Organizace výuky

 • Výuka trvá 3 týdny.

 • Rozdělení do skupin na stáže podle počtu studentů.

Semináře

Semináře probíhají každý den kromě čtvrtka v čase 10.30-12.00 a ve středu navíc 13.00-14.30 na posluchárně II. interní kliniky (Eiseltova síň).


Semináře jsou povinnou součástí blokové výuky.

Stáže na II. interní klinice

Od 8.45 do 10.00 (v po a út navíc od 13.00 do 14.15) jsou dle rozpisu stáže na klinice.

Stáže na jiných pracovištích

Každý čtvrtek pouze stáž na jednom z níže uvedených pracovišť dle rozpisu:

 • Simulační centrum

  • příchod v 8.45 hodin, zahájení stáže v 9.00 hodin.

 • Nemocnice Na Homolce

  • stáže od 9.00 hodin, s sebou nezbytný Index.

 • Klinika kardiologie IKEM

  • 1. skupina stáže od 7.45 hodin,

  • 2. skupina stáže od 11.30 hodin.

Přesné adresy, místa a rozpisy na nástěnce před posluchárnou a v detailu předmětu v SIS.

Zápis do logbooku

Zápis do logbooku Vám na požádání udělí lékař při stáži.

Podmínky zápočtu

 • Prezence

  • absence možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech

 • Test

  • minimálně 53 správných odpovědí (70 %), otázky dle obsahu seminářů

Zkouška

Termíny zkoušek pro studenty stážující na II. interní klinice budou vypsány v SISu 2 měsíce před začátkem zkouškového období.


Kapacita zkušebních termínů bude (dle studijního řádu) o 30 % vyšší než počet studentů, kteří budou vyzkoušeni. Počet vypsaných termínů je konečný a další termíny již nebudou vypsány.


Prosíme Vás, abyste tuto informaci vzali na vědomí a na zkoušky se hlásili s dostatečným předstihem.


Dle nového Studijního a zkušebního řádu termín zkoušky propadá v případě, že se student nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.


Za včasnou je považována omluva do 3 pracovních dnů před termínem zkoušky, případně dokdy je možno se odhlásit ze zkoušky v SISu. Den zkoušky je den čtvrtý.

Zodpovědné osoby

Bc. Denisa Ebelová – koordinátorka výuky (sídlí ve Spisovně vedle posluchárny),


doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. – zástupce přednosty pro výuku (úřední hodiny ve Spisovně, vždy ve středu 8.00–8.30)


kontaktní email: ,


Poslední změna: 12. září 2019 09:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯