Organizace výuky

Aktuální stav výuky Kardiovaskulární medicína v akademickém roce 2020/2021

Milé studentky, milí studenti,


dokud nám to podmínky dovolují, rádi bychom výuku tohoto předmětu zachovali v co možná nejvíce praktické formě. Proto Vás moc prosíme, docházejte na kliniku vždy se zakrytým nosem a ústy (roušku vždy, na stáže na některých více rizikových odděleních optimálně respirátor), využívejte dezinfekci umístěnou na chodbě před posluchárnou ihned po svém příchodu, dodržujte doporučované rozestupy a závěrem snad to nejdůležitější, osobně na kliniku docházejte pouze v případě, že se cítíte zdraví a nemáte žádné podezření, že byste mohli být nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, ale i jakýmkoli jiným vysoce nakažlivým onemocněním.


Děkujeme!


 • Výuka trvá 3 týdny.

 • Rozdělení do skupin na stáže podle počtu studentů.

Semináře


Semináře byly převedeny do distanční formy, teoretické znalosti můžete čerpat z poskytnutých výukových materiálů v kurzu Kardiovaskulární medicína ve výukovém prostředí Moodle a z doporučené studijní literatury. Prezentace umístěné v Moodle budou v dohledné době opatřeny mluveným komentářem jednotlivých přednášejících.


Stáže ve VFN


Stáže probíhájí dle aktuálních kapacitních možností pracoviště, vždy v souladu s rozpisy umístěnými v detailu předmětu v SIS.


Stáže na jiných pracovištích

Každý čtvrtek stáž na jednom z níže uvedených pracovišť dle rozpisu:

 • Simulační centrum

  • příchod v 8.45 hodin, zahájení stáže v 9.00 hodin.

 • Nemocnice Na Homolce

  • stáže od 8.45 hodin, s sebou nezbytný Index.

  • na stáž prosím docházejte s respirátory FFP2

 • Klinika kardiologie IKEM

  • 1. skupina stáže od 7.45 hodin,

  • 2. skupina stáže od 11.30 hodin.

  • na stáž prosím docházejte s respirátory FFP2, je nezbytné mít s sebou vlastní zámek na skřínku.

Přesné adresy, místa a rozpisy na nástěnce před posluchárnou a v detailu předmětu v SIS.

Zápis do logbooku

Zápis do logbooku Vám na požádání udělí lékař při stáži.

Podmínky zápočtu

 • Prezence

  • absence možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech

 • Test

  • minimálně 53 správných odpovědí (70 %), otázky dle obsahu seminářů-

   Test bude probíhat poslední pátek ve výukovém bloku online v Moodle, kurz Kardiovaskulární medicína .

Zkouška

Termíny zkoušek pro studenty stážující na II. interní klinice budou vypsány v SISu 2 měsíce před začátkem zkouškového období.


Kapacita zkušebních termínů bude (dle studijního řádu) o 30 % vyšší než počet studentů, kteří budou vyzkoušeni. Počet vypsaných termínů je konečný a další termíny již nebudou vypsány.


Prosíme Vás, abyste tuto informaci vzali na vědomí a na zkoušky se hlásili s dostatečným předstihem.


Dle nového Studijního a zkušebního řádu termín zkoušky propadá v případě, že se student nedostaví na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise.


Za včasnou je považována omluva do 3 pracovních dnů před termínem zkoušky, případně dokdy je možno se odhlásit ze zkoušky v SISu. Den zkoušky je den čtvrtý.

Zodpovědné osoby

Bc. Denisa Ebelová – koordinátorka výuky (sídlí ve Spisovně vedle posluchárny),


doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. – zástupce přednosty pro výuku (úřední hodiny ve Spisovně, vždy ve středu 8.00–8.30)


kontaktní email: ,


Poslední změna: 6. leden 2021 16:07 
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯