Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pana docenta Zemánka pro českou paralelku se konají každou středu od 8.00 do 8.30 hodin na spisovně II. interní kliniky (vchod A14B, 1.patro).
Poslední změna: 19. duben 2024 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯