Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pana docenta Zemánka pro českou paralelku se konají každou středu od 8.00 do 8.30 hodin na spisovně II. interní kliniky (vchod A14B, 1.patro).


Konzultační hodiny jsou ve dnech 1.7., 8.7., 15.7. a 26.8.2020 zrušeny.


Poslední změna: 24. červen 2020 09:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯