, Joanna; Perchenet, Loic; Morgani, Adele; Simonneau; Rubin, Lewis J. et all: Bosentan for treatment of inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Journal of the American College and Cardiology IF=9.200, 2008, 52, (č.25), s.2127-2134.
52. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Plicní arteriální hypertenze.

Kardiologie pro praxi, 2008, 3, (č.2), s.97-102.
53. Jansa, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Prostanoidy v léčbě plicní arteriální hypertenze. Prostanoids in the treatment of pulmonary arterial hypertension. Remedia, 2008, 18, (č.2), s.137-140.
54. Jansa, Pavel; Bečvář, Radim; Paleček, Tomáš; Marešová, Jana; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Vítovec, Miroslav; Jelínková, Ludmila; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Prevalence plicní arteriální hypertenze asociované se systémovou sklerodermií v České republice. 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.22-22.
55. Jansa, Pavel; Bečvář, R.; Štork, J.; Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Marešová, Jana; Jelínková, Ludmila; Poláček, Pavel; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Prevalence of systemic sclerosis associated pulmonary arterial hypertension in the Czech republic. ESC Congress 2008, 30 August - 3 September, Munich, Germany.

European Heart Journal IF=, 2008, 29, (č.Abstract Suppl.), s.558-558.
56. Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš; Marešová, Jana; Poláček, Pavel; Jelínková, Ludmila: První zkušenosti s léčbou sildenafilem před endarterektomií plicnice u pacientů s chronickou trombembolickou plicní hypertenzí.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.22-23.
57. Jelínková, Ludmila; Jansa, Pavel; Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Marešová, Jana; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Korelace mezi echokardiograficky a katetrizačně měřeným systolickým tlakem v plicnici u pacientů s plicní hypertenzí. ECHOdny 2008, 19.-20.září 2008, Český Krumlov. Cor et Vasa-Kardio, 2008, 50, (č.7-8), s.K131-K131.
58. Jirát, Simon; Novotný, K.; Magage, Sudheera Aklakalanka; Semrád, M.; Mrázek, Vratislav; Linhart, Aleš: Transcutaneous application of human thrombin in treatment of post-catheterization pseudoaneurysmata. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.16-16.
59. Kabíček, P.; Heller, Samuel: May-Thurner syndrome and its participation on the chronic limb swelling in adolescent girl. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.40-40.
60. Kampmann, Christoph; Linhart, Aleš; Baehner, Frank; Paleček, Tomáš; Wiethoff, Christiane M.; Miebach, Elke; Ehybra, Catharina; Gal, Andreas; Bultas, Jan; Beck, Martin: Onset and progression of the Anderson-Fabry disease related cardiomyopathy. International Journal of Cardiology, 2008, 130, s.367-373.
61. Karetová, Debora: Mezenteriální ischémie. Autor-editor publikace: Štvrtinová, Viera:

Choroby ciev, Bratislava, SAP - Slovak Academic Press, 2008, s.357-365. 896 s. ISBN: 978-80-8095-025-5.
62. Karetová, Debora: Onemocnění periferních tepen: diagnóza a léčba. Peripheral arterial disease.

Medicína po promoci, 2008, 9, (č.6), s.19-22.
63. Karetová, Debora: What should an angiologist know about immunosuppressive therapy? 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.27-28.
64. Karetová, Debora; Bultas, Jan: Chronická žilní insificience a její léčba.

Kardiologie pro praktiky, 2008, 3, s.13-18.
65. Karetová, Debora; Bultas, Jan: Perspektivy antikoagulační léčby.

Angiologie 2008. Trendy soudobé angiologie. Sv.3., Praha, Galén, 2008, s.47-50. 130 s. ISBN: 978-80-7262-544-4.
66. Karetová, Debora; Ingrischová, Michaela; Vojtíšková, Jana: Ischemická choroba dolních končetin - marker celkového kardiovaskulárního rizika. Practikus, 2008, 7, (č.2), s.9-13.
67. Karetová, Debora; Muchová, Irena: Kompresivní léčba žilních chorob. Comoression therapy of venous diseases.

Remedia, 2008, 18, (č.2), s.155-159.
68. Karetová, Debora; Vojtíšková, Jana; Ingrischová, Michaela: MOET - Projekt časné detekce ischemické choroby dolních končetin a její efektivní terapie. Practicus, 2008, 7, (č.7), s.10-14.
69. Kautzner, Josef; Mlčochová, H.; Wichterle, Dan; Čihák, R.; Tolaszová, N.: Časná klinická zkušenost s katetrizační ablací paroxymální fibrilace síní pomocí robotické navigace.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.26-26.
70. Klinceva, Milka; Widimský, Petr; Želízko, Michael; Jánský, Petr; Toušek, František; Aschermann, Michael: Modification of traditional ECG evolution of myocardial infarction by early intervention: Analysis of the Czech registry of acute coronary syndromes.

Journal of the American College and Cardiology IF=9.200, 2008, (č.Abstracts), s.A207-A207.
71. Kovárník, Tomáš; Horák, Jan; Skalická, Hana; Dostál, Ondřej; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Studie HEAVAN (Virtual Histolohy Evaluation of Atherosclerosis Regression During Atorvastatin and Ezemtimibe Administration). První výsledky.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.30-31.
72. Kovárník, Tomáš; Mintz, G. S.; Karetová, Debora; Horák, Jan; Bultas, Jan; Škulec, Roman; Skalická, Hana; Aschermann, Michael; Elleder, Milan; Linhart, Aleš: Intravascular ultrasound assessment of coronary artery involvement in Fabry disease. Postižení koronárních tepen u Fabryho nemoci hodnocené intravaskulárním ultrazvukem.

Journal of Inherited Metabolic Disorders, 2008, 31, s.753-760.
73. Kuchynka, Petr; Goláň, Lubor; Dostálová, Gabriela; Paleček, Tomáš; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Magage, Sudheera Aklakalanka; Bultas, Jan; Linhart, Aleš: Left ventricular hypertrophy in Fabry disease. 12th Assisi European Meeting on Cardionephrology., Assise, March 13-15,2008.

Cardionephrology 10. Editors Mario Timio et al., 2008, s.259-261. ISSN: 978-88-6093-033-2.
74. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Šimek, Stanislav; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Elleder, Milan; Špička, I.; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš: Izolovaná forma srdeční amyloidozy v podobě počínající infiltrativní kardiomyopatie bez restriktivní fyziologie. The isolated from of cardiac amyloidosis in the from of beginning infiltrative cardiomyopathy without restrictive physiology. Vnitřní lékařství, 2008, 54, (č.10), s.1010-1013.
75. Kuchynka, Petr; Paleček, Tomáš; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Linhart, Aleš: Srovnání echokardiografických parametrů systolické funkce pravé komory u nemocných s chronickou trombembolickou plicní hypertenzí.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.34-34.
76. Kunstýř, Jan; Klein, Andrew; Lindner, Jaroslav; Rubeš, David; Bláha, Jan; Jansa, Pavel; Lips, Michal; Ambrož, David; Stříteský, Martin: Use of hight-thoracic epidural analgesia in plulmonary endarterectomy: A randomized feasibility study. The Heart Surgery Forum, 2008, 11, (č.4), s.E202-E208.
77. Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Kunstýř, J.; Ambrož, David; Grus, Tomáš; Paleček, Tomáš; Bláha, J.; Aschermann, Michael; Tošovský, Jan; Linhart, Aleš: Chirurgická léčba chronické trombembolické plicní hypertenze, kombinované výkony, indikace, časné výsledky. 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.35-36.
78. Linhart, Aleš: Plicní arteriální hypertenze v echokardiografickém obraze.

Kardiologie pro praxi, 2008, 3, s.103-103.
79. Linhart, Aleš; Paleček, Tomáš: Zobrazení karcinomu plic jísnovou echokardiografií.

Kardiologie pro praktiky, 2008, 3, s.39-39.
80. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Chochola, Miroslav; Pytlík, R.; Kobylka, P.; Skalická, Lenka; Kyderová, L.; Beran, Stanislav; Vařejka, Petr; Jirát, Simon; Křivánek, Jiří; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Autologous intraarterial infusion of bone marrow mononuclear cells in patients with critical leg ischemia. 23rd World Congress, Athens, Greece, June 21-25,2008. International Angiology, 2008, 27, (č.3 suppl.1), s.174-174.
81. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Paleček, Tomáš; Trčková, Radka; Wilson, James Michael; Linhart, Aleš: Preload dependence of the time interval between onsets of mitral inflow and early diastolic mitral annular velocity: a study in healthy subjects. Závislost na předtížení časového intervalu mezi nástupem časného mitrálního vtoku a počátkem časné diastolické rychlosti mitrálního anulu - studie u zdravých jedinců.

Echocardiography, 2008, 25, (č.3), s.249-255.
82. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš: Vliv enzymatické substituční terapie na strukturu a funkci levé komory u nemocných s Fabryho chorobou: prospektivní echokardiografická studie.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.37-37.
83. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Skalická, Lenka; Chochola, Miroslav; Prskavec, T.; Balík, M.; Semrád, M.: Bilateral leg compartment syndrome due to myonecrosis caused by therapy with hydroxymethylglutaryl coenzyme a reductase inhibitors. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague.

CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.35-35.
84. Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Skalická, Lenka; Chochola, Miroslav; Prskavec, T.; Balík, M.; Semrád, M.: Bilaterální kompartment syndrom na podkladě těžké myonekrózy při léčbě statiny.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.37-37.
85. Marešová, Jana; Jansa, Pavel; Ambrož, David; Poláček, Pavel; Jelínková, Ludmila; Aschermann, Michael; Linhart, Aleš: Kombinační léčba epoprostenolem a sildenafilem u pacientky s těžkou plicní arteriální hypertenzí. Combination therapy with epoprostenol and sildenafil in a female patient with severe pulmonary arterial hypertension.

Cor et Vasa, 2008, 50, (č.7-8), s.299-303.
86. Motovská, Z.; Widimský, Petr; Petr, Rudolf; Bílková, V.; Marinov, I.; Šimek, Stanislav: Optimal pretreatment timing for 600mg clopidogrel before planned percutaneous coronary intervention for maximal antiplatelet effectivity. ESC Congress 2008, 30 August - 3 September, Munich, Germany.

European Heart Journal IF=, 2008, 29, (č.Abstract Suppl.), s.405-405.
87. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš: Dopplerovský odhad plicní vaskulární resistence u nemocných s chronickou trombembolickou plicní hypertenzí.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.46-46.
88. Paleček, Tomáš; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Lindner, Jaroslav; Grus, Tomáš; Linhart, Aleš: The usefulness of Doppler-derived index of pulmonary vascular resistance in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Dopplerovský odhad plicní vaskulární resistence u nemocných s chronickou trombembolickou plicní hypertenzí. EUROECHO 2008. 12th Annual meeting Lyon, France, 10-13 decemer 2008.

European Journal of Echocardiography., 2008, 9, (č.suppl.1), s.S55-S56.
89. Paleček, Tomáš; Dostálová, Gabriela; Kuchynka, Petr; Karetová, Debora; Bultas, Jan; Elleder, Milan; Linhart, Aleš: Right ventricular involvement in Fabry disease. Postižení pravé komory u Fabryho choroby.

Journal of the American Society Echocardiography, 2008, 21, s.1265-1268.
90. Paleček, Tomáš; Kuchynka, Petr; Šimek, Stanislav; Schrámková, J.; Hulínská, D.; Vítková, Ivana; Dostálová, Gabriela; Magage, Sudheera Aklakalanka; Havránek, Štěpán; Linhart, Aleš: Endomyocardial biopsy-based treatment of patients with unexplained new-onset acute heart failure: first single-centre experience. ESC Congress 2008, 30 August - 3 September, Munich, Germany.

European Heart Journal IF=7.341, 2008, 29, (č.Abstract Suppl.), s.436-437.
91. Paleček, Tomáš; Lindner, Jaroslav; Vítková, Ivana; Linhart, Aleš: Papillary fibroelastoma arising from the left ventricular apex associated with nonspecific systemic symptoms. Papilární fibroelastom vycházející z hrotu levé komory a spojený s nespecifickými systémovými příznaky.

Echocardiography, 2008, 25, (č.5), s.526-528.
92. Paleček, Tomáš; Magage, Sudheera Aklakalanka; Ledvinová, Jana; Poupětová, Helena; Elleder, Milan; Goláň, Lubor; Linhart, Aleš: "Cardiac variant" of Fabry disease mimicking hypertrophic cardiomyopathy with severe midventricular obstruction: a case presentation.

9th European Round Table on Fabry disease, Athens, Greece, October 17-18,2008, 2008, (č.Programme and Abstracts), s.20-20.
93. Paleček, Tomáš; Skalická, Lenka; Lachmanová, Jan; Tesař, Vladimír; Linhart, Aleš: Effect of preload reduction by hemodialysis on conventional and novel echocardiographic parameters of left ventricular structure and function. Vliv hemodialýzou navozené redukce předtížení na konvenční a nové echokardiografické parametry struktury a funkce levé komory. Echocardiography, 2008, 25, (č.2), s.162-168.
94. Pavlíková, Kateřina; Pšenička, Miroslav; Anger, Zdeněk; Wichterle, Dan: Implatable cardioverter-defibrillator shocks are not a surrogate for sudden cardiac death in survivors of malignant arrhythmia.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.47-47.
95. Peleška, Jan; Anger, Zdeněk; Buchtela, D.; Tomečková, Marie; Veselý, A.: Algoritmus specialisty pro léčbu nekomplikované hypertenze v lednu 2008.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.48-48.
96. Pitt, Bertram; Ahemd, Ali; Love, Thomas E.; Krum, Henry; Nicolau, Jose; Cardosos, José S.; Parkhomenko, Alexander; Aschermann, Mchael; Corbalán, Ramon; Solomon, Henry; Shi, Harry; Zannad, Faiez: History of hypertension and eplerenome in patients with acute myocardial infarction complivated by heart failure.

Hypertension, 2008, 52, (č.2), s.271-278.
97. Poláček, Pavel; Vítovec, Miroslav; Cífková, Renata; Linhart, Aleš: Predikují parametry diastologické funkce levé komory toleranci zátěže u osob s normální ejekční frakcí levé komory. ECHOdny 2008, 19.-20.září 2008, Český Krumlov.

Cor et Vasa-Kardio, 2008, 50, (č.7-8), s.K137-K137.
98. Pretl, M.; Ambrož, David; Jansa, Pavel; Poláček, Pavel; Paleček, Tomáš; Linhart, Aleš; Šonka, K.: Poruchy spánku u pacientů s chronickou trombembolickou plicní hypertenzí. Polysomnografická studie.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.51-52.
99. Procházka, Pavel; Chochola, Miroslav; Vařejka, Petr; Heller, Samuel; Beran, Stanislav; Skalická, Lenka; Jirát, Simon; Linhart, Aleš; Mrázek, Vratislav: Popliteal artery aneurysm. 33. Angiological days 2008, February 28-March 1,2008, Prague. CEVJ - Central European Vascular Journal, 2008, 7, (č.1), s.39-39.
100. Rohn, Vilém; Šlais, Marek; Kotulák, Tomáš; Pšenička, Miroslav: Pulmonary valve replacement for pacing electrodes related bacterial endocarditis.

Annals of thoracic Surgery, 2008, 85, s.2128-2130.
101. Rosa, J.; Štrauch, B.; Petrák, O.; Pikus, T.; Holaj, R.; Zelinaka, T.; Wichterle, Dan; Widimský, J. Jr.: Relationship between clinical, 24-Hour, average day-time and night-time blood pressure and measures of arterial stiffness in essential hypertension. Physiological Research, 2008, 57, s.303-306.
102. Sedlář, M.; Kudrnová, Z.; Trča, S.; Mazoch, J.; Lamíková, I.; Kvasnička, Jan; Krška, Zdeněk; Zeman, M.; Linhart, Aleš: Inflammatory response in patients undergoing hip surgery due to osteoarthrosis or different types of hip fractures.

Osteoarthritis and Cartilage, 2008, 16, s.26-33.
103. Schwarzmannová, K.; Poch, T.; Šimša, J.; Vidim, T.; Chudomel, P.; Volšanský, P.; Kašík, S.; Chochola, Miroslav: Pseudoaneurysma arteria hepatica manifestijící se hemobilií jako komplikace laparoskopické cholecystektomie.

Rozhledy v chirurgii, 2008, 87, (č.7), s.360-363.
104. Skalická, Hana; Horák, Jan; Linhart, Aleš; Aschermann, Michael; Penička, Martin; Kobylka, P.; Paleček, Tomáš: Hodnocení efektivity a bezpečnosti intrakoronární aplikace mononukleárních buněk kostní dřeně u pacientů s anteroextenzivním infarktem myokardu s dysfunkcí levé komory. Výsledky dvouletého sledování.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.56-56.
105. Strakayová, L.; Součková, M.; Putíková, Jana; Hrušková, Jana: Infekční endokarditida z hlediska sociálního a psychického. 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.59-59.
106. Šimek, Jan; Havránek, Štěpán; Gandalovičová, Jana; Pšenička, Miroslav; Bulková, Veronika; Wichterle, Dan: Idiopatická propranolol-senzitivní komorová tachykardie z laterální stěny levé komory řešená katetrizační ablací.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.61-62.
107. Šimek, Stanislav: Intervenční kardiologie na kongresu ESC 2008 v Mnichově. Intervenční a akutní kardiologie, 2008, 7, (č.6), s.236-237.
108. Šimek, Stanislav; Aschermann, Michael; Želízko, Michael; Janský, P.; Toušek, F.; Holm, František; Widimský, Petr: Gender-specific differences in the treatment of patients with acute coronary syndromes in the Czech registry.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.62-63.
109. Škulec, Roman; Dostálová, Gabriela; Kovárník, Tomáš; Linhart, Aleš; Šeblová, Jana: Therapeutic hypothermia in cardiac arrest survivors: A survey of practice in the Czech Republic. Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě: průzkum používání v České republice. Letter to the editor.

Resuscitation, 2008, 77, (č.3), s.419-420.
110. Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Dostálová, Gabriela; Kolář, Jiří; Linhart, Aleš: Induction of mild hypothermia in cardiac arrest survivors presenting with cardiogenic shock syndrome. Indukce mírné hypotermie u nemocných po srdeční zástavě se syndromem kardiogenního šoku.

Acta Anaestesiologica Scandinavica IM=1.863, 2008, 52, (č.2), s.188-194.
111. Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Bělohlávek, Jan; Dostálová, Gabriela; Kolář, Jiří; Linhart, Aleš; Šeblová, J.: Nadměrné ochlazení během mírné hypotermie po srdeční zástavě - fenomén zasluhující pozornost. Overcooling during mild hypothermia in acrdiac arrest survivirs - phenomenon we should keep in mind.

Vnitřní lékařství, 2008, 54, (č.6), s.609-614.
112. Škulec, Roman; Kovárník, Tomáš; Bělohlávek, Jan; Dostálová, Gabriela; Kolář, Jiří; Linhart, Aleš; Šeblová, J.: Nadměrné ochlazení během mírné hypotermie po srdeční zástavě- fenomén zasluhující pozornost. Overcooling during mild hypothermia in cardiac arrest survivors - phenomenon we should keep in mind.

Vnitřní lékařství, 2008, 54, (č.6), s.609-614.
113. Škulec, Roman; Šeblová, J.; Linhart, Aleš: Účinnost ochlazovacích režimů při indukci mírné hypotermie po srdeční zástavě v nemocniční a přednemocniční péči.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.64-64.
114. Špinar, Jindřich; Aschermann, Michael; Al-Hiti, Hikmet; Bělohlávek, Jan; Dušek, Ladislav; Hlinomaz, Ota; Kettner, Jiří; Linhart, Aleš; Málek, Ivan; Miklík, Roman; Novák, Martin; Pařenica, Jiří; Vítovec, Jiří: Databáze akutního srdečního selhání na specializovaných kardiologických klinikách. Acute heart failure databases in specialist departments of cardiology. Cor et Vasa, 2008, 50, (č.1), s.12-21.
115. Štrauch, Branislav; Petrák, Ondřej; Zelinka, Tomáš; Wichterle, Dan; Holaj, Robert; Kasalický, Mojmír; Šafařík, Libor; Rosa, Ján; Widimský, Jiří Jr: Adrenalectomy improves arterial stiffness in primary aldosteronism. American Journal of Hypertension, 2008, 21, s.1086-1092.
116. Šulc, P.; Melenovský, V.; Charvát, J.; Čihák, R.; Wichterle, Dan; Lip, G. Y. H.; Kautzner, Josef: Local platelet aggregability in non-valvular atrial fibrilation. ESC Congress 2008, 30 August - 3 September, Munich, Germany.

European Heart Journal IF=, 2008, 29, (č.Abstract Suppl.), s.535-535.
117. Trčková, R.; Paleček, Tomáš; Rohn, V.; Kuchař, L.; Linhart, Aleš: Konstriktivní perikarditis jako příčina městnavého srdečního selhání. ECHOdny 2008, 19.-20.září 2008, Český Krumlov. Cor et Vasa-Kardio, 2008, 50, (č.7-8), s.K140-K140.


118. Vítovec, Miroslav; Poláček, Pavel; Lubanda, Jean-Claude Mukonkole; Bani Hani, Amjad; Goláň, Lubor; Bruthans, J.; Cífková, Renata; Linhart, Aleš: Detekce hypertrofie lev= komory echokardiografií v náhodně vybraném populačním vzorku hypertoniků: rozdíly podle použité konvence a způsobu akvizice.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.72-72.
119. Vítovec, Miroslav; Poláček, Pavel; Ambrož, David; Paleček, Tomáš; Lindner, Jaroslav; Jansa, Pavel; Linhart, Aleš: Elektrokardiografické známky hypertrofie pravé komory a její regrese u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí léčených endarterektomií plicnice.

16. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.-27.května 2008, Brno., 2008, s.72-72.
120. Widimský, Jiří jr; Cífková, Renata; Špinar, Jindřich; Filipovský, Jan; Grundmann, Milan; Horký, Karel; Linhart, Aleš; Monhart, Václav; Rosolová, Hana; Souček, Miroslav; Vítovec, Jiří; Widimský, Jiří sr.: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor et Vasa-Kardio, 2008, 50, (č.1), s.A5-A22.
121. Widimský, Jiří jr; Cífková, Renata; Špinar, Jindřich; Filipovský, Jan; Grundmann, Milan; Horký, Karel; Linhart, Aleš; Monhart, Václav; Rosolová, Hana; Souček, Miroslav; Vítovec, Jiří; Widimský, Jiří sr.: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Hypertenze, 2008, 11, (č.1), s.9-26.
122. Widimský, Jiří jr; Cífková, Renata; Špinar, Jindřich; Filipovský, Jan; Grundmann, Milan; Horký, Karel; Linhart, Aleš; Monhart, Václav; Rosolová, Hana; Souček, Miroslav; Vítovec, Jiří; Widimský, Jiří sr.: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Vnitřní lékařství, 2008, 54, (č.1), s.101-118.
123. Widimský, Petr; Motovská, Zuzana; Šimek, Stanislav; Kala, Petr Pudil; Radek; Holm, František; Petr, Robert; Bílková, Dana; Skalická, Hana; Kuchynka, Petr; Poloczek, Martin; Miklík, Roman; Malý, Martin; Aschermann, Michael on behalf of the PRAGUE-8 trial investigators: Clopidogrel pre-treatment in stable angina: for all patients 6 h before elective coronary angiography or only for angiographically selected patients a few minutes before PCI? A tandomized multicentre trial PRAHUE-8. Předléčba clopidogrelem u stabilní anginy pectoris: pro všechny pacienty 6h před elektivní koronarografii nebo pouze pro vybrané pacienty několik minut před PCI? Randomizovaná multicentrická studie PRAGUE-8. European Heart Journal, 2008, 29, s.1495-1503.
124. Wohlfahrt, Peter; Palouš, Daniel; Ingrischová, Michaela; Cífková, Renata: Kotníko-brachiální index v diagnostice ICHDK a stratifikaci kardiovaskulárního rizika v ambulantní praxi. Kardiologie pro praxi, 2008, 3, s.112-114.


Poslední změna: 28. říjen 2018 21:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯