Zápočet

Vážení studenti,


pro zápočet za Prázdninovou praxi (B00084) se můžete dostavit na kteroukoli z interních klinik dle konzultačních hodin zástupců výuky (I.IK, II.IK, III.IK, IV.IK).


Konzultační hodiny pana docenta Zemánka (zástupce přednosty II. IK pro výuku) se konají každou středu od 8.00 do 8.30 hodin na spisovně II. interní kliniky (vchod A14b, 1.patro).


Konzultační hodiny jsou v termínu 18.5.2022 mimořádně zrušeny.


Vyplněný formulář o praxi je nutné přinést s sebou, záznam v indexu nestačí.Poslední změna: 16. květen 2022 08:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯