Osnova seminářů

Osnovy k jednotlivým tématům probíraným na seminářích byly vytvořeny jednotlivými přednášejícími. Cílem vložených prezentací není komplexní přehled jednotlivých témat, který je k dispozici v učebnicích vnitřního lékařství, ale označení stěžejních či problematických úseků látky.

Témata seminářů (prezentace v pdf)

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.: Kardiovaskulární prevence a kardiovaskulární rehabilitace


Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.: Angiochirurgie, Kardiochirurgie


Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc: Arteriální hypertenze


Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.: Srdeční selhání


Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.: Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace


Prof. MUDr.Tomáš Paleček, Ph.D: Onemocnění myokardu a perikardu


Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc: Onemocnění žil, plicní embolie


Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.: Plicní hypertenze


Doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.: Vrozené vady srdce


MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D: Chlopenní vady


MUDr. Miroslav Chochola, CSc: Onemocnění periferních tepen


MUDr. Jan Šimek, Ph.D: Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace


MUDr. Stanislav Šimek, CSc.: Ischemická choroba srdeční - chronické formy, komplikace


Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrCs.: Akutní koronární syndromy


MUDr. Petr Šťovíček, Ph.D: Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba


Poslední změna: 30. srpen 2021 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯