Zátěžové EKG (ergometrie)

Ergometrie představuje vyšetření srdce, při kterém pozorujeme a vyhodnocujeme klinické a elektrokardiografické projevy srdeční činnosti během tělesné zátěže. K vyšetření si můžete přinést sportovní úbor, možné je však vyšetření realizovat ve spodním prádle nebo i v kalhotách a obuvi s plošší podrážkou. Vhodné je přinést si k vyšetření vlastní ručník. Nemocný při vyšetření na spiroergometru
Nemocný při vyšetření na spiroergometru
Samotné vyšetření bude pro Vás znamenat přiložení 10 přísavných elektrod na hrudník na místa předem očištěná lékařským benzínem (jen v případě mužů s mimořádně hojným ochlupením je výjimečně třeba předchozího oholení jednorázovou žiletkou). Elektrody jsou tenkým kabelem spojeny s počítačem. Během vyšetření budete sedět na rotopedu a šlapat proti odporu, který je předem nastaven. Zátěž se zpravidla zvyšuje po 3 minutách a průměrný počet stupňů jsou 3, proto samotné šlapání na kole trvá zhruba 9 minut. Během něj je v pravidelných intervalech měřen Váš krevní tlak. Krevní tlak a EKG registrujeme ještě několik minut po ukončení zátěže. Vyšetření je přítomen lékař a zdravotní sestra. V rámci nedávné stavební rekonstrukce oddělení byl vybudován sprchový kout pro komfort pacientů po zátěžovém testu.


Od prvního pololetí roku 2011 je k dispozici na našem oddělení vyšetření spiroergometrické (při zátěži na bicyklu je provedena zároveň analýza vdechovaného a vydechovaného vzduchu)


Vyšetření na běhátku

Běhátko (treadmill, běhací pohyblivý pás) je přístroj, na kterém se gumový pás pohybuje přesně definovanou rychlostí v rozmezí lidské chůze až běhu. Stupeň zátěže nemocného je dále upravován zvyšujícím se sklonem pásu. Nemocný se přidržuje nepohyblivých madel a dolními končetinami pohybuje s frekvencí danou rychlostí pohybu pásu. Vyšetřujeme takto především nemocné s ischemickou chorobou dolních končetin, u kterých je takto možno objektivizovat vzdálenost do vzniku bolesti končetiny z nedokrevnosti. Tato bolest je nazývána klaudikací a proto hovoříme o vyšetření klaudikačního intervalu. K dispozici je i speciální počítačový program, který umožňuje na běhátku provádět zátěžové vyšetření srdce. Používáme jej u nemocných neschopných zátěže na bicyklovém ergometru (viz výše).


Poslední změna: 6. leden 2019 18:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯