Náplň prázdninové praxe z interního lékařství

Prázdninová praxe má umožnit studentům poznání běžné medicínské praxe a rozšířit okruh poznatků a především možnost tréninku praktických dovedností. Proto je preferovanou variantou, aby studenti prázdninovou praxi absolvovali mimo fakultní pracoviště, kde provoz poznávají během stáží v průběhu akademického roku.


V individuálních případech (např. z důvodů zdravotních nebo sociálních) může být umožněno, dle kapacity pracoviště, absolvovat praxi na fakultním pracovišti.


Umožnění praxe je nutné si domluvit s vedoucím výuky na konkrétní interní klinice s dostatečným předstihem.


Výkony, které student během praxe absolvuje, potvrdí příslušné zdravotnické pracoviště do SEZNAMU praktických výkonů.


Cílem prázdninové praxe z interny je seznámit studenta s provozem lůžkového interního oddělení

nemocnice a s povinnostmi sekundárního lékaře na tomto oddělení.


Dalším posláním praxe je dát studentům možnost prohloubit si nebo získat některé klinické dovednosti, při čemž všechny úkony studenti provádějí pod dohledem lékaře.


1. U lůžka nemocného budou studenti vedeni k výcviku ve fyzikálním interním vyšetření a v sestavování anamnézy se zvláštním důrazem na její dokonalé provádění.


2. Studenti mají ovládnout techniku odběru krve a všechny druhy infúzí a injekcí.


3. Mají ovládnout techniku odběru a vyšetření krevního obrazu, sedimentace erytrocytů a chemického vyšetření moče a močového sedimentu.


4. Budou provádět vyšetření EKG, seznámí se s technikou obsluhy aparátu a hodnocením nálezu.


5. Studenti mají být seznámeni s indikacemi a s vlastním provedením krevní transfúze; musí být osobně přítomni při:

- provedení křížové zkoušky

- provedení testu identity

- provedení biologického testu.


Musí si osvojit správnou administrativu a dokumentaci při objednávání krve a vlastní transfúzi.


6. Studenti mají být seznámeni s technikou zavedení žaludeční a dvanáctníkové sondy a výplachu žaludku, dále s indikacemi a technikou punkcí a exsudátů.


7. Studenti se podle rozpisu účastní denních i nočních příjmových služeb pod vedením sekundárního lékaře.


8. Podle možností se zúčastní na rtg oddělení popisu rtg snímků a rtg vizit na oddělení.


V průběhu praxe se seznámí s administrativou přijímání a propouštění nemocného a s určováním a posuzováním pracovní neschopnosti u běžných onemocnění.


Doporučuje se probrat v seminářích ošetření nemocného v bezvědomí a diferenciální diagnostiku komatózního stavu, diagnostiku a léčbu otrav a diferenciální diagnostiku náhlých příhod břišních z hlediska indikace chirurgického vyšetření (appendicitis, iktus aj.).


Poslední změna: 19. duben 2024 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

II. interní klinika

kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2

128 08 Praha 2

Česká republika


Ostatní kontakty ❯


Kudy k nám


Přesný popis ❯