Organizace výuky

 • Výuka trvá 3 týdny.

 • Rozdělení do skupin na stáže podle počtu studentů.


Semináře

Většina seminářů byla převedena do distanční formy, teoretické znalosti můžete čerpat z poskytnutých výukových materiálů v kurzu Kardiovaskulární medicína ve výukovém prostředí Moodle a z doporučené studijní literatury.


Zobrazení všech lekcí v online kurzu Kardiovaskulární medicína je podmínkou získání zápočtu za předmět KVM. Otázky v závěrečném testu by měli být zodpověditelné zejména na základě znalostí získaných z těchto lekcí.


Stáže ve VFN

Stáže probíhájí dle aktuálních kapacitních možností pracoviště, vždy v souladu s rozpisy umístěnými v detailu předmětu v SIS.


Stáže na jiných pracovištích

Každý čtvrtek stáž na jednom z níže uvedených pracovišť dle rozpisu:

 • Nemocnice Na Homolce

  • Příchod v 8:15, začátek stáže v 8:30 hodin, s sebou nezbytný Index.

 • Klinika kardiologie IKEM

  • Jedna skupina začátek stáže od 8.00 hodin, druhá skupina začátek stáže od 9.00 hodin.

  • Rozdělení nemusí odpovídat skupinám pro stáže ve VFN, velikost skupin a jejich rozdělení určuje přímo pracoviště v IKEM. Prosíme o důsledné dodržování tohoto rozdělení.

  • Je nezbytné mít s sebou vlastní zámek na skřínku.

 • III. Interní klinika

  • Stáže od 8:45 hodin, dostavte se prosím před seminární místnost (vchod A10, 1. patro, směr oddělení C), kde bude upřesněn další průběh výuky

 • II. Chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie

  • Začátek stáže v 8:45 hodin, pavilon A2, IV. patro, sraz před posluchárnou

Každý čtvrtek a pátek je pro jednu skupinu připravena dopolední stáž v Simulačním centru Fyziologického ústavu 1. LF.

 • Příchod v 8.45 hodin, zahájení stáže v 9.00 hodin. Adresa: Albertov 7, 128 00


Přesné adresy, místa a rozpisy na nástěnce před posluchárnou a v detailu předmětu v SIS.


Zápis do logbooku

Zápis do logbooku Vám na požádání udělí lékař při stáži.

Podmínky zápočtu

 • Prezence

  • Je tolerována 1 absence.

  • Každá další absence je možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech.

  • V případě absence ze zdravoních důvodů v rozsahu pracovní neschopnosti, která bude trvat déle než 1 den, bude zajištěna náhradní výuka v termínu, který bude upřesněn.

 • Samostudium materiálů dostupných v kurzu Kardiovaskulární medicína ve výukovém prostředí Moodle

 • Test

  • Minimálně 53 správných odpovědí (70 %), otázky dle obsahu seminářů.

  • Závěrečný test bude probíhat poslední pátek ve výukovém bloku prostřednictvím Moodlu v kurzu kardiovaskulární medicína.


Zkouška

Termíny zkoušek pro studenty stážující na II. interní klinice budou vypsány v SISu 2 měsíce před začátkem zkouškového období.


Kapacita zkušebních termínů bude (dle studijního řádu) o 30 % vyšší než počet studentů, kteří budou vyzkoušeni. Počet vypsaných termínů je konečný a další termíny již nebudou vypsány.


Prosíme Vás, abyste tuto informaci vzali na vědomí a na zkoušky se hlásili s dostatečným předstihem.


Dle nového Studijního a zkušebního řádu termín zkoušky propadá v případě, že se student nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.


Za včasnou je považována omluva do 3 pracovních dnů před termínem zkoušky, den zkoušky je den čtvrtý.


Zodpovědné osoby

Bc. Petra Šmejkalová – koordinátorka výuky (sídlí ve Spisovně vedle posluchárny),


doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. – zástupce přednosty pro výuku (úřední hodiny ve Spisovně, vždy ve středu 8.00–8.30)


kontaktní email: ,Poslední změna: 19. duben 2024 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯