Zápočet

Vážení studenti,


pro zápočet za Prázdninovou praxi (B00084) se můžete dostavit na kteroukoli z interních klinik dle konzultačních hodin zástupců výuky (I.IK, II.IK, III.IK, IV.IK).


Konzultační hodiny pana docenta Zemánka (zástupce přednosty II. IK pro výuku) se konají každou středu od 8.00 do 8.30 hodin na spisovně II. interní kliniky (vchod A14b, 1.patro).


Konzultační hodiny jsou ve dnech 1.7., 8.7., 15.7. a 26.8.2020 zrušeny.


Vyplněný formulář o praxi je nutné přinést s sebou, záznam v indexu nestačí.Poslední změna: 24. červen 2020 09:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯