Organizace stáží

Předstátnicová příprava probíhá v 3týdenních blocích a účastní se jí studenti dle výpisu děkanátu, 3–4 kruhy (časový rozpis předstátnicové přípravy - viz vývěska děkanátu).


Zápis k účasti v předstátnicové přípravě je individuální v SIS, kde jsou jednak vyjmenována všechna pracoviště, a jednak limitovaný počet studentů, které každé pracoviště přijme.


- 1. den předstátnicové přípravy se studenti dostaví na ta pracoviště, kam se zapsali v SIS (na II. interní klince před Eiseltovu síň, vchod A14b, 1. patro)


- v závěru 3. týdne předstátnicové přípravy skládá student praktickou zkoušku, a po jejím úspěšném absolvování dostane klasifikovaný protokol „Záznam o absolvování praktické části SRZk z interny“, který si uchová a předloží při SRZk jako potvrzení o absolvované přípravě.


Předložení tohoto protokolu při SRZk je podmínkou účasti na zkoušce.


Poslední změna: 12. listopad 2018 14:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯