Zápočet

Zápočet je udělen na základě:1/ absolvování třítýdenní předstátnicové přípravy


2/ úspěšného složení praktické zkoušky, kdy obdrží jako doklad „Záznam o absolvování praktické části SRZk"


Obsahem praktické zkoušky je kompletní příjem/vyšetření pacienta, diagnostická rozvaha, návrh vyšetřovacího a rámcově léčebného postupu, které je parafováno a oznámkováno příslušným učitelem.Poté je udělen zápočet a zapsán do SIS.


Vyplněný a klasifikovaný záznam o praktické zkoušce je podmínkou účasti studenta na SRZK z vnitřního lékařství.


Poslední změna: 12. listopad 2018 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯